ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

  -  
Tổng hợp cỗ 3 đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 gồm đáp án và chỉ dẫn giải bỏ ra tiết. Bám quá sát nội dung kiểm tra của những trường thcs trên toàn quốc. Cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 6


Nội dung bài viết

Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 1 chuẩn bị tới, nhu cầu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi chính thống gồm lời giải chi tiết của các em học sinh là hết sức lớn. Thấu hiểu điều đó, công ty chúng tôi đã dày công xem thêm thông tin Bộ 3 đề thi học tập kì 1 Toán 6 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được nhận xét có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên việt nam , cung cấp các em làm quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 6 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề tại đây.

Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Số thành phần của tập hòa hợp A = 2; 4; 6; 8; 10;....;32 là:

A. 16 B. 34 C. 32 D. 15

Câu 2: Trong những số sau, số chia hết cho tất cả 3; 5 cùng 9 là:

A. 2016 B. 2015 C. 1140 D. 1125

Câu 3: Tổng 156 + 18 + 3 chia hết cho:

A. 8. B. 3 . C. 5. D. 7.

Câu 4: Kết trái của phép tính 54 : 25 bằng:

A. 510 B. 52 C. 55 D. 255

Câu 5: Cho a = 48; b =16 thì UCLN(a,b) bằng:

A. 4 B. 48 C. 16 D. 8

Câu 6: Sắp xếp những số nguyên sau: -9, 3, -1, -|-7|, 0 theo trang bị tự giảm dần ta được:

A. 3, 0, -1, -|-7|, -9  B. -9, -|-7|, 3, -1, 0 C. -|-7|, 3, 0, -1, -9 D. 3, 0, -9, -|-7|, -1

Câu 7: Cho M = {x ∈ Z | -3 ≤ x B. -3 ∉ M C. -2; -1; 0 ⊂ M D. -1; 0; 1 ⊂ M

Câu 8: Kết trái của phép tính : (-28) + |-11| bằng:

A. -39 B. -17 C. 39 D. 24

Câu 9: Trên tia Ox mang hai điểm A, B sao cho OA = 2cm; OB = 4cm. Lúc đó:

A. Điểm B nằm trong lòng 2 điểm O và A B. AB = 9cm C. Tia OA trùng cùng với tia AB D. A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB.

Câu 10: Cho M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB ,biết AM = 4cm. Khi ấy dộ nhiều năm đoạn thẳng AB là:

A. 2cm B. 4cm C. 8cm D.12cm

Câu 11: Cho đoạn trực tiếp AB = 18cm. Vẽ điểm M nằm trong lòng hai đầu đoạn trực tiếp AB làm thế nào để cho AB = 3BM. Lúc đó độ lâu năm đoạn thẳng AM bằng:

A. 6cm B. 10cm C. 9cm D. 12cm

Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :

A. MA = MB. B. MA= MB = AB/2. C. MA + MB = AB. D. Tất cả đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) triển khai phép tính:

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>. B) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35|

Bài 2 (1,0 điểm). Tìm kiếm x biết:

a) (123 - 4x) - 67 = 8 b) 4 x+1 + 2 = |-66|

Bài 3 (1,5 điểm). Tính số học viên khối 6 của trường thcs Hòa Phú. Biết rằng khi xếp sản phẩm 6, sản phẩm 8 với hàng 9 nhằm tập dân vũ thì vừa đủ với số học viên khối 6 trong khoảng từ 200 cho 250 em.

Bài 4: (2,5 điểm) trên tia Ox rước 2 điểm A với B sao để cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? bởi sao?

b) so sánh OA và AB.

c) chứng minh điểm A là trung điểm của OB.

d) rước điểm C trên tia Ox sao để cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp OC.

Bài 5: (1 điểm) mang đến A = 20 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 220. Chứng minh rằng A với B là nhị số tự nhiên liên tiếp.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).

Mỗi giải đáp chọn chuẩn cho 0,5 điểm


Bài - câu Đáp án Biểu điểm

1

(1,0 điểm)

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>=

= 60: < 15 – 32>

= 60 : <15 – 9>

= 60 : 6

= 10

0,25

 

0,25

a) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35| =

= <12 + (-12)> + <(-17) + |-35|>

= 0 + <(-17) + 35>

= 0 + 18

= 18

 

0,25

 

0,25

2

(1,0 điểm)

 

a) (123 - 4x) - 67 = 8

⇒ 123 - 4x = 8 + 67

⇒ 123 - 4x = 75

⇒ 4x = 123 - 75

⇒ 4x = 48

⇒ x = 48:4

⇒ x = 48

Vậy x = 12

 

 

 

0,25

 

 

0,25

b)

4 x + 1 + 2 = 66

4 x + 1 = 66-2

4 x + 1 = 64 = 43

Vậy x + 1 = 3 xuất xắc x = 2

 

 

0,25

 

0,25

 

3

(1,5 điểm)

Gọi số học sinh khối 6 của trường thcs Hòa Phú là a (a ∈ N với 200 0 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 .

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - 20 = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do kia A và B là nhì số thoải mái và tự nhiên liên tiếp

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25


Chú ý:

+ các cách giải không giống đúng, chặt chẽ, khá đầy đủ vẫn mang đến điểm buổi tối đa. Riêng bài xích tính hợp lý nếu tính được hợp lý mà bên cạnh nhưng hiệu quả đúng chỉ mang đến nửa số điểm. Trường hợp chỉ ghi luôn công dụng cuối cùng, ko có quá trình giải: quán triệt điểm

+ Phần hình học cơ mà HS ko vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì ko chấm phần chứng tỏ có liên quan.

Đề thi Toán lớp 6 học kì một năm 2021 - Đề số 2

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Số thành phần của tập thích hợp A = 2; 4; 6; 8; 10 là:

A. 10 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 2. Số nào trong số số sau đây chia hết đến 3?

A. 26 B. 223 C. 108 D. 2019

Câu 3. Kết quả của phép tính 34 . 32 = ?

A. 36 B. 32 C. 38 D. 33

Câu 4. Trong các số: 2; 3; 6; 8 số nào là ước chung của 6 với 16 ?

A. 3 B. 2 C. 6 D. 8.

Câu 5. Số đối của số 3 là:

A. 3 B. -3 C. 1 D. -1

Câu 6. Cho hình vẽ:

Điền vào địa điểm trống trong tuyên bố sau: “Điểm ……... Nằm trong lòng hai điểm……....................”

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) thực hiện phép tính

a) 18 : 32 + 5. 23

b) (–12) + 42

c) 53. 25 + 53.75

Câu 8.

Xem thêm: Tính Chất Của Hình Bình Hành, Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Bình Hành

 (1,5 điểm) tìm x, biết

a) x - 6 = - 3

b) 2x + 11 = 15

c) (2x – 12) . 2 = 23

Câu 9. (1,0 điểm) Một trường tổ chức triển khai cho học sinh đi tham quan du lịch bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan biết rằng nếu xếp 18 người hay 24 người vào một trong những xe đều vừa đủ và số học sinh trong khoảng chừng từ 300 cho 400.

Câu 10. (2,0 điểm) Vẽ tia Ox, bên trên Ox lấy điểm A với B thế nào cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Do sao?

b) so sánh OA cùng AB ?

c) Điểm A liệu có phải là trung điểm của OB không? bởi sao?

Câu 11. (1,0 điểm) search số tự nhiên n sao để cho (2n + 5) (n +1)

Đáp án đề soát sổ học kì 1 Toán 6 năm 2021 - Đề số 2

Phần giải đáp câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 6.


Phần lời giải câu tự luận:

Tổng câu tự luận: 5.

Câu 7(1,5 điểm) Thực hiện tại phép tính

a) (0,5 điểm)

18 : 32 + 523

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8 = 2 + 40 = 42

b) (0,5 điểm)

(–12) + 42

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(-12) + 42 = (42 - 12) = 30

c) (0,5 điểm)

53.25 + 53.75

Gợi ý làm cho bài:

TL:

53.25 + 53.75 – 200 = 53.(25 + 75)

= 53.100 – 200 = 5300

Câu 8. (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý làm bài:

TL:

x - 6 = - 3

x = - 3 + 6

x = 3

Vậy x = 3

b) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

2x + 11 = 15

2x = 15 – 11

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

Vậy x = 2

c) (0,5 điểm)

(2x – 12) . 2 = 23

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(2x – 12) . 2 = 23

2x - 12 = 23 : 2

2x – 12 = 22

2x – 12 = 4

2x = 4 + 12

2x = 16

x = 16: 2

x = 8

Vậy x = 8

Câu 9(1,0 điểm) Một trường tổ chức triển khai cho học sinh đi du lịch thăm quan bằng ô tô. Tính số học viên đi du lịch tham quan biết rằng trường hợp xếp 18 fan hay 24 người vào trong 1 xe hầu hết vừa đủ cùng số học sinh trong khoảng tầm từ 300 mang lại 400.

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

Gọi số học viên đi thăm quan là a. (a ∈ N)

Ta tất cả a ⁝ 18 ; a ⁝ 24 đề xuất a BC (18; 24) với 300 ≤ a ≤ 400

Mà 18 = 2. 32 ; 24 = 23. 3

do đó BCNN (18; 24) = 23. 32 = 72

BC (18; 24) = 0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; 360 ; 432 vị 300 ≤ a ≤ 400 nên a = 360 Vậy số học sinh đi du lịch tham quan là 360 học tập sinh

Câu 10 (2,0 điểm)

Vẽ tia Ox, bên trên Ox lấy điểm A với B thế nào cho OA = 3cm, OB = 6cm.

