Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 8

     

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - năm nhâm thìn là đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 8 cấp quốc gia. Cùng với đề thi này sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn luyện những kiến thức và kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất của môn Toán tiếng Anh để chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo sau của hội thi giải Toán tiếng Anh qua mạng đạt công dụng cao nhất.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán tiếng anh lớp 8

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm and a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal to the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?


A. 32/3B. 23/3C. 16/3D. 8/3

Question 3: If x = 2y then

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x và B =

To compare A ... B

A. A > BB. A C. A = BD. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD and the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle lớn the area of the triangle BEC is 7:3.

Answer: x = ....... Cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat và 19 of them have both.

Xem thêm: Truyện Tranh Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chap 15, Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chap 15


How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ Students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... Cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number and are different from each other.

Xem thêm: Lời Bài Hát Bạn Ơi Có Biết Của Tác Giả Nào, Giao An Am Nhac

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: -5Question 2: AQuestion 3: -3Question 4: DQuestion 5: 1Question 6: 6Question 7: 56Question 8: 0Question 9: 9Question 10: 85

Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.559 Lượt xem: 7.273 Dung lượng: 235,2 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016 thuocmaxman.vn Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA