Dấu hiệu chia hết cho 3

     

Nằm trong số dấu hiệu phân chia hết, Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết mang đến 3 là một trong những bài đặc trưng giúp con tính cấp tốc và hiệu quả các phép tính. Cùng theo dõi các chia sẻ của thuocmaxman.vn về bài học này nhéNằm trong số dấu hiệu phân chia hết, Toán lớp 4 tín hiệu chia hết đến 3 là một bài quan trọng đặc biệt giúp bé tính cấp tốc và tác dụng các phép tính. Cùng theo dõi các chia sẻ của thuocmaxman.vn về bài học kinh nghiệm này nhé!

1. Tìm tín hiệu chia hết mang đến 3

*

*

2. Tín hiệu chia hết mang đến 3

*

3. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 dấu hiệu chia hết mang đến 3

3.1. Đề bài

Bài 1: cho những số sau: 810; 420; 321; 511; 300; 63; 981; 564

a) các số phân chia hết đến 3 là:

b) các số không phân tách hết đến 3 là:

Bài 2: Điền vào vị trí trống

a) những số chia hết cho 3 trong tầm từ 100 đến 110 là:...

Bạn đang xem: Dấu hiệu chia hết cho 3

b) những số phân tách hết cho 3 trong tầm từ 65 mang lại 79 là:...

Bài 3: Viết tiếp vào vị trí trống

a) 3; 6; 9; 12; 15;...;...;...;...;...; 30

b) 120; 123; 126;...;...;...; 138

Bài 4: Dùng ba trong tư chữ số 1, 5, 3, 0 hãy ghép thành 3 số thoải mái và tự nhiên có bố chữ số sao cho các số đó chia hết cho 3.

3.2. Lời giải

Bài 1:

a) 810; 420; 321;300; 63; 981; 564

b) các số không phân chia hết cho 3: 511

Bài 2:

a) các số phân tách hết mang đến 3 trong vòng từ 100 cho 110 là: 102; 105; 108.

Xem thêm: Người Ta Thành Đôi Hết Rồi

b) những số phân chia hết mang lại 3 trong tầm từ 65 đến 79 là: 66; 69; 72; 75; 78

Bài 3: Viết tiếp vào vị trí trống

a) 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30

b) 120; 123; 126; 129; 132; 135; 138

Bài 4:

Ta có:

153 (1 + 5 + 3 = 9 chia hết mang lại 3 cần 153 phân tách hết mang đến 3)

531 (5 + 3 + 1 = 9 chia hết đến 3 yêu cầu 531 chia hết đến 3)

513 (5 + 1 + 3 =9 chia hết mang đến 3 cần 513 phân chia hết đến 3)

Vậy từ những số đã mang lại ta được 3 số bao gồm 3 chữ số: 153; 531; 513 chia hết mang đến 3.

4. Bài bác tập tự luyện

4.1. Đề bài

Bài 1: Cho các số sau: 56; 528; 603; 602; 1011

a) những số chia hết đến 3 là:

b) các số không chia hết mang đến 3 là:

Bài 2: Điền vào nơi trống

a) những số phân tách hết mang đến 3 trong khoảng từ 45 cho 54 là:...

b) những số phân tách hết đến 3 trong vòng từ 20 đến 32 là:...

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ I, Những Thông Dụng

Bài 3: Dùng tía chữ số 4, 5, 3 ghép thành 4 số thoải mái và tự nhiên có bố chữ số làm thế nào để cho các số đó phân tách hết đến 3.

4.2. Lời giải

Bài 1:

a) 528; 603; 1011

b) 602

Bài 2:

a) 45; 48; 51; 54

b) 21; 24; 27; 30

Bài 3:

543, 534, 453

Để học tốt toán lớp 4 dấu hiệu chia hết mang đến 3 những con phải nắm chắn chắn bảng nhân cha để áp dụng dấu hiệu chia hết. Xung quanh ra, hãy nhớ là tham khảo kim chỉ nan và các video bài giảng tại thuocmaxman.vn nhé!