Đề thi học kì ii môn toán lớp 1 sách cánh diều

     
Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22


Bạn đang xem: đề thi học kì ii môn toán lớp 1 sách cánh diều

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé bỏng nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức khắc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) tác dụng đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Colombo Tìm Ra Châu Mỹ ? Ai Là Người Đầu Tiên Tìm Ra Châu MỹXem thêm: Communication Unit 1 Lớp 8 Communication Sgk Mới Chi Tiết Nhất

Sản phẩm bảy, chủ nhật

B. Sản phẩm hai, sản phẩm ba, vật dụng tư

C. Vật dụng hai, sản phẩm công nghệ ba, thiết bị tư, thiết bị năm

D. Thiết bị hai, sản phẩm công nghệ ba, thứ tư, lắp thêm năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với hiệu quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải câu hỏi (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam gồm 65 quả, ba đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi bên trên cây bưởi nhà nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào nơi chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99