Đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

bộ Đề thi Toán lớp 3 giữa kì hai năm 2021 - 2022 (15 đề)


sở hữu xuống 25 3.643 79

Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 3 thân học kì 2 năm học 2021 - 2022 tất cả 15 đề thi tổng đúng theo từ đề thi môn Toán 3 của các trường tiểu học trên toàn nước đã được biên soạn đáp án cụ thể giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài bác thi giữa học kì 2 Toán lớp 3. Mời chúng ta cùng đón xem:

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào chỗ trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn ko trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn không trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn tư trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số thích hợp vào địa điểm trống (…)

b)Số bé nhỏ nhất bao gồm 4 chữ số là:…….

c)Số tức thì trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình tròn trụ bên :

- phân phối kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng phần nhiều trong 5 can. Hỏi 4 can dầu bao gồm bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào vị trí trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở mặt hàng trăm trong những 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 24cm, chiều rộng lớn là 4cm. Chiều nhiều năm là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 cm

Câu 4: dịp 7 tiếng 55 phút thì:

A. Kim giờ trung tâm số 6 cùng số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ trọng tâm số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ trọng điểm số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 5.

Xem thêm: Viết Bài Văn Tả Cảnh Mùa Hè Lớp 6 Hay Nhất, Viết Bài Văn Tả Cảnh Mùa Hè Lớp 6

D. Kim giờ trọng tâm số 7 và số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm trên đoạn trực tiếp MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là một chữ số) chữ số buộc phải điền vào địa điểm * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: từ luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) tìm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính giá trị biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 quyển sách được xếp phần lớn vào 8 chồng. Hỏi 5 ông xã có bao nhiêu quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số gồm tất cả :9 nghìn, 1 chục với 6 đơn vị chức năng là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số cơ mà chữ số làm việc mỗi hàng đều khác nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền công dụng thích hòa hợp vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) trường đoản cú 1000 cho 10 000 tất cả 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là điểm ở giữa 2 điểm A và Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm trực tiếp hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất nền hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 120m, chiều lâu năm là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bởi chiều dài khu đất nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách sắp xếp 3 bạn A, B, C vào ngồi chung tại một bàn, theo chủng loại :

*

...................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) tư số nào được viết theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé xíu ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn tâm O

Hãy viết thương hiệu đoạn thẳng vào chỗ trống (…)

*

- chào bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) tra cứu x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 224m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Câu 5 :Trong 1 năm :

a) gần như tháng nào tất cả 30 ngày ?

b) hầu như tháng nào gồm 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ tất cả câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số có 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + trăng tròn + 6

Số phù hợp viết vào chỗ chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số khủng nhất trong số số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn trực tiếp AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ nước chỉ :

*

a) 8 tiếng 15 phút

b) 9h 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 :Tháng tám những năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 mon 5 là ngày công ty nhật thì ngày một tháng 6 cùng năm kia là:

a) đồ vật hai

b) lắp thêm ba

c) thứ tư

Câu 8 :Các đường kính có trong hình tròn trụ tâm O mặt là:

*

a) AB và MN

b) AB cùng CD

c) CD cùng MN

Phần 2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Tranh Vẽ Phong Cảnh Mùa Hè Của Học Sinh Ngộ Nghĩnh

Câu 1 :Viết những số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo sản phẩm công nghệ tự từ to đến bé:…………………………………………………..