ĐỀ THI TOÁN LỚP 7 HỌC KÌ 1 NĂM 2021

  -  

Đề thi Toán lớp 7 học tập kì một năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (4 đề)

thuocmaxman.vn biên soạn và xem thêm thông tin Đề thi Toán lớp 7 học kì 1 năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 7 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ đó lấy điểm cao trong những bài thi Toán lớp 7.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 7 học kì 1 năm 2021

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(Đề thi số 1)

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy lựa chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng ghi vào giấy làm bài xích :

Câu 1: Tổng

*
bằng:

*

Câu 2: Biết:

*
thì x bằng:

*

Câu 3: Từ tỉ trọng thức

*
thì giá trị x bằng:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: đến

*
thì x bằng:

*

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt nhị đường thẳng a, b và vào các góc tạo thành có một cặp góc...... Thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (...) là:

A. So le vào bằng nhau

B. đồng vị

C. Vào cùng phía bằng nhau

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: cho a ⊥ b và b ⊥ c thì:

A. A//b

B. A//c

C. B//c

D. A//b//c

Câu 7: mang lại tam giác ABC bao gồm

*
. Số đo góc quanh đó tại đỉnh C bằng:

A. 600

B. 1200

C. 700

D. 500

Câu 8: mang đến ΔABC = ΔMNP suy ra

A. AB = MP

B. CB = NP

C. AC = NM

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

*

Câu 10: Cho y tỉ lệ thành phần nghịch với x theo thông số tỉ lệ là a, khi x = 3 thì y = 6. Vậy thông số tỉ lệ a bằng:

A. 2

B. 0,5

C. 18

D. 3

Câu 11: đến hàm số y = f(x) = 3x + 1.Thế thì f(-1) bằng:

A. 2

B. – 2

C. 4

D. – 4

Câu 12: vào các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

A. (- 1; - 2)

B. (- 1; 2)

C. (- 2: - 1)

D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

*

Bài 2: (1,5 điểm) Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số

*

Bài 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

a) Chứng minh ΔABH = ΔACH

b) Chứng minh AH ⊥ BC

c) Vẽ HD ⊥ AB (D ∈ AB) và HE ⊥ AC (E ∈ AC). Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm x biết: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8

Đáp án và gợi ý làm bài

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu đúng ghi (0,25 điểm) x 12 câu = 3 điểm

*

Câu 1.

  

*

Chọn câu trả lời D

Câu 2.

*

Chọn đáp án D

Câu 3.

*

Chọn câu trả lời A

Câu 4.

*

Chọn giải đáp C

Câu 5.

Theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng tuy nhiên song: "Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và vào các góc tạo thành có một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc cặp góc đồng vị bởi nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì a//b".

Chọn giải đáp A

Câu 6.

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ thân tính vuông góc cùng tính tuy nhiên song)

Chọn câu trả lời B

Câu 7.

Theo định lý góc không tính của tam giác, số đo góc kế bên tại đỉnh C là:

  

*

Chọn giải đáp B

Câu 8.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN; AC = MP; BC = NP (các cạnh tương ứng)

Chọn câu trả lời B

Câu 9.

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức: y = -2x

Chọn lời giải D

Câu 10.

Vì y tỉ lệ thành phần nghịch cùng với x theo thông số tỉ lệ là a phải y =

*

Khi x = 3 thì y = 6 nên 6 =

*
⇒ a = 6.3 = 18

Chọn câu trả lời C

Câu 11.

f(-1) = 3.(-1) + 1 = -3 + 1 = -2

Chọn giải đáp B

Câu 12.

+) A(-1; -2)

2. (-1) = -2 buộc phải điểm A thuộc vật dụng thị hàm số y = 2x.

+) B(-1; 2)

2.(-1) = -2 ≠ 2 đề nghị điểm B không thuộc đồ gia dụng thị hàm số y = 2x

+) C(-2; -1)

2.(-2) = -4 ≠ -1 nên điểm C không thuộc vật dụng thị hàm số y = 2x

+) D(-2; 1)

2.(-2) = - 4 ≠ 1 nên điểm D ko thuộc đồ gia dụng thị hàm số y = 2x

Chọn câu trả lời A

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1.

