CHO ĐIỂM A NẰM GIỮA HAI ĐIỂM M VÀ B,BIẾT AB=13CM,AM=17CM.ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG MB LÀ (CM)

     

Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường trực tiếp đồng quy của tam giác

- Chọn bài -Trắc nghiệm quan hệ giới tính giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giácTrắc nghiệm dục tình giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếuTrắc nghiệm quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giácTrắc nghiệm đặc thù ba mặt đường trung đường của tam giácTrắc nghiệm tính chất ba mặt đường phân giác của tam giácTrắc nghiệm đặc điểm đường trung trực của một quãng thẳngTrắc nghiệm đặc điểm ba con đường cao của tam giácBài tập ôn tập Chương 3 Hình học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Câu 1: Cho ΔABC, em nên chọn đáp án sai trong số đáp án sau:

*


Lời giải:

Vì trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ nhiều năm cạnh còn lại và hiệu độ lâu năm hai cạnh bất kì nhỏ dại hơn độ nhiều năm cạnh còn lại nên các đáp án A, B, C hầu hết đúng, câu trả lời D sai.

Bạn đang xem: Cho điểm a nằm giữa hai điểm m và b,biết ab=13cm,am=17cm.độ dài đoạn thẳng mb là (cm)

Đáp án bắt buộc chọn là:D


Câu 2: Cho ΔMNP, em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:

*


Lời giải:

Vì trong một tam giác tổng độ lâu năm hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn sót lại và hiệu độ lâu năm hai cạnh bất kì bé dại hơn độ nhiều năm cạnh còn sót lại nên những đáp án B, C đông đảo đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là:D


Câu 3: Dựa vào bất đẳng sản phẩm tam giác, soát sổ xem bộ cha nào trong số bộ tía đoạn thẳng bao gồm độ lâu năm cho dưới đây không thể là tía cạnh của một tam giác

*


*
(thỏa mãn bất đẳng thức tam giác cần bộ ba 3cm, 5cm, 7cmlập thành một tam giác. Loại A

+ Xét cỗ ba: 4cm, 5cm, 6cm. Ta có:

*
(thỏa mãn bất đẳng thức tam giác bắt buộc bộ bố 4cm, 5cm, 6cmlập thành một tam giác. Nhiều loại B

+ Xét cỗ ba: 2cm, 5cm, 7cm. Ta có: 2 + 5 = 7(không thỏa mãn nhu cầu bất đẳng thức tam giác nên bộ cha 2cm, 5cm, 7cmkhông lập thành một tam giác. Lựa chọn C

+ Xét bộ ba: 3cm, 5cm, 6cm. Ta có:

*
(thỏa mãn bất đẳng thức tam giác yêu cầu bộ tía 3cm, 5cm, 6cmlập thành một tam giác. Một số loại D

Đáp án bắt buộc chọn là:C


Câu 4: nhờ vào bất đẳng sản phẩm tam giác, bình chọn xem bộ tía nào trong những bộ bố đoạn thẳng tất cả độ dài cho sau đây không thể là bố cạnh của một tam giác


*


Lời giải:

+ Xét bộ ba: 6cm; 6cm; 5cm. Ta có:

*
(thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ tía 6cm; 6cm; 5cmlập thành một tam giác. Các loại A

+ Xét bộ ba: 7cm; 8cm; 10cm. Ta có:

*
(thỏa mãn bất đẳng thức tam giác đề nghị bộ tía 7cm; 8cm; 10cmlập thành một tam giác. Loại B

+ Xét bộ ba: 12cm; 15cm; 9cm. Ta có:

*
(thỏa mãn bất đẳng thức tam giác đề xuất bộ cha 12cm; 15cm; 9cmlập thành một tam giác. Nhiều loại C

+ Xét bộ ba: 11cm; 20cm; 9cm. Ta có: 11 + 9 = 20(không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác yêu cầu bộ ba 11cm; 20cm; 9cmkhông lập thành một tam giác. Lựa chọn D

Đáp án đề xuất chọn là:D


Lời giải:

Gọi độ nhiều năm cạnh AC là x (x > 0). Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

4 – 1 Đáp án phải chọn là:D


Câu 6: đến ΔABCcó cạnh AB = 10cm và cạnh BC = 7cm. Tính độ lâu năm cạnh AC biết AC là một trong những nguyên tố lớn hơn 11

A. 17cm

B. 15cm

C. 19cm

D. 13cm


Lời giải:

Gọi độ lâu năm cạnh AC là x (x > 0).

Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

10-7 Đáp án yêu cầu chọn là:D


Câu 7: Cho tam giác ABC biết AB = 1cm; BC = 9cmvà cạnh AC là một số trong những nguyên. Chu vi ABC là

A. 17cm

B. 18cm

C. 19cm

D. 16cm


Lời giải:

Gọi độ dài cạnh AC là x (x > 0).

Xem thêm: Top 3 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Hóa Tự Luận, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Hóa Mới Nhất

Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

9-1 Đáp án cần chọn là:C


Câu 8: đến tam giác ABC biết AB = 2cm; BC = 7cmvà cạnh AC là một số trong những tự nhiên lẻ. Chu vi ABC là

A. 17cm

B. 18cm

C. 19cm

D. 16cm


Lời giải:

Gọi độ dài cạnh AC là x (x > 0).

Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

7-2 Đáp án bắt buộc chọn là:D


Câu 9: Cho tam giác ABC có BC = 1cm; AC = 8cm cùng độ lâu năm cạnh AB là một số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác vuông trên A

B. Tam giác cân nặng tại A

C. Tam giác vuông cân tại A

D. Tam giác cân nặng tại B


Lời giải:

Gọi độ lâu năm cạnh AB là x (x > 0).

Xem thêm: Câu 1: Chép Lại Đoạn Thơ” Trước Lầu Ngưng Bích Khóa Xuân, Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

Theo bất đẳng thức tam giác ta có: 8-1 Đáp án yêu cầu chọn là:B


Câu 10: mang lại tam giác ABC gồm BC = 5cm; AC = 1cmvà độ dài cạnh AB là một số trong những nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác vuông tại A

B. Tam giác cân tại A

C. Tam giác vuông cân nặng tại A

D. Tam giác cân nặng tại B


Lời giải:

Gọi độ dài cạnh AB là x (x > 0).

Theo bất đẳng thức tam giác ta có: 5-1 Đáp án buộc phải chọn là:D


Câu 11: Cho ΔABCcân tại A tất cả một cạnh bởi 5cm. Tính cạnh BC của tam giác đó biết chu vi tam giác bởi 17cm