ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 8 MÔN TOÁN

     

Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 bao gồm đáp án năm 2021 (11 đề)

thuocmaxman.vn biên soạn và đọc Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 gồm đáp án năm 2021 (11 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 8 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó được điểm cao trong các bài thi Toán lớp 8.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn toán

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong mỗi trường đúng theo sau:

1) Tích của 1-1 thức x2 cùng đa thức 5x3 -x-1 là:

A. 5x6-x3-x2 B. -5x5+ x3 +x2

C. 5x5-x3-x2 D. 5x5-x-1

2) Đa thức 3x2-12được so với thành nhân tử là:

A. 3x(x-2)2 B. 3x( x2+4)

C. 3(x - 2)(x + 2) D. X(3x - 2)(3x + 2)

3) Cho tứ giác ABCD biết

*
khi ấy số đo góc B là

A. 1500 B. 1050

C. 750 D. 300

4) Đa thức x4-3x3+6x2-7x+m phân chia hết mang đến đa thức x - 1 khi m bằng

A. 0 B. - 3

C. 3 D. 1

5) Giá trị nhỏ tuổi nhất của nhiều thức A= x2+4x+11 là

A. 7 B. - 2

C. - 4 D. 11

6) mang đến tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC. D là điểm đối xứng cùng với A qua O. Đẳng thức như thế nào sai trong các đẳng thức sau?

A.

*
B.
*

C. AB = CD D. AD = BC

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

1) kiếm tìm x biết x(x – 1) + x – 1 = 0

2) Tính cực hiếm biểu thức: A= (x-y)(x2+xy+y2) +2y2tại

*
*

Câu 2 (2 điểm) Cho đa thức A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 và đa thức B = x + 2

1) làm tính phân tách đa thức A cho đa thức B.

2) Hãy phân tích đa thức yêu thương của phép phân tách đa thức A mang đến đa thức B thành nhân tử.

Câu 3 (2,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD trong những số đó có BC = 2AB. Hotline M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AD.

1) chứng tỏ rằng tứ giác MNDC là hình bình hành.

2) Kẻ DE vuông góc cùng với AB tại E, DE cắt MN tại F. Minh chứng F là trung điểm của DE.

3) chứng tỏ rằng:

*

Câu 4 (0,5 điểm) cho các số x, y, z thỏa mãn nhu cầu đồng thời:

x+ y+ z= 1; x2+y2+z2= 1; x3 + y3+z3 =1

Tính cực hiếm của biểu thức: M= x8+y11+ z2018

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1: C (0,5đ)

Câu 2: C (0,5đ)

Câu 3: A (0,5đ)

Câu 4: C (0,5đ)

Câu 5: A (0,5đ)

Câu 6: B (0,5đ)

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1

1) x(x – 1) + x – 1 = 0

=> (x - 1)(x + 1) = 0 (0,25đ)

*
(0,5đ)

Vậy

*
(0,25đ)

2) A= (x-y)(x2+xy+y2) +2y2

= x3 + y3 (0,5đ)

Tại

*
biểu thức A có giá trị là
*
(0,5đ)

Câu 2. Thực hiện tại được đúng phép chia A= 2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2 và đa thức B = x + 2

1) (2x4 + 3x3 - 4x2 -3x +2) : (x+2) = 2x3-x2-2x + 1 (1đ)

2) 2x3-x2-2x + 1= 2x( x2-1)-(x2-1) = (x2 - 1)(2x-1) (0,5đ)

=(x-1)(x+1)(2x-1) (0,5đ)

Câu 3

1) chỉ ra rằng được MC // ND (0,25đ)

Do đó tứ giác MNDC là hình bình hành (0,5đ)

2) đã cho thấy được NF // AE (0,25đ)

và N là trung điểm cạnh AD của chảy giác DAE (0,25đ)

→ F là trung điểm của DE (0,5đ)

3) Ta có:

*
(cặp góc so le trong)

Chỉ ra được tam giác MED cân nặng tại M

*

Chỉ ra được

*
(0,25đ)

Do kia

*

Mặt khác

*
(tam giác BMN cân nặng tại M)

*
(cặp góc so le trong)

Vậy

*
(0,25đ)

Câu 4.

Ta có: (x+y+z)3 = x3+y3+z3 + 3(x+y)(y+z)(z+x)

Kết hợp với các đk đã cho, ta có:(x+y)(y+z)(z+x)= 0

→ Một trong các thừa số của tích(x+y)(y+z)(z+x) phải bởi 0

Giả sử (x + y) = 0, kết hợp với điều kiện: x + y + z = 1 → z = 1

Kết phù hợp với điều kiện: x2+y2+z2= 1→ x = y = 0

Vậy vào 3 số x, y, z phải có 2 số bằng 0 và một số bằng 1. (0,25đ)

Vậy S = 1 (0,25đ)

