ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 17

  -  

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm 2015 - 2016 có đáp án

Bài 1: Đi search kho báu

Câu 1.1: tìm kiếm a, biết a : 5 = 5

Câu 1.2: Tính: 0 x 4 x 9 x 7 = ..............

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 2 vòng 17

Câu 1.3: Cho 85 + 7 = .... - 8. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là: ........

Câu 1.4: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó cũng bằng mến 2 chữ số của số kia và bởi 5.

Câu 1.5: Cho: 40 : 5 + 9 > n x 4 > 5 x 8 - 25 Số ngay lập tức trước của n là ...........

Bài 2: Cóc xoàn tài ba

Câu 2.1: Phép tính tất cả thương lớn nhất là:

a. 30 : 3 b. 24 : 4 c. 35 : 5 d. 40 : 5

Câu 2.2: Tính: 3dm x 3 - 4cm = .......

a. 5cm b. 5dm c. 86dm d. 86cm

Câu 2.3: Phép tính có thương nhỏ nhất là:

a. 16 : 2 b. 27 : 3 c. 30 : 5 d. 28 : 4

Câu 2.4: Các số tròn chục tất cả 2 chữ số lớn hơn 35 nhưng nhỏ hơn 80 là:

a. 40; 50; 60; 70

b. 30; 40; 50; 60; 70

c. 40; 50; 60; 70; 80

d. 50; 60; 70

Câu 2.5: Hình tứ giác ABCD có độ dài những cạnh lần lượt là: 15dm; 9dm; 60cm; 16dm. Vậy chu vi hình tứ giác kia là:


a. 100dm b. 100cm c. 46dm d. 46cm

Câu 2.6: Thứ hai tuần trước là ngày 1 tháng 6. Vậy đồ vật năm tuần này là ngày ......

a. 11 mon 5 b. 8 mon 6

c. 11 mon 8 d. 11 mon 6

Câu 2.7: Cho các số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tổng của số nhỏ xíu nhất bao gồm 2 chữ số với số lớn số 1 từ các số đã cho là:

a. 97 b. 99 c. 100 d. 90

Câu 2.8: Hình tam giác ABC gồm độ dài các cạnh theo thứ tự là: 8cm; 13cm; 2dm. Vậy chu vi hình tam giác đó là:

a. 23cm b. 41cm c. 23dm d. 41dm

Câu 2.9: Năm nay, An hèn ông số tuổi bằng số lớn số 1 có nhì chữ số mà lại tích nhị chữ số của nó bởi 16. Vậy 8 năm sau, An hèn ông ..... Tuổi.

Xem thêm: Bộ Gdđt Công Bố Đáp Án Chính Thức Đề Toán 2021 (24 Mã Đề), Đáp Án 24 Mã Đề Môn Toán Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

a. 16 b. 90 c. 82 d. 63

Câu 2.10: Có tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số trong những số ấy có ít nhất một chữ số là 8?

a. 18 b. 19 c. đôi mươi d. 21

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm .... Nhé!

Câu 3.1: Cho 28 = 4 x ....... Số tương thích điền vào nơi chấm là ........

Câu 3.2: Có 30kg gạo chia đầy đủ vào 5 túi. Vậy từng túi có ............ Kg gạo.

Câu 3.3: Tìm một số trong những biết rước số đó chia cho 4 thì được thương bằng hiệu của 2 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Câu 3.4: Tìm y biết: 3 x 8= 4 x y. Cực hiếm của y là ........

Câu 3.5: Tìm a biết: 4 x 5 > a - 13 - 6 > 3 x 6

Câu 3.6: Có toàn bộ bao nhiêu số có hai chữ số cơ mà hiệu 2 chữ số của chính nó là 1?

Câu 3.7: Có toàn bộ bao nhiêu số gồm hai chữ số trong các số ấy có ít nhất một chữ số là 9?

Câu 3.8: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết: AB=CD =BC = 9cm, AD = 13cm.

Câu 3.9: hình vẽ sau tất cả .......... Hình tứ giác.

Xem thêm: Đại Chiến Gundam Build Phần 3 ), Gundam Build Divers Tập 1


Câu 3.10: Mai nghĩ về ra một số, nếu đem số đó chia cho 2 thì được công dụng là 20. Vậy đem số Mai nghĩ nhân cùng với 2 thì được tác dụng là .........

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17

Bài 1: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1.1: 25

Câu 1.2: 0

Câu 1.3: 100

Câu 1.4: 51

Câu 1.5: 3

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: a

Câu 2.2: d

Câu 2.3: c

Câu 2.4: a

Câu 2.5: c

Câu 2.6: d

Câu 2.7: b

Câu 2.8: b

Câu 2.9: c

Câu 2.10: a

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm chấm

Câu 3.1: 7

Câu 3.2: 6

Câu 3.3: 4

Câu 3.4: 6

Câu 3.5: 38

Câu 3.6: 17Đó là các số: 10; 12; 23; 34; 45; 56; 67; 78; 89; 21; 32; 43; 54; 65; 76; 87; 98