BỘ 20 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 3

     

Đề cưng cửng ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng thích hợp lại cục bộ kiến thức lý thuyết quan trọng, thuộc đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 3, giúp các em hệ thống kiến thức để ôn thi học tập kì 1 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 3

Với các dạng bài bác tập cộng trừ các số có 3 chữ số, bảng đơn vị đo độ dài, đối chiếu số lớn gấp mấy lần số bé, gấp một số trong những lên nhiều lần.... để giúp đỡ thầy cô thuận tiện giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc ko vuông

Bài 1:


Hình bên gồm ....... Góc vuôngCó ......... Góc ko vuôngBài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông gồm trong hình bên:

IV. Tra cứu x; Y

Bài 1: kiếm tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: kiếm tìm Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền dấu >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 milimet : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. So sánh số mập gấp mấy lần số bé

Bài 1: nhỏ chó nặng nề 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi nhỏ chó nặng vội vàng mấy lần con thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: công ty Lan nuôi 6 nhỏ gà trống, số con gà mái nhiều hơn thế nữa số kê trống là 24 con. Hỏi số gà mái vội vàng mấy lần số gà trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 6dm, đoạn thẳng CD dài ra hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD dài gấp mấy lần đoạn trực tiếp AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. đối chiếu số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: vào vườn gồm 36 cây táo. Số kilomet chanh ít hơn số cây táo apple 27 cây. Hỏi số lượng kilomet chanh bằng một phần mấy số km táo?

Bài 2: năm nay Lan 9 tuổi, người mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng 1 phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một shop có toàn bộ 81kg đỗ xanh cùng đỗ đen. Trong các số đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kilogam đỗ xanh bằng 1 phần mấy số kg đỗ đen?

VIII. Tra cứu 1 trong các phần bởi nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn đề nghị đọc từng nào trang nữa bắt đầu xong?

Bài 2: bên trên cây gồm 56 quả táo, tín đồ ta đã hái

*
số táo. Hỏi bên trên cây còn bao nhiêu quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường gồm 96 bạn, trong đó có

*
chúng ta là nam. Hỏi team múa hát của trường tất cả bao nhiêu chúng ta nữ?

Bài 4: Một hộp xà phòng nặng nề 78g. Fan ta đã sử dụng hết

*
số xà chống đó. Hỏi trong hộp còn sót lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: hai năm nữa ông 63 tuổi cùng lúc kia tuổi cháu bởi

*
tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu từng nào tuổi?

IX. Gấp một vài lên nhiều lần

Bài 1: Quãng đường AB dài 172m, quãng con đường BC dài gấp 4 lần quãng con đường AB. Hỏi quãng mặt đường AC dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn con gà nhà Lan tất cả 6 con gà trống, số kê mái gấp 4 lần số kê trống. Hỏi công ty Lan nuôi toàn bộ bao nhiêu bé gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Xem thêm: Đọc Truyện Thầy Bói Xem Voi Lớp 6, Thầy Bói Xem Voi

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong đợt Kế hoạch nhỏ, lớp 3A chiếm được 87kg giấy vụn, lớp 3B thu được số giấy vụn cấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một số trong những lần

Bài 1: trên cây tất cả 48 quả bưởi. Sau thời điểm hái, số trái trên cây giảm sút 2 lần. Hỏi sẽ hái từng nào quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một shop có 45 bao gạo. Sau thời điểm bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi shop đã buôn bán bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, tín đồ đó san số đông số gạo còn sót lại vào 8 túi. Hỏi từng túi tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một số dạng toán khác

Bài 1: gồm 3 thùng dầu, từng thùng chứa 125 lít. Người ta lôi ra 185 lít dầu từ những thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: cửa hàng có 78kg gạo, buổi sáng siêu thị bán được 15kg gạo. Số gạo còn lại được chia đầy đủ vào 9 túi. Hỏi từng túi bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách du lịch gồm 39 người mong mỏi đi du lịch thăm quan chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần ít nhất mấy xe cộ ô tô như thế để chở không còn số khách hàng đó, hiểu được mỗi xe cộ chỉ chở được 5 người khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: tất cả 62m vải, may từng bộ áo quần hết 3m vải. Hỏi có thể may được rất nhiều nhất bao nhiêu bộ áo xống và còn vượt mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em cấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao 5 cánh em gấp bởi

*
số ngôi sao chị gấp. Hỏi chị vội vàng được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính cực hiếm biểu thức

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: Lời Bài Hát Bụi Phấn Tiếng Anh, Bụi Phấn (English Cover)

Đề thi tập học tập kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của 1 giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. đôi mươi phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào khu vực chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ gồm 7 ngày, 4 tuần lễ gồm số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: mẹ có một tờ vải nhiều năm 48m. Mẹ đã may áo cho anh chị em hết

*
số vải vóc đó. Hỏi bà bầu đã may từng nào mét vải?