CHEST OF DRAWERS LÀ GÌ

  -  
Trong tiếng thuocmaxman.vnệt chest of drawers tất cả nghĩa là: tủ com - mốt, tủ có ngăn kéo (ta đã kiếm được các phép tịnh tiến 2). Có tối thiểu câu chủng loại 15 gồm chest of drawers . Trong những các hình khác: At first he slid down a few times on the smooth chest of drawers. ↔ thời gian đầu, anh trượt xuống một vài ba lần trên ngực trơn mịn của phòng kéo.

Bạn đang xem: Chest of drawers là gì

.
A piece of furniture which has multiple parallel, horizontal drawers stacked one above each other, used mainly for the storage of clean clothes. +4 khái niệm
*

*

We constructed beds & furniture out of materials that were available and used táo apple boxes for our chest of drawers.
Chúng tôi làm các cái giường và bàn ghế bằng những vật liệu có sẵn và dùng các thùng mộc đựng apple làm tủ đựng vật đạc.
Now, Gregor could still bởi vì without the chest of drawers if need be, but the writing desk really had to stay.
Bây giờ, Gregor vẫn rất có thể làm mà không có ngực của ngăn kéo nếu phải thiết, nhưng những bàn thao tác làm thuocmaxman.vnệc thực sự đã phải ở lại.
Gregor"s creeping around as easy as possible & thus of remothuocmaxman.vnng the furniture which got in the way, especially the chest of drawers and the writing desk.
Gregor của leo xung quanh dễ dàng nhất hoàn toàn có thể và bởi vì đó sa thải các đồ thiết kế bên trong đang bên trên đường, đặc biệt là ngực của chống kéo bàn làm thuocmaxman.vnệc bằng văn bản.
But unfortunately it was his mother who came back into the room first, while Grete had her arms wrapped around the chest of drawers in the next room and was rocking it back & forth by herself, without mothuocmaxman.vnng it from its position.
Nhưng nuối tiếc là nó là mẹ của chính bản thân mình trở lại vào chống đầu tiên, trong những khi Grete tất cả tay quấn quanh ngực của phòng kéo vào phòng tiếp theo sau và được rocking này lại một mình, mà không cần dịch rời nó từ địa điểm của nó.
And scarcely had the women left the room with the chest of drawers, groaning as they pushed it, when Gregor stuck his head out from under the sofa to lớn take a look how he could intervene cautiously & with as much consideration as possible.
Và phần nhiều có đông đảo người thiếu nữ rời ngoài phòng cùng với ngực của phòng kéo, rên rỉ như chúng ta đẩy nó, lúc Gregor bị mắc kẹt đầu ra ngoài từ bên dưới ghế sofa để sở hữu một loại nhìn hoàn toàn có thể can thiệp một cách bình yên và coi xét những càng tốt.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2013 (Phần 2), Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Năm 2012


And so she did not let herself be dissuaded from her decision by her mother, who in this room seemed uncertain of herself in her sheer agitation và soon kept quiet, helping his sister with all her energy to lớn get the chest of drawers out of the room.
Và bởi vì vậy cô vẫn không làm cho mình được thuyết phục từ bỏ quyết định của mình bởi bà bầu cô, những người trong căn hộ này bên cạnh đó không chắc chắn của bản thân trong kích cồn tuyệt đối của bản thân mình và sớm duy trì im lặng, giúp em gái của chính bản thân mình với tất cả năng lượng của chính mình để có được ngực của ngăn lấy ra khỏi phòng.
Now Gregor listened as these two weak women shifted the still heavy old chest of drawers from its position, & as his sister constantly took on herself the greater part of the work, without listening khổng lồ the warnings of his mother, who was afraid that she would strain herself.
Gregor nghe như hai người thanh nữ yếu đưa ngực vẫn tồn tại nặng cũ chống kéo từ địa chỉ của nó, và là em gái của ông luôn luôn luôn với trên mình béo hơn 1 phần của công thuocmaxman.vnệc, mà không phải nghe hầu như lời lưu ý của chị em mình, hại rằng cô ấy đang căng mình.
While Gregor was quickly blurting all this out, hardly aware of what he was saying, he had moved close khổng lồ the chest of drawers without effort, probably as a result of the practice he had already had in bed, và now he was trying to lớn raise himself up on it.
Trong khi Gregor đã nhanh chóng cứ thỉnh phảng phất bật toàn bộ những điều đó ra, hầu như không dìm thức được phần nhiều gì ông vẫn nói, ông đã di chuyển gần ngực của chống kéo nhưng mà không cần nỗ lực, hoàn toàn có thể là một kết quả của sự thực tiễn ông đã có ở bên trên giường, và bây giờ ông đã cố gắng để nâng cấp mình lên trên mặt nó.
She had grown accustomed, certainly not without justification, so far as the discussion of matters concerning Gregor was concerned, lớn act as an special expert with respect lớn their parents, & so now the mother"s adthuocmaxman.vnce was for his sister sufficient reason to lớn insist on the removal, not only of the chest of drawers and the writing desk, which were the only items she had thought about at first, but also of all the furniture, with the exception of the indispensable couch.
Cô đã quen với, chắc chắn không phải không tồn tại sự biện minh, cho đến thời điểm bây giờ là bàn thảo về những vấn đề tương quan đến Gregor đã được quan tâm, để hoạt động như một chuyên gia đặc biệt với đối với bố mẹ của họ, và bởi vậy bây giờ Lời răn dạy của bà bầu là em gái của bản thân mình lý do không hề thiếu để nhấn rất mạnh vào loại bỏ, không chỉ có ngực của phòng kéo và bàn làm thuocmaxman.vnệc bằng văn bản, những mục duy nhất cô vẫn nghĩ về thứ 1 tiên, bên cạnh đó của tất cả các những đồ nội thất, không tính chiếc ghế cần yếu thiếu.
After about a quarter of an hour had already gone by, his mother said it would be better if they left the chest of drawers where it was, because, in the first place, it was too heavy: they would not be finished before his father"s arrival, và leathuocmaxman.vnng the chest of drawers in the middle of the room would block all Gregor"s pathways, but, in the second place, they could not be certain that Gregor would be pleased with the removal of the furniture.

Xem thêm: Cách Đặt Tay Gõ 10 Ngón Tay Giúp Gia Tăng Tốc Độ Đánh Máy, Cách Gõ Bàn Phím Máy Tính Nhanh Bằng 10 Ngón Tay


Sau khoảng một phần tư của một giờ đã trôi qua, bà mẹ của ông cho thấy sẽ được tốt hơn giả dụ họ bong khỏi ngực của phòng kéo nơi nó được, vì vì, ở chỗ đầu tiên, nó quá nặng nề: họ sẽ không được xong trước lúc đến phụ thân mình, và ra khỏi ngực của ngăn kéo chính giữa phòng đã chặn toàn bộ các tuyến đường Gregor, nhưng ở đoạn thứ hai, chúng ta không thể chắc chắn là rằng Gregor sẽ tiến hành hài lòng với thuocmaxman.vnệc loại trừ các đồ dùng nội thất.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M