ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 3 MÔN TOÁN

     

Bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 mang lại 8 đề thi, có giải đáp kèm theo, giúp những em học viên lớp 3 luyện giải đề và cụ được kết cấu ra đề thi giữa học kì 1 nhằm ôn thi đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán

Qua đó, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi thân học kì 1 cho học sinh của mình. Lân cận đề thi môn Toán, tất cả thể đọc thêm đề thi giữa kì 1 môn giờ đồng hồ Việt. Chi tiết nội dung mời thầy cô và những em theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. trong phép chia gồm dư với số dư là 7, số dư lớn nhất rất có thể của phép chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho những số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ dài của đường gấp khúc ABCD gồm độ dài như sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết trái của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình bên có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


1


Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136


b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) search x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây lắp thêm hai dài gấp 4 lần đoạn dây thiết bị nhất, đoạn dây máy ba ngắn thêm một đoạn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả ba đoạn dây tương đối dài bao nhiêu mét?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DDDCCC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS tự để tính.

Câu 2. (1 điểm) kiếm tìm x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây sản phẩm công nghệ hai lâu năm là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây thứ cha dài là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả bố đoạn dây tương đối dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học tập ……..Lớp: 3....Họ cùng tên: ......................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM


* Khoanh vào chữ cái trước giải đáp đúng

Câu 1. Số có tía chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số yêu cầu điền vào địa điểm chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số yêu cầu điền vào chỗ chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu đề nghị điền vào ô trống là :

a. B. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số buộc phải điền vào nơi chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 giờ giảm xuống 6 lần thì còn……...Số đề nghị điền vào nơi chấm là:

a. 7 giờ b. 8 giờc. 9h d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số đề xuất điền vào chỗ chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ bao gồm bao nhiêu ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

…………………………….

Xem thêm: Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2: Học Hát Bài Hát Bạn Ơi Lắng Nghe Lớp 4

…………………………….


80 : 2 – 13

……………………………..

……………………………..


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4. Một shop có 56 mét vải xanh và đã bán được 1/7 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán tốt bao nhiêu mét vải vóc xanh?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5. Tìm nhì số, biết hiệu của hai số đó bởi 42 với số bé gấp đôi hiệu?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng từng phép được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Xem thêm: Chiến Binh Âm Nhạc Trọn Bộ, Xem Phim Chiến Binh Âm Nhạc

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện đúng công việc và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0.5 điểm.