*

Bài 2.

Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b (m) (a, b > 0) (0,25 điểm)

Theo đề bài ta có:

*
và (a + b).2 = 36 (0,25 điểm)

Suy ra:

*
và a + b = 18 (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*
(0,25 điểm)

Suy ra: a = 8; b = 10

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 8m và 10m (0,25 điểm)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 8. 10 = 80m2 (0,25 điểm)

Bài 3.

Cho x = 3 suy ra y =

*
= - 2, ta có A(3; -2) (0,25 điểm)

Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ đồ thị đúng trên mặt phẳng tọa độ Oxy

*

(0,5 điểm)

Vậy đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng OA. (0,25 điểm)

Bài 4.

*

*

Vẽ đúng hình, ghi GT, KL đúng được 0,5 điểm

a) Xét ΔABH và ΔACH có:

  AH cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

  AB = AC (gt)

Suy ra: ΔABH = ΔACH (c – g – c) (0,75 điểm)

b)

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

(0,75 điểm)

c) Gọi I là giao điểm của AH và DE

Xét nhì tam giác vuông: ΔADH và ΔAEH có:

  AH cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

Suy ra: ΔADH = ΔAEH (ch – gn) (0,25 điểm)

Xét ΔADI và ΔAEI có:

  AI: cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

  AD = AE (ΔADH = ΔAEH)

Suy ra: ΔADI = ΔAEI (c – g – c)

*

Bài 5.

Ta có: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8 (1)

Vì 2x – 1 và 1 – 2x là nhì số đối nhau, nên: |2x - 1| = |1 - 2x| (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2|2x - 1| = 8 tuyệt |2x - 1| = 4 (0,25 điểm)

Suy ra: 2x – 1 = 4 hoặc 2x – 1 = - 4

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 2)

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: trong các phân số sau, phân số nào trình diễn số hữu tỷ

*
?

*

Câu 2: Số

*
là tác dụng của phép tính:

*

Câu 3: đến x với y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và x = 6 thì y = 4. Thông số tỉ lệ k của y so với x là:

*

Câu 4: Căn bậc nhì của 9 bằng:

A. 3

B. -3

C. 3 cùng -3

D. 81

Câu 5: giải pháp viết nào dưới đó là đúng?

A. |-0,55| = -0,55

B. |-0,55| = 0,55

C. -|-0,55| = 0,55

D. -|0,55| = 0,55

Câu 6: hiệu quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là:

*

Câu 7: Tam giác ABC có

*
. Góc B bằng:

*

Câu 8: hai đường thẳng tuy vậy song là hai tuyến phố thẳng:

A. Có tối thiểu hai điểm chung.

B. Không tồn tại điểm chung.

C. Không vuông góc cùng với nhau.

D. Chỉ bao gồm một điểm chung.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): triển khai phép tính.

*

Bài 2 (1,5 điểm): cho hàm số y = f(x) = (m + 1)x

tìm m để f(2) = 4. Vẽ đồ thị hàm số cùng với m tìm được.

Bài 3 (1,5 điểm): tìm kiếm x, y, z biết:

*

Bài 4 (3 điểm): mang đến tam giác ABC. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của MA mang điểm K làm thế nào để cho MK = MA.

a) chứng minh ΔAMC = ΔKMB và ck song song AB.

b) Biết

*

Bài 5(0,5đ): đến tam giác ABC. Tia phân giác của góc B giảm AC tại M. Tia phân giác của góc C giảm AB trên N. Mang sử BN + cm = BC. Hãy tính số đó góc A.

Đáp án và chỉ dẫn làm bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) mỗi câu đúng được 0,25 điểm

*

Câu 1.

  

*

Chọn câu trả lời C

Câu 2.

  

*

Chọn đáp án A

Câu 3.

Vì x và y là nhì đại lượng tỉ lệ thuận đề xuất ta bao gồm y = kx

Với x = 6 thì y = 4 yêu cầu thay vào ta được: 4 = k.6

*

Chọn câu trả lời D

Câu 4.

9 tất cả hai căn bậc nhì là

*

Chọn câu trả lời C

Câu 5.

Ta có: |-0,55| = 0,55 ; -|-0,55| = -0,55; -|0,55| = -0,55

Chọn lời giải B

Câu 6.

Ta có: (-5)2.(-5)3 = (-5)2+3 = (-5)5

Chọn lời giải A

Câu 7.

Theo định lý tổng tía góc trong tam giác ABC ta có:

*

Chọn câu trả lời D

Câu 8.

Hai con đường thẳng song song là hai đường thẳng không tồn tại điểm thông thường (định nghĩa hai tuyến đường thẳng tuy vậy song).

Chọn câu trả lời B

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1.

*

Bài 2.

a) Ta có f(2) = 4

Thay x = 2 vào hàm số ta được: (m + 1).2 = 4

⇒ m + 1 = 2 ⇒ m = 1

Vậy m = 1 thì f(2) = 4. (0,75 điểm)

b) cùng với m =1 thì ta gồm hàm số: y = f(x) = 2x

Lấy x = 1 thì y = 2.1 = 2 cần điểm A(1; 2) thuộc thứ thị hàm số y = 2x

*

Vậy trang bị thị hàm số y = 2x là mặt đường thẳng OA. (0,75 điểm)

Bài 3.

*

Áp dụng tính chất dãy tỉ số đều nhau ta có:

*

Vậy x =10; y = 6; z = 8 (0,25 điểm)

Bài 4.

*

*
(0,5 điểm)

Chứng minh

a) Xét tam giác AMC cùng KMB có:

AM = MK (gt)

MB = MC (M là trung điểm của BC)

*
(hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔAMC = ΔKMB(c.g.c) (0,75 điểm)

Chứng minh tựa như ta cũng có: ΔAMB = ΔKMC (c.g.c) (0,5 điểm)

Suy ra:

*

Mà nhì góc này tại phần so le trong

Nên ông chồng // AB (0,5 điểm)

b) chứng minh được ΔABC = ΔKCB (c.c.c)

*
(0,25 điểm)

Xét ΔKBC có:

*
(hai góc đối đỉnh)

Bài 5.

*

Gọi BM giao cn là O. Bên trên cạnh BC đem điểm E làm sao để cho BN = BE cơ mà BN + cm = BC (gt) ⇒ CE = CM.

Ta minh chứng ΔBNO = ΔBEO (c.g.c)

*
. Chứng minh tương từ
*
. Mà
*
(hai góc đối đỉnh)
*
(0,25 điểm)

*
(hai góc đối đỉnh)

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 3)

Bài 1.(1,0 điểm). Hãy viết vần âm đứng trước phương án vấn đáp đúng trong các câu sau vào bài làm.

1. Nếu

*
thì x bằng :

A. 6

B. -36

C. 36

D. 12

2. Mang lại hàm số y = 5x2 – 2. Điểm nào sau đây thuộc thứ thị hàm số trên:

*

3. Mang đến ΔABC bao gồm

*
. Tia phân giác của
*
cắt BC tại D.

Số đo

*
là:

*

4. Mang lại ΔABC = ΔMNP. Biết AB = 10 cm, MP = 8 cm, NP = 7 cm. Chu vi của là:

A. 30 cm

B. 25 cm

C. 15 cm

D. 12,5 cm

Bài 2. (1,0 điểm). Xác định tính Đúng/Sai của các xác minh sau:

1. Nếu như x tỉ lệ thành phần thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2 thì y cũng tỉ trọng thuận với x theo thông số tỉ lệ là 2.

