ĐỀ THI TOÁN GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 6

     

TOP 8 đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 tất cả đáp án, trả lời chấm cùng bảng ma trận kèm theo. Qua đó, góp thầy cô xem thêm để ra đề thi thân kì 2 sách Cánh diều, Chân trời sáng chế và Kết nối tri thức với cuộc sống cho học viên của mình.

Bạn đang xem: đề thi toán giữa học kì 2 lớp 6

Với 8 đề đánh giá giữa kì 2 môn Toán 6 này, còn giúp các em học sinh ôn luyện thật giỏi cho bài bác thi giữa kì 2 sắp tới. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng cài đề thi giữa kì II môn Toán 6 sách new miễn phí.


Bộ đề thi thân học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi thân kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngĐề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Đề thi thân kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Ma trận đề thi thân kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

Một số nguyên tố thống kê cùng xác suất

Biết xử trí dữ liệu sau khoản thời gian thu thập dữ liệu thống kê

Tính được phần trăm thực nghiệm khi tung đồng xu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,5

5%

2

0,75

7,5%

Phân số cùng số thập phân

Nhận biết, so sánh, triển khai các phép tính dễ dàng và đơn giản về phân số

- Viết được láo số từ phân số đơn giản

- so sánh được những phân số

Tìm được phân số lớn số 1 trong 1 dãy những p/s

- so sánh được 2 phân số

- tìm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5%

2

0,5

0,5%

3

1,5

15%

1

1

10%

2

1

10%

17

6,25

62,5%

Hình học tập phẳng

Biết KN, độ lâu năm đoạn thẳng

Tính được độ nhiều năm đoạn thẳng

Tính được độ lâu năm đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

2

1

15%

1

1

10%

7

3

30%

Tổng

16

4

40%

6

3

30%

2

2

20%

2

1

10%

26

10

100%


Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Những phân số nào tiếp sau đây bằng nhau?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
với
*
D.
*
*

Câu 2: Chọn tóm lại đúng:

A.

*
B.
*
frac-215" width="86" height="37" data-latex="frac-715>frac-215" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B-7%7D%7B15%7D%3E%5Cfrac%7B-2%7D%7B15%7D">

Câu 3: Phân số nào dưới đây không về tối giản?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: Cặp phân số nào dưới đây không gồm cùng mẫu mã số?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
*
D.
*
*

Câu 5: tiến hành phép tính sau

*
:

Kết trái là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: Số nào tiếp sau đây không được viết dưới dạng một phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D. 1,5

Câu 7: Tử số của phân số

*
là số nào sau đây?

A. 4B. 3C. 3 - 4D. 4 - 3

Câu 8: Trong các xác định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

A. Phân số là một số dạng

*
, với a với b là nhị số tùy ý


B. Phân số là một số dạng

*
, với a với b là nhị số nguyên

C. Phân số là một trong những dạng

*
, cùng với a với b là nhị số nguyên trong các số đó b ≠ 0

D. Phân số là một số trong những dạng

*
, cùng với a với b là nhị số thoải mái và tự nhiên trong kia a ≠ 0

Câu 9: Phân số nào tiếp sau đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 10: Trong hình vẽ, cho đoạn trực tiếp AB tất cả độ lâu năm 5 cm. Đoạn thẳng tía có độ lâu năm bao nhiêu? Chọn xác minh đúng


A. 3 cmB. 2 cmC. 4 cmD. 5 cmCâu 11: Trong hình vẽ

Chọn khẳng định sai.

A. A là một trong đoạn thẳngB. A là một đường thẳngC. A là một trong điểmD. Điểm A nằm trên tuyến đường thẳng A.

Câu 12: trong hình vẽ. Chọn xác định đúng

A. Vào hình tất cả 2 đoạn thẳngB. Trong hình có 3 đoạn thẳngC. Vào hình có một đoạn thẳngD. Vào hình không có đoạn thẳng

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm): phân phát biểu tư tưởng hai phân số bởi nhau?

Câu 2: (0,25 điểm): Nêu cách so sánh hai phân số?

Câu 3: (0,25 điểm): sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn tài liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta rất cần được làm gì?


Câu 4: (0,25 điểm): có mấy đoạn thẳng trải qua hai điểm A cùng B?

Câu 5: (0,5 điểm): cho đoạn trực tiếp AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AC nếu CB = 3cm.

Câu 6: (0,5 điểm): vào hình vẽ, đoạn trực tiếp ON có độ lâu năm bao nhiêu?

Câu 7: (1 điểm): đến đoạn trực tiếp AB = 5cm. đem điểm M trực thuộc đoạn thẳng AB mà lại BM = 2cm. Tính độ lâu năm đoạn thẳng AM.

Câu 8: (0,5 điểm): Viết phân số sau dưới dạng láo số:

*

Câu 9: (0,5 điểm): Cặp phân số

*
với
*
có bằng nhau không? bởi vì sao?

Câu 10: (0,5 điểm): Rút gọn phân số sau về phân số buổi tối giản:

*

Câu 11: (1 điểm): Tìm trong các phân sô sau. Phân số nào mập nhất?

*

Câu 12: (0,5 điểm): đối chiếu

*
*

Câu 13: (0,5 điểm): tìm kiếm x biết

*

Câu 14: (0,5 điểm): trường hợp tung đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần lộ diện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện thêm mặt N bằng bao nhiều?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

A

C

C

C

B

D

B

C

A

D

A

B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

CâuNội dungĐiểm

1

Hai phân số được gọi là cân nhau nếu chúng cùng biểu diễn một giá chỉ trị.

0,25

2

Để đối chiếu hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng chủng loại hai phân số kia (về thuộc một mẫu mã dương) rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn vậy thì phân số đó to hơn.

0,25

3

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta nên phân tích với xử lí các dữ liệu đó để tìm ra tin tức hữu ích cùng rút ra kết luận.

0,25

4

Có một và duy nhất đường thẳng trải qua hai điểm A với B

0,25

5

AC = AB - CB = 8 - 3 = 5 cm

0,5

6

ON = OM + MN = 3 + 2 = 5 cm

0,5

7

AM = AB - BM = 5 - 2 = 3 cm

1

8

*

0,5

9

Do 3 . 7 = (-7) . (-3) cần

*

0,5

10

Ta có ƯCLN(14, 21) = 7.

Do đó

*

0,25

0,25

11

Phân số lớn số 1 là phân số

*

1

12

*

0,25

Do -5


Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

cung cấp độ Chủ đề Mức 1Nhận biếtMức 2Thông hiểuMức 3 Vận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bởi nhau, phân số đối, so sánh phân số, láo lếu số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số

Vận dụng những phép tính về phân số nhằm tìm x

Vận dụng tính cực hiếm biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm, số đối của một vài thập phân

Thực hiện những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Vận dụng các phép tính về số thập phân nhằm tìm x, tính tỉ số xác suất của một số cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Hầu hết hình hình học cơ bản (Điểm, mặt đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

Nhận biết dục tình điểm thuộc con đường thẳng, con đường thẳng trải qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vẽ hình với Tính độ dài đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án vấn đáp đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong giải pháp viết sau đây, biện pháp viết nào đến ta phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào sau đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*


Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn cách so sánh đúng?

A.

*
C.
*
D.
*

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong các số sau, số như thế nào là số thập phân âm?

A. 75B. -75C. -7,5D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3B. 3,3C. -3,2D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12B. 1,2C. -12D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được gia công tròn mang lại hàng phần chục?

A. 3,3B. 3,1C. 3,2D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) quý hiếm của tổng

*
?

A.

*
B.
*
C. -1D.
*

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) công dụng phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. - 3D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) kết quả phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính

*
của 20?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2B. 4C. -3D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) hiệu quả của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5B. 2,5C. 5,2D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A ko thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. D ∈ AB. A ∈ d C. A ∉ d D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có từng nào đường thẳng đi qua hai điểm phân minh A và B?

A. 1B. 2C. 3D. Vô số con đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) mang lại hình vẽ: bao gồm bao nhiêu tia vào hình vẽ đang cho?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) mang đến hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai tuyến đường thẳng AB cùng AC


A. Giảm nhauB. Tuy nhiên song với nhauC. Trùng nhauD. Tất cả hai điểm chungCâu đôi mươi (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) mang đến điểm B nằm giữa hai điểm A cùng C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ lâu năm BC = ?

A. 5cmB. 11cmC. 4cmD. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện nay phép tính một bí quyết hợp lí

a)

*

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b)

*

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi đội lớp 6A tất cả 45 học tập sinh. Trong đó, tất cả 18 học viên tham gia Đại hội thể dục thể thao thể thao. Tính tỉ số xác suất số học viên tham gia Đại hội thể thao thể thao.

Xem thêm: Xác Định Về Địa Danh Vạn Tường, Di Tã­Ch ChiếN ThắNg VạN Tæ°Á»Ng

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn trực tiếp AB dài 8cm. Mang điểm C nằm giữa hai điểm A cùng B làm sao để cho AC = 4cm. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức:

*

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan liêu (7,5 điểm)


Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện nay phép tính một giải pháp hợp lí

a)

*
(0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = <6,3 + (-6,3)> + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:


a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)


b)

*

*

*

*
(0,5đ)


Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học viên tham gia Đại hội thể dục thể thao thể thao:

*
(1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

*

*

*
(1đ)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: tác dụng của phép trừ

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: nên chọn từ hoặc nhiều từ phù hợp thay vào nơi ....để xong câu sau: Hình chế tạo ra thành do điểm A và một trong những phần đường trực tiếp bị phân tách ra do A được call là một....

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong cha điểm thẳng hàng, tất cả bao nhiêu điểm nằm trong lòng hai điểm còn lại?

A. Gồm vô số điểm.

B. Có khá nhiều hơn nhị điểm.

C. Có không thật hai điểm.

D. Bao gồm duy tốt nhất một điểm.

Câu 4: kết quả của phép nhân

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: sau khi rút gọn buổi tối giản phân số

*
ta được phân số

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: vào từ STUDENT có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

Xem thêm: Lõi Máy Biến Áp Có Tác Dụng Gì, Máy Biến Áp Là Gì Và Công Dụng Của Máy Biến Áp

D. 6.

Câu 7: Số đối của

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: những chữ loại in hoa vào từ TOAN, chữ nào sau đây có vai trung phong đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) tiến hành phép tính sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 10: (1,5 điểm) kiếm tìm x biết

*

*

*

Câu 11: (1,5 điểm) chị em cho Hà một trong những tiền đi mua vật dụng học tập . Sau khi mua không còn 24 nghìn tiền vở, 36 nghìn tiền sách, Hà còn sót lại

*
số tiền. Vậy mẹ đã mang lại Hà số chi phí là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức

*

Câu 13: (1,0 điểm) công ty An bao gồm một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn là 4m , chiều dài6 m. An đề xuất đắp bờ xung quanh ruộng. Hỏi An đề xuất đắp bao nhiêu mét bờ?


Câu 14: (1,0 điểm)

a) cho hình vẽ bên. Tất cả bao nhiêu cặp đường thẳng tuy nhiên song?

b) từ 4 hình tam giác vuông cân nhau (hình minh họa phía dưới) ta có thể ghép thành bao nhiêu hình tất cả trục đối xứng?