ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 GIỮA HỌC KÌ 2

     

Top 3 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm 3 đề thi, bao gồm kèm theo cả lời giải để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất mang lại kì thi thân kì. Mời những em tham khảo


Đề soát sổ giữa học tập kì 2 môn Toán lớp 5

2. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 13. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 24. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề soát sổ môn Toán lớp 5 thân học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu02010101010501
Câu số1, 23495
Số điểm1,5 đ01 đ01 đ02 đ01 đ4,5 đ02 đ
2Đại lượng với đo đại lượngSố câu010102
Câu số76
Số điểm01 đ0,5 đ1,5 đ
3Yếu tố hình họcSố câu0101
Câu số10
Số điểm01 đ01 đ
4Số đo thời gianSố câu0101
Câu số8
Số điểm01 đ01 đ
Tổng số câu0202020101020604
Tổng số0202030310
Số điểm1,5 đ02 đ3,5 đ03 đ10 đ

2. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Trường:.........................

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5 giữa học kì 2

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2020 - 2021MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 3: Lớp học có 32 học viên số học phụ nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học viên cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: cực hiếm của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 cầm kỷ .............năm. Số thích hợp điền vào nơi chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số tương thích điền vào khu vực chấm nhằm 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) 30 phút 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang tất cả đáy to 120dm, đáy nhỏ nhắn 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.


2.1. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Câu1234567
Ý đúngABDDABC
Điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm0,5 điểm1 điểm

Câu 8: tìm kiếm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 tiếng 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9 giờ 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) trong vòng 30 phút 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang tất cả đáy lớn 120dm, đáy bé xíu 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

3. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số tương thích điền vào nơi chấm: 12m3 40dm3 = ..... M3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân phù hợp để điền vào địa điểm chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang bao gồm độ lâu năm hai lòng lần lượt là 26cm với 64cm, độ cao là 7,2 dm. Diện tích s hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5.

Xem thêm: Bồ Câu Đạp Mái Bao Lâu Thì Đẻ? Chim Bồ Câu Ấp Bao Nhiêu Ngày Thì Nở

(0,5đ): Số thích hợp vào nơi chấm: 2,4 giờ =…phút

A. 90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 9dm, chiều rộng lớn 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Từ bỏ luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):


a, 3 giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút

b, 15 giờ 42 phút -7 tiếng 30 phút

c, 3 phút 15 giây x 3

d, 18 giờ đồng hồ 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng cách thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): một căn phòng hình trạng hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 4m. Bạn ta quét vôi tường bao bọc căn phòng và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2.

Bài 4 (1đ).Hình hộp chữ nhật p. được xếp bởi các hình lập phương nhỏ tuổi bằng nhau. Nếu như sơn màu tất cả các mặt của hình p. Thì số hình lập phương nhỏ được sơn nhì mặt là bao nhiêu hình?

3.1. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Từ luận:

Bài 1 (2 điểm): từng phép tính đúng cho 0,5 đ

a. 11 giờ 21 phút

b. 8 giờ 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3h 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích bao bọc căn phòng đó là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích nai lưng của hộ gia đình đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích đề nghị quét vôi của căn nhà đó là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): trăng tròn hình

4. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

“Năm phẩy không trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2

Chữ số 5 trong số 254,836 chỉ:

A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2


Số thập phân gồm: “Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. X = 15,76

B. X = 15,6

C. X = 14,67

D. X = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Số thích hợp điền vào khu vực chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính với tính: M3

a/ 5 phút 6 giây x 5

b/ 1/2 tiếng 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S: M3

a/ 8 năm 4 mon – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng

b/ 12 giờ 24 phút – 5 giờ 37 phút = 6 giờ đồng hồ 47 phút

c/ 3h 22 phút x 4 = 13 tiếng 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

Một bánh xe ô tô có nửa đường kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe ô tô là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có ba xe chở gạo, xe thứ nhất chở được 10,5 tấn, xe vật dụng hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 1,7 tấn và ít hơn xe thứ tía 1,1 tấn. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một phòng học mẫu mã hộp chữ nhật có chiều lâu năm 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m . Fan ta quét vôi phía bên trong bốn bức tường bao quanh phòng học với trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

4.1. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn lớp 5 môn Toán số 3

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Lựa chọn C

Câu 4. Lựa chọn B

Câu 5. Lựa chọn D

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 mon S

b/ 12 giờ 24 phút – 5 giờ đồng hồ 37 phút = 6 giờ 47 phút Đ

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

Một bánh xe ô tô có bán kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe ô tô là: lựa chọn B

Câu 9 (1đ) Có tía xe chở gạo, xe trước tiên chở được 10,5 tấn, xe đồ vật hai chở được rất nhiều hơn xe thứ nhất 1,7 tấn và thấp hơn xe thứ ba 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được bao nhiêu tấn? M3

Bài giải

Số tấn gạo xe đồ vật hai chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe cộ thứ bố chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình từng xe chở là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ) Một phòng học bề ngoài hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m. Tín đồ ta quét vôi phía bên trong bốn bức tường bao bọc phòng học cùng trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2. M4

Bài giải

Diện tích bao bọc phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích è cổ nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)


Đáp số: 212,2 m2

* chú ý cho các bài giải toán:

- Nếu giải mã sai, phép tính đúng thì quanh đó điểm phép tính đó.

- Nếu lời giải đúng phép tính không đúng thì tính điểm giải mã bằng một nửa số điểm của phép tính đó.

Sai đơn vị chức năng trừ 0,25 điểm toàn bài.

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Luyện Nói Kể Chuyện, Top 6 Bài Soạn Luyện Nói Kể Chuyện Lớp 6 Hay Nhất

Mời độc giả cùng xem thêm tại mục giáo dục huấn luyện và giảng dạy trong mục biểu mẫu mã nhé.