2. Bên trên mặt phẳng tọa độ, tất cả các điểm có hoành độ bằng 0 đều nằm bên trên trục tung.

3. Nếu nhì cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác tê thì nhị tam giác đó bằng nhau.

4. Từng góc không tính của tam giác bằng tổng 2 góc trong ko kề cùng với nó của tam giác đó.

Bài 3.

Xem thêm: Tả Cây Ăn Quả Lớp 2 Tả Về Cây Ăn Quả, Top 10 Bài Văn Mẫu Tả Cây Ăn Quả Lớp 2 Chọn Lọc

(2,0 điểm).

Câu 1: Thực hiện các phép tính :

*

Câu 2: Tìm x biết :

*

Bài 4. (2,0 điểm).

Câu 1: Để làm một công việc trong 8 giờ cần 35 công nhân. Nếu có 40 công nhân cùng có tác dụng thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ ? (Năng suất các người công nhân là như nhau) .

Câu 2: mang đến hàm số y = a.x (a ≠ 0). Biết rằng đồ thị của hàm số đó đi qua điểm A(-4; 1).

a. Hãy xác định hệ số a;

b. Các điểm M(4 ;-1) và N(2;3) có thuộc đồ thị của hàm số trên ko ? vày sao?

Bài 5.(3,0 điểm). Cho tất cả AB = AC; D là điểm bất kì bên trên cạnh AB. Tia phân giác của góc A cắt cạnh DC nghỉ ngơi M, cắt cạnh BC sinh hoạt I.

a) minh chứng CM = BM.

b) Chứng minh AI là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

c) Từ D kẻ DH ⊥ BC (H ∈ BC). Chứng minh

*
.

Bài 6. (1,0 điểm) Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 3.|1 - 2x| - 5

Đáp án và lí giải làm bài

Bài 1: (1,0 điểm). Mỗi câu hợp lý cho 0,25 điểm.

*

*

Chọn lời giải C

2. Cầm lần lượt tọa độ của các điểm ở lời giải vào hàm số:

*

Ta có:

*
nên điểm A ko thuộc thứ thị hàm số y = 5x2 - 2

*

*
phải điểm B ko thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2

+) C(2; -18)

5.22 - 2 = 18 ≠ -18 cần điểm C không thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2

+) D(-1; 3)

5.(-1)2 - 2 = 3 yêu cầu điểm D thuộc đồ thị hàm số y = 5x2 - 2.

Chọn câu trả lời D

3.

*

Theo định lý tổng tía góc trong tam giác ABC ta có:

*

Ta có:

*
(AD là tia phân giác trong góc BAC)

Lại bao gồm góc ADC là góc không tính tại đỉnh D của tam giác ABD cần theo đặc điểm góc xung quanh của tam giác ta có:

Chọn giải đáp B

4.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN = 10 cm; BC = NP = 7 cm; AC = MP = 8 cm.

Chu vi tam giác ABC là: AB + BC + AC = 10 + 7 + 8 = 25 cm.

Chọn lời giải B

Bài 2: (1,0 điểm). Mỗi câu chuẩn cho 0,25 điểm.

1. Trường hợp x tỉ trọng thuận với y theo thông số tỉ lệ 2 thì y cũng tỉ trọng thuận cùng với x theo hệ số tỉ lệ là

*
.

2. Điểm O(0; 0) gồm hoành độ là 0 vừa nằm trong trục hoành, với vừa nằm trong trục tung.

3. Đúng theo trường hợp cân nhau thứ nhị của tam giác.

4. Đúng theo định lý góc kế bên của tam giác.

Bài 3. (2,0 điểm).

Câu 1. (1,0 điểm).

*

Câu 2. (1,0 điểm).

*

Bài 4. (2,0 điểm).

