Lý Thuyết Công Nghệ 8 Bài 6

     

Bài 6. Bản vẽ những khối tròn xoay 

I. KHỐI TRÒN XOAY

- các khối tròn xoay thường gặp:

*

- giải pháp tạo thành hình trụ: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt ta được hình trụ

*

- cách tạo thành các hình nón: Khi quay hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh góc vuông cố định và thắt chặt ta được hình nón

*

- giải pháp tạo thành hình cầu: Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh mặt đường kính cố định và thắt chặt ta được hình cầu

*

Tóm lại: Khối tròn luân phiên được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định và thắt chặt (trục quay) của hình

II. HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU

1. Hình trụ

*

Hình 5. Hình trụ và những hình chiếu của hình trụ

Bảng 1. Hình chiếu, ngoại hình và kích thước của hình trụ

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Hình chữ nhật

d, h

Bằng

Hình tròn

d

Cạnh

Hình chữ nhật

d, h

2.


Bạn đang xem: Lý thuyết công nghệ 8 bài 6


Xem thêm: Tải Đề Minh Họa Lý 2021 Môn Lý Giải Chi Tiết Từng Câu &Mdash; Đọc Là Đỗ


Xem thêm: Cách Sao Chép Chữ Trên Máy Tính, Cách Sao Chép Và Dán Không Có Chuột


Hình nón

*

Hình 6. Hình nón và những hình chiếu của hình nón

Bảng 2. Hình chiếu, làm nên và size của hình nón

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Tam giác cân

d, h

Bằng

Hình tròn

d

Cạnh

Tam giác cân

d, h

3. Hình cầu

*

Hình 7. Hình cầu và các hình chiếu của hình cầu

Bảng 3. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình cầu

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

Đứng

Hình tròn

d

Bằng

Hình tròn

d

Cạnh

Hình tròn

d

Tham khảo thêm Lý thuyết công nghệ 8: bài 8. Quan niệm về bản vẽ chuyên môn hình cắt