Cho Tứ Diện Đều Abcd Có Cạnh Bằng A

     

Cho hình trụ có bán kính đáy R=8 và độ dài đường sinh l=3. Diện tích s xung quanh của hình tròn đã đến bằng:
Bạn đang xem: Cho tứ diện đều abcd có cạnh bằng a

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D", biết đáy ABCD là hình vuông. Tính góc thân A"C và BD

*


Trong không gian Oxyz, mang lại mặt ước (S) có tâm I(0;0;-3) và đi qua điểm M(4;0;0). Phương trình của (S) là


Cho hình chóp phần đa S.ABCD có bên cạnh bằng a3, mặt mặt tạo với đáy một góc45°

Thể tích khối chóp S.ABC bằng

*


Cho hàm số f(x) tất cả bảng biến thiên như sau:

*

Hỏi hàm số bao gồm bao nhiêu điểm cực trị?


Gọi S là tập hợp toàn bộ các số nguyên dương y làm sao cho tồn tại tuyệt nhất một quý hiếm của x vừa lòng log3yx2+4+13x+2+3yx2+4−3x=3. Số bộ phận của (S) là


Cho hàm số y=f(x) gồm đạo hàm liên tục trên ℝ.Biết rằng hàm số y=fx2−3xcó thiết bị thị của đạo hàm như hình vẽ bên dưới đây

*

Hàm số y=fx4−8x3+13x2+12xcó từng nào điểm cực trị
Xem thêm: Chia Thì (Tenses) - I Find It Useful To Join The Sports Club

Trong không gian (Oxyz), đến A(1;-3;-2). B(5;1;0). Call (S) là phương diện cầu 2 lần bán kính AB. Trong những hình chóp đều phải có đỉnh A nội tiếp trong mặt mong (S), gọi A.MNPQ là hình chóp hoàn toàn có thể tích to nhất. Phương trình mặt mong tâm B và tiếp xúc với phương diện phẳng (MNPQ) là


Gọi l,h,r theo thứ tự là độ dài mặt đường sinh, độ cao và phân phối kính dưới đáy của hình nón. Diện tích xung quanh Sxqcủa hình nón là:


Cho hàm số y=f(x) liên tiếp trên R, hàm số f"(x) bao gồm đồ thị như hình vẽ bên dưới.

*

Hàm số g(x)=3f(x2-2)-32x4-3x2+2 đạt giá trị lớn số 1 trên <-2;2> bằng


Cho hàm số y=f(x) gồm bảng biến thiên như sau:

*

Hàm số y=f(x) đồng biến đổi trên khoảng nào bên dưới đây?


Từ một gỗ khối hình trụ có chiều cao bằng 60cm bạn ta đẽo được một khối lăng trụ đứng ABC.A"B"C" bao gồm hai lòng là hai tam giác nội tiếp hai đáy hình trụ cùng AB=6cm;  AC=18cm, BAC^=1200. Tính thể tích lượng gỗ bỏ đi khi đẽo khúc mộc thành khối lăng trụ đó (làm tròn đến hàng phần trăm).
Xem thêm: X Em Qua Công Viên Bước Chân Âm Thầm, Nắng Thủy Tinh, Hợp Âm Nắng Thủy Tinh

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam