Đề kiểm tra môn toán lớp 3

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 140 Đề thi Toán lớp 3 năm học 2022 - 2023 tiên tiến nhất | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 140 Đề thi Toán lớp 3 năm học 2022 - 2023 mới nhất không hề thiếu Học kì 1 và Học kì 2 có đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án bỏ ra tiết, cực sát đề thi chấp thuận giúp học viên ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 3.

Bạn đang xem: đề kiểm tra môn toán lớp 3


Mục lục Đề thi Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 new nhất

Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức


- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều


- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo


- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 3 sách cũ

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 (60 đề)

- Đề thi Toán lớp 3 theo thông tứ 22

- Đề thi Toán lớp 3 gồm đáp án

51 bài xích tập cuối tuần Toán lớp 3 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Hiển thị Đề kiểm tra

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18


Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số có 9 trăm cùng 9 đơn vị chức năng là số:

A.909

B. 99

C. 990

D. 999

Câu 2. bao gồm bao nhiêu số tròn trăm lớn hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật bao gồm chiều dài 4m, chiều rộng 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số khủng là 54, số nhỏ nhắn là 9. Vậy số mập gấp số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. mang đến dãy số: 9; 12; 15;...; ...; ... Những số thích hợp để điền vào địa điểm chấm là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

*

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a.107 x 7

b. 290 x 3

c.639 : 3

d. 729 : 8

Câu 2. (1 điểm) search x :

a.231 - x = 105

b. X – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Một shop có 91 bóng đèn, shop đã buôn bán số bóng đèn. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Câu 4. (2 điểm) Hai mảnh đất nền hình chữ nhật và hình vuông có cùng chu vi. Mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 32m, chiều rộng lớn 8m. Tính cạnh của mảnh đất hình vuông.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A D D C A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

Xem thêm: Con Chuột Máy Tính Tiếng Anh Là Gì ? Con Chuột (Máy Vi Tính) Tiếng Anh Là Gì

(2 điểm)Đặt tính rồi tính:

*
*

Câu 2. (1 điểm) search x :

a.231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. X – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Cửa hàng đã bán số đèn điện là

91 : 7 = 13 (bóng đén)

Cửa hàng còn lại số đèn điện là

91 – 13 = 78 (bóng đèn)

Đáp số: 78 nhẵn đèn

Câu 4. (2 điểm)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là

(32 + 18) x 2 = 100 (m)

Vì hai mảnh đất nền có cùng chu vi nên chu vi miếng đất hình vuông là 100m

Cạnh của mảnh đất hình vuông vắn là

100 : 4 = 25 (m)

Đáp số: 25 m

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số nào lớn nhất trong những số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

Câu 2. Số ngay tắp lự sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 3. gồm bao nhiêu góc không vuông?

*

A. 4B. 5 C. 6D. 7

Câu 4. 5hm + 7 m có tác dụng là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 5. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S

a. Phép phân tách cho 7 gồm số dư lớn số 1 là 7.

b. Tháng 2 một năm có 4 tuần cùng 1 ngày. Tháng hai năm đó có 29 ngày.

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2 (3đ): siêu thị gạo bao gồm 232kg gạo. Shop đã phân phối đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 3 (2đ): Tìm một số trong những biết rằng rước số đó nhân với số to nhất có 1 chữ số thì được 108

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D C B C S Đ

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

*
*

Câu 2. (3 điểm)

Cửa sản phẩm đã chào bán số gạo là

232 : 4 = 58 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số kilogam gạo là

232 – 58 = 174 (kg)

Đáp số: 174 kg

Câu 3. (2 điểm)

Số to nhất có một chữ số là: 9

Số buộc phải tìm là

108 : 9 = 12

Đáp số: 12

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Xem thêm: Thcs Nguyễn Trãi Hà Nội - Trường Thcs Nguyễn Trãi A

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số tức khắc trước của 3456 là

A. 3457B. 3458

C. 3455D. 3454

Câu 2: Ngày 29 tháng bốn là ngày trang bị năm. Ngày 01 tháng 5 thuộc năm đây là ngày

A. Nhà nhậtB. Máy bảy

C. Trang bị sáu D. đồ vật tư

Câu 3: mang đến dãy số: 202, 204, 206, 208,210, 212, 214, 216, 218

a. Số vật dụng năm trong dãy số là A. 204 B. 206

C. 210 D. 214

b. Trong hàng số trên gồm bao nhiêu chữ số 8A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Câu 4: Chọn khẳng định sai vào các khẳng định sau

*

A.OQ là chào bán kính

B.MN là mặt đường kính

C. OP là mặt đường kính

D. O là vai trung phong hình tròn

Câu 5: Đội 1 hái được 140 kg nhãn, đội 2 hái được gấp rất nhiều lần đội 1. Hỏi cả hai nhóm hái được bao nhiêu kg nhãn

A.140 kgB. 280 kg

C. 360 kgD. 420 kg

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 7235 + 1968b) 9090 - 5775

c) 2307 x 3d) 6940 : 4

Câu 2:

a.Tìm y biết: y x 8 = 6480

b.Tính cực hiếm biểu thức: 6 x (3875 – 2496)

Câu 3: Một thư viện gồm 690 cuốn truyện tranh, tiếp đến mua thêm được bởi 1/6 số chuyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu12 345Đáp ánCBCACD

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): từng phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 7235 + 1968 b) 9090 - 5775

c) 2307 x 3d) 6940 : 4

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2 (2 điểm):

a. Y x 8 = 6480

y = 6480 : 8

y = 810

b.6 x (3875 – 2496) = 6 x 1379 = 8274Câu 3 (2 điểm):

Số chuyện tranh thư viện mua thêm là

690 : 6 = 115 (cuốn)

Thư viện có toàn bộ số truyện tranh là

690 + 115 = 805 (cuốn)

Đáp số: 805 cuốn

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất

Câu 1: Số ngay lập tức sau của 78999 là:

A. 78901 B. 78991

C. 79000 D. 78100

Câu 2: hàng số : 9; 1999; 199; 2009; 1000; 79768; 9999; 17 có tất cả mấy số?

A. 11 số B. 8 số

C. 9 số D. 10 số

Câu 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều lâu năm là 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm B. 16 cm

C. 18 cm D. 36 cm

Câu 4: vật dụng năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi đồ vật năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày một tháng 4

B. Ngày 31 mon 3

C. Ngày 3 tháng 4

D. Ngày 4 tháng 4

Câu 5: download 2kg gạo không còn 18000 đồng. Vậy download 5 kilogam gạo không còn số tiền là:

A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng

C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng

Câu 6: Hình trên tất cả bao nhiêu hình tam giác, từng nào hình tứ giác:

*

A.9 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính

a) 14754 + 23680 b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3 d) 68325 : 8

Câu 2 (2 điểm): Một xe hơi đi trong 8 tiếng thì được 32624 km. Hỏi xe hơi đó đi trong 3h được bao nhiêu ki – lô – mét?

Câu 3 (2 điểm): search x

a)x × 6 = 3048 : 2

b) 56 : x = 1326 – 1318

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCBAACD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 14754 + 23680 b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3 d) 68325 : 8

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2 (2 điểm):

Quãng đường xe hơi đi vào một giờ đồng hồ là:

32 624: 8 = 4078 (km)

Quãng đường ô tô đi trong 3h là:

4078 x 3 = 12 234 (km)

Đáp số: 12 234 km

Câu 3 (2 điểm):

a.x × 6 = 3048 : 2

x × 6 = 1524

x = 1524 : 6

x = 254

b.56 : x = 1326 – 1318

56 : x = 8

x = 56 : 8

x = 7

Tải xuống