HS vẽ hình thiết yếu xác (0,25 điểm)

a) (0,5 điểm)

Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng 2 điểm còn lại. Bởi vì sao?

Gợi ý làm bài:

TL:

Điểm A nằm trong lòng O cùng B

Vì bên trên tia Ox: OA 2(n +2) + 3 ⁝ (n+1)

=> nhưng 2(n+3) ⁝ (n+1)

Nên 3 ⁝ (n+1)

=> n+1 ∈ Ư(3) = 1;2;3

n+1=1=> n = 0

n+1 = 2 => n= 1

n+1 = 3 => n = 2

Vậy n = 0, n =1, n= 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - Đề số 3

TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Hãy viết vần âm đứng trước phương án vấn đáp đúng ra tờ giấy kiểm tra.

1. Tập thích hợp B = {3; 4; 5; 6), số thành phần của tập đúng theo là:

A. 5; B. 6; C. 4; D. 8.

2. Hiệu quả của phép tính 58. 52 là:

A. 58; B. 510; C. 56; D. 516.

3. Bí quyết viết nào tiếp sau đây được call là đối chiếu số 80 ra quá số nguyên tố

A. 80 = 42.5; B. 80 = 5.16; C. 80 = 24.5; D. 80 = 2.40.

4. đến 3 điểm A,B,C thẳng hàng biết AB = 4cm, AC = 3cm, BC = 7cm, trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?

A. Điểm A; B. Điểm B; C. Điểm C; D. Không có điểm nào.

Câu 2: (1,0 điểm)

Cho những thông tin: (- 58); 18; 3. Nên lựa chọn thông tin cân xứng rồi điền vào từng chỗ (...) trong những câu sau rồi ghi tác dụng lựa chọn đó vào giấy kiểm tra.

1. Cho đoạn trực tiếp MN = 8 cm. Điểm K nằm trong lòng MN, biết KM = 5 centimet thì đoạn trực tiếp KN =.....cm.

2. Công dụng của phép tính : (- 20 ) + 38 = .......

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

Cho các số: 576; 756; 675; 765. Hãy viết những số trong tứ số trên:

a) chia hết mang đến 2

b) chia hết cho tất cả 3 cùng 5

Câu 2: (1,0 điểm)

Thực hiện tại phép tính

a) 18 : 32 + 5.23 b) 25.26 + 74.25

Câu 3: (1,0 điểm)

Tìm x, biết

a) x + 72 = 36 b) |x+2| - 4 = 6

Câu 4: (2,0 điểm) một trong những sách nếu như xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển rất nhiều vừa đủ bó. Tính số sách kia biết số sách trong khoảng từ 400 mang đến 600 (quyển).

Câu 5: (2,0 điểm) cho đường trực tiếp xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó. Bên trên tia Ox rước điểm E sao để cho OE = 4cm. Bên trên tia Oy mang điểm G làm sao để cho EG = 8cm.

a) vào 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn sót lại ? vì chưng sao ?

b) Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp OG.

c) cho thấy điểm O bao gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp EG không ? vì chưng sao?

Đáp án đề thi cuối kì 1 Toán 6 năm 2021 - Đề số 3


Câu Ý Nội dung/ đáp án Điểm
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  
(2,0 điểm) 1 C 0,5
2 B 0,5
3 C 0,5
4 A 0,5
(1,0 điểm) 1 3 0,5
2 18 0,5
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
(1,0 điểm) a Các số phân tách hết mang lại 2: 576, 756 0,5
b Số phân chia hết cho 3 và 5: 675, 765 0,5

 

2

(1,0 điểm)

a

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8

= 2 + 40 = 42

0,25

0,25

b

25.26 + 74.25 = 25.(26 + 74)

= 25.100 = 2500

0,25

0,25

 

 

 

 

3

(1,0 điểm)

 

a

x + 72 = 36

x = 36 - 72

x = -36

 

0,25

0,25

b

|x+2| - 4 = 6

|x+2| = 6 + 4

|x+2| = 10 x+2 = 10 hoặc x + 2 = -10

Nếu: x + 2 = 10 ⇒ x = 8

Nếu: x + 2 = -10 ⇒ x = -12

 

 

0,25

 

0,25

 

 

4

(2,0 điểm)

 

 

Gọi số sách nên tìm là a thì a∈BC(12,15,18) và

400


Tham khảo một số đề thi cuối học tập kì 1 lớp 6 môn Toán khác:

Hy vọng tài liệu vẫn hữu ích cho những em học sinh và quý thầy gia sư tham khảo.

Xem thêm: Tác Giả Em Muốn Nghỉ Việc Chap 2 019, Tác Giả, Em Muốn Nghỉ Việc!

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô có thể xem thêm nhiều tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn toán khác được cập nhật liên tục tại siêng trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để tải về bộ 3 đề thi học kì 1 Toán 6 năm 2021 (Có đáp án) file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!