Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán

  -  Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 4 môn toán

*
3 trang
*
minhduong20
*
*
430
*
1Download


Xem thêm: 1Kg Bằng Bao Nhiêu Gram Bằng Bao Nhiêu Kg Bằng Bao Nhiêu Gam, 1 Kg = Gram

Bạn đang xem tư liệu "Đề thi kiểm tra học kì II năm học tập 2012 - 2013 môn: Toán lớp 4", để cài đặt tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Bài 7 : Vẽ Theo Mẫu - Sgk Âm Nhạc Và Mĩ Thuật 7

Họ và tên: tháng ngày năm 2013Lớp Bốn: ĐỀ THI KIỂM TRA HK II – NH : 2012-2013MÔN : TOÁN . LỚP : 4 . TG : 40 PHÚTĐIỂMGIÁM THỊ 1GIÁM THỊ 2GIÁM KHẢO 1GIÁM KHẢO 2Câu 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng : ( 2 điểm). A) Chữ số 7 trong các 347 856 chỉ :A. 7B. 7856C. 700D. 7000 b) Phân số bởi :A. B. C. D. C) công dụng của phép tính là :A. B. C. D. D) Số thích hợp viết vào địa điểm chấm để 45m2 6 cm2 = .cm2A. 456B. 4506C. 450 006D. 456 000Câu 2. Đúng ghi Đ không đúng ghi S: ( 1 điểm)a) Đã sơn đậm hình vuông.b) Đã đánh đậm hình vuông.Câu 3. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống : ( 2 điểm ). B) 48 x ( 37 + 15 )= 48 x 37 + 48 x 15 c) a – 0 = 0 d) a) 2 phút 35 giây = 155 giâyCâu 4. Tính : ( 1,5 điểm) a) ............................................................................................................................ B) ............................................................................................................................. C) ............................................................................................................................Câu 5. Trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1 : 200 , chiều rộng lớn phòng học tập đo được 3cm . Hỏi chiều rộng thật ở trong phòng học chính là mấy mét ? ( 0,5 điểm)A. 5 mB. 6 mC. 7 mD. 8 mCâu 6. Đúng ghi Đ sai ghi S : ( một điểm ) B 2cm AC2cmD 5cm5cm a) diện tích hình thoi bằng diện tích s hình chữ nhật. B) diện tích hình thoi bằng diện tích s hình chữ nhật.Câu 7. Bà bầu hơn nhỏ 30 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng tuổi bà mẹ . ( 2 điểm) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4HK II - NH : 2012 - 2013Câu 1. Khoanh vào chữ để trước từng ý đúng được 0,5 điểm . A) Chữ số 7 trong số 347 856 chỉ :D. 7000 b) Phân số bởi :B. C) công dụng của phép tính là :C. D) Số thích hợp viết vào vị trí chấm để 45m2 6 cm2 = .cm2C. 450 006Câu 2. Điền đúng từng ý được 0,5 điểm. Sa) Đã đánh đậm hình vuông.Đb) Đã đánh đậm hình vuông.ĐCâu 3. Điền đúng từng ý được 0,5 điểm .S b) 48 x ( 37 + 15 )= 48 x 37 + 48 x 15 c) a – 0 = 0S d) Đ a) 2 phút 35 giây = 155 giâyCâu 4. Thực hiện đúng từng phép tính được 0,5 điểm. A) ( hoặc )( 0,5 điểm ) b) ( 0,5 điểm) c) ( 0,5điểm) Câu 5. Khoanh vào trước ý đúng được 0,5 điểm .B. 6 mSCâu 6. Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm . A) diện tích s hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.SĐ b) diện tích s hình thoi bằng diện tích s hình chữ nhật. ĐCâu 7. Bài giảiHiệu số phần đều nhau là:(0,25 điểm)5 – 2 = 3 ( phần )( 0,25 điểm)Tuổi con là :( 0,25 điểm)30 : 3 x 2 = trăng tròn ( tuổi )( 0,25 điểm)Tuổi người mẹ là :( 0,25 điểm)30: 3 x 5 = 50 ( tuổi )( 0,25 điểm )Đáp số: người mẹ : 50 tuổi( 0,5 điểm) bé : 20 tuổi