ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6 MÔN TOÁN

     

thuocmaxman.vn xin gửi đến các em học sinh “Đề điều tra khảo sát chọn lớp đầu năm mới lớp 6 môn Toán có đáp án”. Hy vọng nó để giúp các em học tập và có tác dụng bài tốt hơn.


Đề thi, bài bác kiểm tra liên quan:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI KHẢO SÁT CHỌN LỚP ĐẦU NĂM MÔN TOÁN – LỚP 6

 Bài 1 : (2 điểm ) Tính

*
b, 65,42×3,5:3434,55=

c, (27,09 + 258,91) 25,4 d, (25,4 – 12,34) :0,5

Bài 2 : (2 điểm ) Tính nhanh

a, 17,6-5,3+16,8-7,6+15,3-6,8

b,3,54×73+0,46×25+3,54×26+0,46×75+3,54

Bài 3: (3 điểm ) Một thửa ruộng hình thang ABCD ; AB =36m là đáy nhỏ tuổi ,CD là lòng lớn bao gồm CD=2AB .Nếu kéo dãn CD thêm một quãng CM=6m ta được diện tích tam giác BCM =48 m2

a, Tính chiếu cao của hình thang ABCD?

b, Tính diện tích s hình thang ABCD

c, Thửa ruộng được trồng lúa tính coi số lúa thu hoạch được của thửa ruộng hiểu được mỗi a thu hoạch được 45 kg lúa ( mỗi a=100 m2)

Bài 4: (4 3 điểm ) Cho hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh dài 6cm bên trên đoạn BD rước điểm E và D làm thế nào cho BE=ED=PD

a, Tính diện tích hình vuông ABCD

b, Tính diện tích s hình AECP

c, M là điểm ở trung tâm cạnh PC N là điểm ở chính giữa DC ,MD cùng NP cắt nhau tại I .So sánh diện tích tam giác IPM và tam giác IDNĐáp án Đề thi khảo sát điều tra chọn lớp đầu năm mới lớp 6 :

Bài 1 :

*
b, 15 c, 7264,4 d, 26,12

Bài 2 : a,=30 b,=354

Bài 3 : a, diện tích s tam giác BCM =48 =½CM.h⇒h=48.2:6=16m h cũng đó là chiều cao của hình thang ABCD


*

c,Tính số lúa thu hoạch được : Đổi 864m2:100=8,64 a

Vậy số lúa thu hoạch được là : 8,64.45=388,8 kg

Bài 4 : Giải :

a, diện tích hình vuông ABCD =6×6=36 (cm2 )

b, diện tích s hình AECP :

Diện tích tam giác ABD =36 :2=18 (cm2)

Có cha tam giác ABE,AEP,APD có cùng chiều cao hạ tự A xuống cạnh BD mà BE=EP=PD nên tía tam giác này có cùng diện tích s bằng nhau nên diện tích s tam giác AEP =18 : 3=6cm2 mà diện tích hình AECP =2 lần diện tích tam giác AEP

Vậy diện tích hình AECP=2×6=12 (cm2 )

C, bởi vì N là trung điểm của DC Nên diện tích s tam giác PCN = diện tích tam giác DPN =6:2=3 cm2 (hai tam giác có cùng chiều cao hạ từ p xuống CD)

Vì M là trung điểm của PC Nên diện tích tam giác PMD = diện tích s tam giác DMC =6:2=3 cm2 (hai tam giác gồm cùng chiều cao hạ từ bỏ D xuống CP)

Diện tích tam giác DMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( do hai tam giác có cùng chiều cao hạ tự M xuống CD cùng DN=NC)

Diện tích tam giác PMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( vì hai tam giác tất cả cùng chiều cao hạ từ bỏ N xuống CP với PM=MC)