Câu 1 (1,0 điểm)

Gọi thời gian để 40 công nhân hoàn thành công việc đó là (giờ) với 0 (0,25 điểm)

Vì cùng làm một công việc và năng suất các công nhân là giống hệt nên số người công nhân tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành công việc, vày đó ta có:

*

Vậy 40 người công nhân thì hoàn thành công việc đó trong 7 giờ. (0,25 điểm)

Câu 2( 1,0 điểm)

a) Vì đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) trải qua điểm A(-4 ;1) bắt buộc ta có:

*

Vậy với

*
thì đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) đi qua điểm A(-4; 1). (0,25 điểm)

*

Bài 5. (3,0 điểm).

*

*

Vẽ hình đúng, ghi GT, KL đúng (0,5 điểm)

a) Xét ΔABM và ΔACM có:

AB = AC (gt) (0,25 điểm)

*
(AI là tia phân giác của góc BAC) (0,25 điểm)

AM cạnh thông thường (0,25 điểm)

Do đó ΔABM = ΔACM (c.g.c).

Suy ra BM = CM (hai cạnh tương ứng) (0,25 điểm)

b) Xét ΔABI và ΔACI có:

  AB = AC (gt)

  

*
(AI là tia phân giác của góc BAC)

  AI là cạnh chung.

Do đó ΔABI = ΔACI (c.g.c).(0,25 điểm)

Suy ra BI = CI (hai cạnh tương ứng). (1)

và

*
(hai góc tương ứng). (0,25 điểm)

+ Mà

*
(Vì là hai góc kề bù).

Nên

*
suy ra AI ⊥ BC tại I. (2) (0,25 điểm)

Từ (1) và (2) suy ra AI là đường trung trực của đoạn thẳng BC. (0, 25 điểm)

c)

+ Ta có: DH ⊥ BC (GT).

  AI ⊥ BC(chứng minh trên)

Suy ra DH // AI (quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song )

*
( vì là nhì góc đồng vị ). (3) (0,25 điểm)

+ Ta lại có:

*
(vì AI là tia phân giác của
*
) .(4)

Từ (3) và (4) suy ra

*
(0,25 điểm)

Bài 6: ( 1,0 điểm ).

*

Vậy GTNN của biểu thức A là -5 giành được khi

*
. (0,25 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 4)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy chọn phương án vấn đáp đúng.

Câu 1: tác dụng phép tính

*
là:

A. 1

B. 3

C. -5

D. 5

Câu 2: cho hàm số

*
, khi đó thông số tỉ lệ k là:

A. 1

B. 3

C.

*

D. 4

Câu 3: cho hình vẽ, ta có:

*

*

Câu 4: Cho hình vẽ, ta có:

*

*

Câu 5. tác dụng của phép tính

*
là:

*

Câu 6. Cho hàm số y = |2x - 1|, quý hiếm của hàm số trên x = -1 là:

A. 1

B. -3

C. 3

D. -1

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) thực hiện các phép tính sau:

*

Câu 2: (1,0 điểm)

 Ba đội sản phẩm san khu đất cùng làm cho một khối lượng các bước như nhau. Đội trước tiên hoàn thành các bước trong 6 ngày, đội lắp thêm hai trong 10 ngày với đội thứ bố trong 8 ngày. Hỏi từng đội gồm bao nhiêu sản phẩm công nghệ (các máy gồm cùng năng suất), biết đội thứ hai có thấp hơn đội thứ tía 3 máy.

Câu 3: (1,0 điểm)

Cho hàm số y = f(x) = ax (a ≠ 0)

a) tra cứu a biết vật dụng thị hàm số đi qua điểm A(1; 3)

b) Vẽ trang bị thị ứng với giá trị a vừa kiếm tìm được.

Câu 4: (1,5 điểm)

Cho hình vẽ:

*

a) vì chưng sao m // n ?

b) Tính số đo góc BCD.

Xem thêm: Tả Cái Cặp Lớp 4 ❤️️15 Bài Văn Tả Chiếc Cặp Lớp 4 Ngắn Gọn Nhất

Câu 5: (2 điểm)

Cho tam giác ABC vuông sống A. Biết

*
. Mang điểm M là trung điểm AC. Bên trên tia đối của tia MB đem điểm E thế nào cho MB = ME.