Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 11 Chương 2

     

Đề chất vấn 1 huyết Hình học lớp 11 chương 2 bao gồm đáp án chi tiết đã được thuocmaxman.vn. Com cập nhật chi tiết. 

BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 2 – LỚP 11 .

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1: trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

(A) hai tuyến phố thẳng thứu tự nằm trên nhì mặt phẳng biệt lập thì chéo nhau.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 2

(B) hai đgthẳng không có điểm tầm thường thì chéo nhau

(C) nhì đg thẳng chéo nhau thì không tồn tại điểm chung

(D) hai đườngthẳng phân biệt không // thì chéo cánh nhau

2: mang lại tam giác ABC. Trên cạnh AC kéo dãn về phía A ta rước một điểm D. Những mệnh đề nào tiếp sau đây sai?

(A) D ∈ (ABC)

(B) A ∈(ABC)

(C) (ABC) = (DBC)

(D) BD ∉ (ABC)

3: cho các giả thiết sau đây. Giả thiết nào tóm lại đườngthẳng a // với mặt phẳng (α) ?

A) a // b cùng b // (α)

(B) a ∩ (α) = 0

(C) a // b với b ⊂ (α)

(D) a // (β) với (α) // (β)

4: mang lại tứ diện ABCD. điện thoại tư vấn M, N thứu tự là trung điểm của những cạnh AD cùng BC. G là trung tâm tam giác BCD. Khi ấy, giao điểm của đườngthẳng MG cùng mặt phẳng(ABC) là: (A) Điểm C

(B) Giao điểm MG và AN

(C) Điểm N

(D) Giao điểm của MG với BC.

5: đến hình lăng trụ tam giác ABC A’B’C’. điện thoại tư vấn I; J theo lần lượt là trọng tâm những tam giác ABC và A’B’C’. Tiết diện tạo bởi vì mp (AIJ) cùng với lăng trụ đã đến là:


Quảng cáo


(A) Tam giác cân

(B) Tam giác vuông

(C) Hình thang

(D) Hình bình hành

6: đến hình chóp S. ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của nhì mp(SAD) và (SBC) là đường.thẳng // cùng với đườngthẳng nào sau đây?

(A) AC (B) BD (C) AD (D) SC

7: mang đến tứ diện ABCD. Hotline G, E thứu tự là trọng tâm của các tam giác ABD cùng ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) GE // với CD

(B) GE giảm CD

(C) GE với CD chéo cánh nhau

(D) GE giảm AD

8: đến hình chóp S.ABCD. Gọi AC ∩ BD = I; AB ∩ CD = J; AD ∩ BC = K; Đẳng thức làm sao sai trong số đẳng thức sau đây?

(A) (SAC) ∩ (SBD) = SI

(B) (SAB) ∩ (SCD) = SJ.


Quảng cáo


(C) (SAD) ∩ (SBC) = SK

(D) (SAC) ∩ (SAD) =AB.

9: mang lại tứ diện ABCD. Gọi I, J, K theo thứ tự là trung điểm của AC, BC cùng BD. Giao tuyến của nhị mặt phẳng (ABD) và (IJK) là:

(A) KD

(B) KI.

(C) Đường.thẳng qua K và tuy nhiên song cùng với AB

(D) không có.

10: đến hai hình bình hành ABCD và ABEF phía trong hai mặt phẳng phân biệt. Công dụng nào dưới đây đúng?

(A) AD // (BEF)

(B) (AFD) // (BCE)

(C) (ABD) // (EFC)

(D) EC // (ABF).

Xem thêm: Kẹo Sữa Milkita Đc Làm Từ J, Kẹo Sữa Milkita Làm Từ Sữa Có Ý Nghĩa Gì

11: trong các mệnh đề sau; mệnh đề như thế nào đúng?

(A) Hình chiếu // của nhì đg thẳng chéo cánh nhau thì // cùng với nhau.

(B) Hình chiếu // của hai đg thẳng cắt nhau hoàn toàn có thể // cùng với nhau.

(C) Hình chiếu // của nhị đgthẳng chéo cánh nhau hoàn toàn có thể // cùng với nhau.

(D) các mệnh đề trên sai.

12: cho tứ diện ABCD cạnh bằng a. Hotline G là trọng tâm Δ ABC. Cắt tứ diện do mp (GCD) thì diện tích s thiết diện là:

B – PHẦN TỰ LUẬN:

Cho hình chóp S. ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành. M, N, p lần lượt là trung điểm những cạnh AB, AD, SC.

(A) tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cùng mp (MNP).

Xem thêm: Cách Nâng Cấp Win 10 Từ Win 7 Lậu ' Lên Windows 10 Hợp Pháp

(B) trả sử mp (MNP) giảm SB; SD thứu tự tại B1, D1. Chứng tỏ B1D1 // mp (ABCD).