Chú ý: Dưới đấy là hướng dẫn cơ bản, bài làm của học sinh phải trình bày chi tiết. HS giải bởi nhiều cách không giống nhau đúng vẫn đồng ý cho điểm từng phần tương ứng.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Xem thêm: Xem Phim Trận Đồ Bát Quái Tap 8, Trận Đồ Bát Quái Tap 8

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Hãy viết vào tờ giấy thi chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Khai tiển biểu thức x3-8x3 ta được kết quả là:

A. (x-2y)3 B. X3-2y3

C. (x-2y)(x2+2xy+4y2) D. X3-6x2y + 12xy2-8y3

Câu 2. hiệu quả phép tính -x2(3-2x)là:

A. 3x2-2x3 B.2x3-3x2 C.-3x3+2x2 D.-4x2

Câu 3. Để 4y2-12y +

*
trở thành một hằng đảng thức. Cực hiếm trong ô vuông là:

A. 6 B. 9 C. – 9 D. Một tác dụng khác

Câu 4. Biểu thức 1012 – 1 có giá trị bằng

A. 100 B. 1002 C. 102000 D. Một tác dụng khác

Câu 5. giá trị của biểu thức x2+2xy+y2 trên x = - 1 với y = - 3 bằng

A. 16 B. – 4 C. 8 D. Một công dụng khác

Câu 6. Biết 4x(x2-25)=0, các số x tìm kiếm được là:

A. 0; 4; 5 B. 0; 4 C. -5; 0; 5 D. Một kết quả khác

Câu 7.

A. -2x +4 =2(2-x) B. -2x+4 = -2(2-x)

C. -2x +4= -2(x+2) D. -2x+4= 2(x-2)

Câu 8. Tiến hành phép nhân x(x-y)

A.x2-y B.x-xy C.x-x2 D.x2-xy

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1 (1,5đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a. 36a4-y2 b. 6x2 +x -2

Bài 2 (1,5đ). tìm x, biết:

a. X( x-4)+1 = 3x-5 b. 2x3-3x2-2x+3= 0

Bài 3 (1,5đ).

a. Cho biểu thức A= x3-9x2+27x -27 . Tính quý giá của A khi x = 1.

b. Tìm nhiều thức thương và đa thức dư vào phép phân tách đa thức A (x) cho B (x). Biết:

A(x)= 2x3+x2-x+ a và B(x) = x-2

Bài 4 (3,0đ). Cho hình bình hành ABCD tất cả AB > BC. Đường phân giác của góc cắt AB tại M, đường phân giác của góc cắt CD tại N.

a. Chứng minh AM = CN.

b. Chứng tỏ tứ giác DMBN là hình bình hành.

c. điện thoại tư vấn H, K thứu tự là hình chiếu của N với N trên BN với DM. Chứng tỏ hai đoạn thẳng AC cùng MN giảm nhau trên trung điểm của mỗi đường.

Bài 5 (0,5đ).

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Tốt Nghiệp Thpt 2021 ~ Tài Liệu Học Tập, Đề Thi Tiếng Anh Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tìm giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức:

A = -2x2 -10y2 +4xy +4x+ 4y +2016

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Câu 1: C (0,25đ)

Câu 2: B (0,25đ)

Câu 3: B (0,25đ)

Câu 4: C (0,25đ)

Câu 5: A (0,25đ)

Câu 6: C (0,25đ)

Câu 7: A (0,25đ)

Câu 8: D (0,25đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1

a. 36a4-y2= (6a)2-y2= (6a-y)(6a+y) (0,75đ)

b.6x2 +x -2 = 6x2+4x -3x -2

= 2x( 3x+2) - (3x+2) = (2x-1)(3x+2) (0,75đ)

Bài 2

a. X(x-4) +1 = 3x-5

*
x(x-1) - 6(x-1)=0 (0,25đ)

*
(x-1)(x-6)=0 (0,25đ)

*
*

Vậy

*
là giá trị đề xuất tìm. (0,25đ)

b. 2x3-3x2-2x+3= 0

*
x2( 2x-3) -(2x-3) =0 (0,25đ)

*
(2x-3)(x2-1) =0

*
(2x-3)(x-1)(x+1)=0 (0,25đ)

*
.....

*
*

Vậy

*
là giá bán trị phải tìm. (0,25đ)

Bài 3

a. Xét biểu thức:

A= x3-9x2+27x -27

= x3 -3.x2.3 +3.x.32- 33

=(x-3)3 (0,25đ)

Với x = 1 biểu thức A được viết lại như sau:

A=(1-3)3 = -8

Vậy A = - 8 lúc x = 1 (0,25đ)

b.Thực hiện đúng được phép chia A(x)= 2x3+x2-x+ a đến B(x) = x-2, kiếm được thương bằng:2x2+5x +9 với dư bởi a + 18. (1,0đ)

Bài 4

Vẽ đúng hình (0,25đ)

a. Chứng minh được AM = cn (1,25đ)

b. Minh chứng được tứ giác DMBN là hình bình hành (1đ)

c. Lập luận ngặt nghèo chỉ ra được nhì đoạn trực tiếp AC với MN cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (0,5đ)