Cùng em học toán lớp 5 tập 1

     
Tập 1: gồm 18 tuần, mỗi tuần: 2 bài viết, 1 bài kiểm tra giữa học kỳ I và 1 bài xích kiểm tra cuối học tập kì I. Tổng số 38 bài xích viết


Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tập 1

Tập 2: gồm 17 tuần, mỗi tuần: 2 bài viết, 1 bài xích kiểm tra thân học kỳ II cùng 1 bài bác kiểm tra cuối học kì II. Tổng cộng 36 bài bác viết.


Xem thêm: Đại Tướng Phan Văn Giang Dự Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Truyền Thống Lực Lượng Vũ Trang Thủ Đô

Giải BT cùng em học tập Toán 5 giúp những em học viên được luyện tập, các dạng bài bác đã làm trên lớp để năm chắc kiến thức và kỹ năng mới hơn, thông qua đó học tập tốt hơn.


Xem thêm: Giải Bài 1 Căn Bậc Hai - Giải Bài Tập Sgk Toán 9 Bài 1: Căn Bậc Hai

Mục lục Giải BT cùng em học tập Toán 5

Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1Tuần 1 tiết 1 trang 5, 6 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 1 huyết 2 trang 6, 7 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 2Tuần 2 tiết 1 trang 8 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 2 ngày tiết 2 trang 9, 10 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 3Tuần 3 huyết 1 trang 11 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 3 huyết 2 trang 12, 14 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 4Tuần 4 máu 1 trang 15, 16 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 4 ngày tiết 2 trang 16, 17 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 5Tuần 5 máu 1 trang 18, 19 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 5 máu 2 trang 19, trăng tròn - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 6Tuần 6 ngày tiết 1 trang 21 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 6 tiết 2 trang 22, 23 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 7Tuần 7 máu 1 trang 24, 25 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 7 huyết 2 trang 25, 26 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 8Tuần 8 tiết 1 trang 27 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 8 ngày tiết 2 trang 28, 29 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 9Tuần 9 huyết 1 trang 30 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 9 máu 2 trang 31, 32 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Đáp án kiểm tra giữa học kì 1 trang 33, 34 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 10Tuần 10 ngày tiết 1 trang 35 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 10 máu 2 trang 36, 37 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 11Tuần 11 tiết 1 trang 38 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 11 ngày tiết 2 trang 39, 40 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 12Tuần 12 tiết 1 trang 41 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 12 máu 2 trang 42, 43 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 13Tuần 13 máu 1 trang 44 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 13 ngày tiết 2 trang 45, 46 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14Tuần 14 ngày tiết 1 trang 47, 48 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14 máu 2 trang 48, 50 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 15Tuần 15 ngày tiết 1 trang 51, 52 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 15 máu 2 trang 52, 53 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 16Tuần 16 tiết 1 trang 54, 55 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 16 huyết 2 trang 55, 56 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 17Tuần 17 tiết 1 trang 57 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 17 huyết 2 trang 58, 60 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 18Tuần 18 tiết 1 trang 61, 62 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 18 ngày tiết 2 trang 63, 64 - cùng em học Toán 5 Tập 1Đáp án khám nghiệm cuối học tập kì 1 trang 65, 66 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1

Cùng em học tập Toán 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần trăng tròn trang 9, 12 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 21 trang 13, 16 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 22 trang 17, 21 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 23 trang 22, 25 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 24 trang 26, 29 - cùng em học Toán 5 Tập 2Đáp án kiểm tra giữa học kì 2 trang 30, 31 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 25 trang 32, 34 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 26 trang 35, 37 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 27 trang 38, 40 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 28 trang 41, 43 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 29 trang 44, 45 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 30 trang 46, 48 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 31 trang 49, 51 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 32 trang 52, 54 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 33 trang 55, 57 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 34 trang 58, 60 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 35 trang 61, 63 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Đáp án bình chọn cuối học kì 2 trang 64, 66 - cùng em học Toán 5 Tập 2