Đề thi ioe lớp 5 cấp trường violet

     

Đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5 Violet được thuocmaxman.vn nhờ cất hộ tới các em học sinh lớp 5 với nhiều dạng đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao.

Bạn đang xem: đề thi ioe lớp 5 cấp trường violet


Những đề thi học tập sinh tốt tiếng Anh lớp 5 Violet được thuocmaxman.vn cập nhật liên tục, các chúng ta có thể download xuống để trẻ có thêm nhiều tài liệu học tập tiếng Anh tác dụng nhất nhé.

Những đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 về cơ bản đều là phần nhiều nội dung học trong chương trình tiếng Anh lớp 5 của các em. Mặc dù nhiên, với đông đảo đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5 thì đó là những đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 nâng cao, do vậy, các em tốt nhất thiết phải nắm rõ những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh đã có được học trên lớp và những kỹ năng tiếng Anh lớp 5 nâng cao.

Đề thi học sinh tốt tiếng Anh lớp 5 Violet

Để học tập thêm các đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5 Violet chúng ta hãy download ngay cỗ tài liệu đề thi giờ Anh lớp 5 tại đây nhé!

*

Phần kỹ năng và kiến thức chung:

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn vần âm khác với từ còn lại: (10pts)

1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today

2. A.headache B.toothache C.matter D.fever

3. A.hot B.weather C.cold D.warm

4. A.When B.How C.What D.The

5. A.Subject B.English C.Science D.Music

Bài 2: Chọn giải đáp đúng duy nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó. (10pts)

1.It is hot ............ Summer.

A.on B.in C.at D.under

2.I don’t lượt thích Maths ……………it is difficult.

A.and B.but C.so D.because

3.What’s the matter…………you?

A.in B.with C.on D.of

4.Do you lượt thích English? Yes,I……….

A.do B.am C.like D.don’t

5.He often………………to school in the morning

A.gos B.going C.goes D.to go

Phần đọc hiểu:

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ cân xứng điền vào mỗi chỗ trống.(10pts)

Ba, Lan, và Hoa want to bởi some shopping. So they go khổng lồ the (1).................. . Next, they go to lớn the post office because bố wants some (2).................... Then they go khổng lồ the bookstore (3)...................... Lan wants some books và postcards. After that, they go khổng lồ the foodstall because they (4)...................... Hungry. Finally, they go to the (5)..................... Because they want to lớn see a movie.

1. .................., 2. ...................., 3. ...................., 4. ...................., 5. ....................... .

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các thắc mắc phía dưới.( 10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt & uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

Questions:

1. How old is John?

.....................................................................................................................................

2. Where does he live?

.....................................................................................................................................

Xem thêm: Mẹo Hay, Cách Mở Nắp Bình Nước 20L, Cách Mở Nắp Bình Nước 20 Lít Rất Nhanh Và Dễ #170

3. Who does he live with?

.....................................................................................................................................

4. When does he usually go to the zoo?

.....................................................................................................................................

5. What is his favorite subject?

.....................................................................................................................................

Phần năng lực viết:

Em hãy viết một đoạn văn tự giới thiệu về bản thân dựa theo những từ nhắc nhở sau:

name

age

nationality

school

ambition (ước mơ)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần đố vui cho những em:

Em hãy tìm và khoanh tròn 5 tự chỉ color và 5 từ bỏ chỉ số đếm trong bảng tiếp sau đây :

G

B

L

A

C

K

R

L

O

N

E

R

E

U

T

W

O

N

E

E

Q

N

H

R

N

W

H

I

T

E

S

I

X

N

O

D

F

I

V

E

U

C


*

Đáp án đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 5 Violet

Phần kỹ năng chung:

Bài tập 1: (10 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.D 5A

Bài tập 2: (10 điểm)

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Phần hiểu hiểu:

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ cân xứng điền vào mỗi chỗ trống. (10 điểm)

1. Market/ supermarket 2. Stamps 3. Because

4. Are 5. Cinema

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các thắc mắc phía dưới. (10 điểm)

1. He is ten ( years old).

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.

3. He lives with his aunt và uncle.

4. He usually goes to lớn the zoo on weekend.

5. His favorite subject is Maths.

Xem thêm: Uo Alum James Ivory W In Bid For Oscar Votes, Awards Campaigns Stay Old School

Để học tiếng Anh lớp 5 trường đoản cú cơ bạn dạng đến nâng cao chúng ta hãy mang lại trẻ học ngay những bài học kinh nghiệm tiếng Anh cho trẻ em trên thuocmaxman.vn nhé. Những bài học tiếng Anh lớp 5 dành riêng cho các em được triển khai theo một hệ thống từ cơ bản nhất đến nâng cao giúp các em học tiếng Anh kết quả hơn.