Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 bao gồm đáp án (50 đề) - kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đó là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 có đáp án (50 đề). Mong muốn với bộ đề thi này để giúp học sinh ôn luyện để được điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán một năm 2022 - 2023


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số tất cả 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: ví như ngày 7 mon 10 là thứ cha thì ngày 14 mon 10 là:

A. Thiết bị ba

B. Lắp thêm tư

C. Vật dụng năm

D. Thiết bị sáu

Câu 5: Độ dài của chiếc bút chì sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp đến xếp các số 62, 5, 92, 17 theo máy tự từ phệ đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

+ Số 23 gồm … chục với … đối chọi vị.

+ Số … gồm một chục với 6 đối chọi vị.

+ Số … là số tức khắc trước của số 34.

+ Số … là số lập tức sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Hùng tất cả 27 viên bi. Hùng đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ nhắn nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào chỗ chấm:

a) Số … là số lớn nhất có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số tương thích vào khu vực chấm:

*

Hôm ni là đồ vật …. Ngày … tháng … năm 2022.

Câu 5: Đánh dấu “X” vào thiết bị cao hơn trong mỗi hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

*

Đồng hồ trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

*

Hình trên có … hình lập phương.

II. Phần tự luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) tìm kiếm số lớn nhất, tìm kiếm số nhỏ nhắn nhất?

b) sắp đến xếp những số theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính tương thích và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa tất cả 15 nhỏ tem. Chúng ta Hùng có 20 con tem. Hỏi hai bạn có toàn bộ bao nhiêu con tem?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số tức tốc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: chú ý vào tờ lịch, bây giờ là ngày:

*

A. Máy tư, ngày 12

B. đồ vật hai, ngày 12

C. Lắp thêm bảy, ngày 15

D. Sản phẩm hai, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền lốt , = vào nơi chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

*

Bút dạ có độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 trái táo. Các bạn Hà gồm 15 trái táo. Hai bạn có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số tương thích vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số mập nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): Số ngay tức thì sau của 23 là 24 .... Số ngay thức thì sau của 84 là 83 .... Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 .... Số ngay thức thì sau của 98 là 99 .... Số tức tốc sau của 99 là 100.... Bài 4. An bao gồm 19 quả táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả apple ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 nhỏ gà với vịt, trong các số ấy có 4 chục bé gà. Hỏi bên Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: tứ mươi ba: cha mươi hai: Chín mươi bảy: nhì mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - đôi mươi 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vệt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + trăng tròn + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + 20 + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, người mẹ đã cung cấp 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục loại kẹo. Bà nội cho thêm 3 chiếc nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo? Bài 7. Tìm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thiết bị tự từ bé nhỏ đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính phù hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông vắn ……… hình trụ Bài 6. Lớp em có 24 học viên nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi gai dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – đôi mươi = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm hai chữ số khác nhau.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào vị trí chấm: Số ngay tức thì trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục cùng … đơn vị chức năng Số lập tức sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn công ty em có 26 cây cam và cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em có bao nhiêu cây bưởi? bài 6. Viết những số bao gồm hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai bao gồm 25 cái kẹo, chị nêm thêm Mai 14 chiếc nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu dòng kẹo?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 5)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:a) Số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số lập tức trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay thức thì sau của số bé dại nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 centimet + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….

Xem thêm: Phương Pháp Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng Hay Nhất, Phương Pháp Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng

Bài 4. Nam có 36 viên bi có bi xanh với bi đỏ, trong các số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , shop đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách gồm 65 trang, Lan sẽ đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác biệt ?Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ nhất trong hàng số trên là số làm sao ? b) Số lớn số 1 trong dãy số bên trên là số như thế nào ? c) sắp đến xếp các số theo thiết bị tự tăng đột biến ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số tương thích vào khu vực chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy nhìn vào những tờ lịch cùng điền vào khu vực trống :

*
a) Nếu từ bây giờ là thứ tứ thì: Ngày hôm qua là đồ vật ……….. Sau này là thứ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là sản phẩm ……………………………………………………………………….. Ngày cơ là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. B) sản phẩm năm , ngày ..............., tháng ............. Trang bị .............., ngày 11 , tháng ................Bài 4. .Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB có độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên gồm : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . phái mạnh có một số bi là số lớn số 1 có nhì chữ số tương đương nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân công ty Lan có một trong những gà và một vài chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân có mấy bé gà, mấy nhỏ chó?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. kiếm tìm số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức tốc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng ngay tức khắc trước số 1.Bài 5. công ty Mai bao gồm 30 cái bút, mẹ mua thêm một chục loại nữa. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu dòng bút?Bài 6. nhì hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thiết bị hai có bao nhiêu cái cây bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng gồm chứa cả tứ số trên.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) các số bao gồm 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục với …………đơn vị Số liền sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục và …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 centimet – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây tương đối dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu cái nhãn vở?Bài 6. trong mùa thi đua vừa mới rồi bạn nam giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất bao gồm hai chữ số tương đương nhau cùng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng thông qua số lớn nhất có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được từng nào điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. sản phẩm công nghệ năm của 1 tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi sản phẩm sau của tuần tức tốc sau là ngày như thế nào trong tháng?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số giống như nhau. B) Số mập nhất, bé xíu nhất có 2 chữ số tương tự nhau là số nào? c) Số phệ nhất, nhỏ nhắn nhất có hai chữ số không giống nhau là số nào?Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp xếp những số trên theo trang bị tự tăng dần. B) sắp tới xếp những số trên theo sản phẩm công nghệ tự giảm dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào vị trí chấm: - Số tức khắc trước số 24 là: …… - Số tròn chục lập tức sau số 28 là: ………- Số ngay thức thì sau số 88 là: ……... - Số tròn chục lập tức trước số 33 là: …….Bài 4. Cho ba số 7; 3 cùng 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – trăng tròn = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng đem số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?Bài 8. hình mẫu vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền dấu >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 cm = ...........40 cm + 50 centimet = ...........80 cm - 50 cm = ................ 62 cm - 12 cm = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) cơ hội 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Thời gian 11 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Thời gian 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số .....Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thứ tự: a) Từ bự đến bé: b) Từ nhỏ bé đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A gồm 24 học tập sinh. Lớp 1B có 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp bao gồm bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải vấn đề theo bắt tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn trụ không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số phù hợp vào vị trí chấm.

Xem thêm: Ý Nghĩa Đặc Biệt Của Hoa Mai Ngày Tết 2022, Ý Nghĩa Đặc Biệt Của Hoa Mai Ngày Tết

*
Hình sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp nhì số làm sao để cho khi cộng hai số kia thì có công dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về