Dịch Bài Unit 2 Lớp 12

     

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?


Before

BEFORE YOU READ 

Work in pairs.

Bạn đang xem: Dịch bài unit 2 lớp 12

 Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

(Thảo luận câu hỏi: các yếu tố nào tiếp sau đây là đặc biệt nhất cho cuộc sống đời thường hạnh phúc? tại sao?)

- love (tình yêu)

- money (tiền bạc)

- parents’ approval (sự tán thành của cha mẹ)

- a nice house / flat (1 căn nhà/căn hộ đẹp)

- a good job (1 công việc tốt)

- good health (sức khỏe mạnh tốt)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: Which of the above factors is the most important for a happy life?

(Những nhân tố trên là điều quan trọng nhất mang đến một cuộc sống thường ngày hạnh phúc?)

B: In my opinion, love, good health và a good job are the most important For a happy life.

(Theo tôi, tình yêu, sức khoẻ và quá trình tốt là quan trọng nhất Đối với cuộc sống thường ngày hạnh phúc.)

A: Why?

(Tại sao?)

B: As we know, love, especially the true love, is an essential factor for a marriage life. Someone compares love with light or water khổng lồ life. Indeed, with love we can suffer the hardship, sufferings or misfortunes of life. And there’s an important aspect of love: forgiveness. We can say love & forgiveness arc two inseparable qualities.

(Như chúng ta biết, tình yêu, espcciallv tình thân đích thực, là 1 trong yếu tố rất cần thiết cho cuộc sống hôn nhân. Ai đó so sánh tình yêu với ánh sáng hoặc nước mang lại cuộc sống. Thật vậy, với tình yêu, bạn có thể chịu đựng những khó khăn khăn, gian khổ hoặc phần nhiều điều rủi ro mắn vào cuộc sống. Và có một khía cạnh quan trọng đặc biệt của tình yêu: tha thứ. Chúng ta có thể nói tình yêu cùng sự tha sản phẩm công nghệ là nhì phẩm chất không thể bóc rời.)

A: What about good health? Is it also indispensable too?

(Còn sức khoẻ thì sao? Nó cũng không thể sửa chữa được?)

B: Sure. Imagine! Can you work or live a happy life if you are in ill health?

(Chắc chắn. Hãy tưởng tượng! bạn cũng có thể làm việc hoặc sống một cuộc sống thường ngày hạnh phúc nếu như bạn bị bệnh?)

A: Absolutely no.

(Hoàn toàn không.)

B: And a good job can provide you with money enough for your life and your family because money is a means

of comfort.

(Và một công việc tốt rất có thể cung cấp cho chính mình cnoush tiền mang lại cuộc sống của khách hàng và gia đình của bạn, cũng chính vì tiền là 1 trong những phương tiện của sự việc thoải mái.)

A: OK. I quite agree with you.

(Ừm. Tôi tương đối là gật đầu đồng ý với bạn.)


While

WHILE YOU READ

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc bài xích đọc và làm những bài tập kèm theo.)

 

 

*

Traditionally, Americans và Asians have very different ideas about love & marriage. Americans believe in “romantic” marriage - a boy & a girl are attracted khổng lồ each other, fall in love, và decide to marry each other. Asians, on the other hand, believe in “contractual” marriage - the parents of the bride & the groom decide on the marriage; và love - if it ever develops - is supposed lớn follow marriage, not precede it.

To show the differences, a survey was conducted among American, Chinese và Indian students lớn determine their attitudes toward love & marriage. Below is a summary of each group’s responses khổng lồ the four key values.

Physical attractiveness: The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. They also agree that a wife should maintain her beauty and appearance after marriage.

Confiding: Few Asian students agree with the American students’ view that wives & husbands chia sẻ all thoughts. In fact, a majority of Indians và Chinese think it is better and wiser for a couple not to share certain thoughts. A large number of Indian men agree that it is unwise khổng lồ confide in their wives.

Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

Trust built on love: Significantly, more Asian students than American students agree that a husband is obliged lớn tell his wife where he has been if he comes trang chủ late. The Asian wife can demand a record of her husband’s activities. The American wife, however, trusts her husband to do the right thing because he loves her not because he has to.

The comparison of the four values suggests that young Asians are not as romantic as their American counterparts.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Theo truyền thống người Mĩ và tín đồ Á châu có những phát minh rất không giống nhau về tình yêu cùng hôn nhân. Fan Mĩ tin ở hôn nhân "lãng mạn” - một cậu trai với một cô gái cảm thấy đam mê nhau, yêu nhau và ra quyết định cưới nhau. Trái lại, ngườỉ Á châu tin ở hôn nhân “có tính giao ước" - bố mẹ của nàng dâu và của chú ấy rể đưa ra quyết định việc hôn nhân; cùng tình yêu - nếu có cải cách và phát triển - được nghĩ là sự việc tiếp nối hôn nhân, chớ không có trước nó.

Để chứng tỏ những sự khác hoàn toàn một cuộc điều tra được triển khai giữa những sinh viên Mĩ, trung quốc và Ấn để ra quyết định thái dộ của họ so với tình yêu và hôn nhân. Dưới đây là bạn dạng tóm tắt các thắc mắc của mỗi nhóm mang đến bốn ý tưởng quan trọng.

nét hấp dãn về ngoại hình: Sinh viên Mĩ thân mật nhiều về nét cuốn hút thể chất hơn sinh viên Ân và china khi bọn họ chọn vợ hay chồng. Chúng ta cũng gật đầu rằng người vk nên giữ vẻ đẹp cùng ngoại hình của bản thân mình sau hôn nhân.

chia sẻ: Ít sv Á châu gật đầu đồng ý quan điểm của sv Mĩ rằng bà xã và ck nên chia sẻ mọi ý nghĩ về với nhau. Thực vậy, phần nhiều sinh viên Ân và trung quốc thực sự cho là không trao đổi một số vấn đề, chia sẻ một số ý tưởng phát minh nào kia là xuất sắc và đúng đắn hơn. Đặc biệt tương đối nhiều người Ấn đồng ý rằng phân trần tâm sự với vk là ko khôn ngoan.

Mối đối sánh tương quan của bạn ngang hàng: Đa số sinh viên Á châu bác bỏ ý kiến của fan Mĩ hôn nhân là mối tương quan một trong những người đồng cấp với nhau, không đòi hỏi ít hay nhiều hơn thế nữa ở nhau. Đa số sv Ân gật đầu đồng ý rằng vào hôn nhân lũ bà nên hi sinh các hơn đàn ông.

tín nhiệm xây dựng bên trên tình yêu: Đáng chú ý, các sinh viên châu Á rộng sinh viên Mĩ đồng ý rằng người ông xã bắt buộc nói cho vk nơi anh ta đã đi được nếu anh về đơn vị muộn. Người vợ Á châu có thể yêu cầu report những hoạt động của chồng. Người bà xã Mĩ, chẳng hạn, tin ck mình làm điều đúng vì chưng anh yêu cô chứ không vị anh bắt buộc phải làm.

Sự so sánh bốn ý tưởng phát minh về tính lãng mạn cho biết thêm người trẻ con châu Á không thơ mộng bằng người Mĩ đồng trang lứa.


Task 1

Task 1: Explain the meaning of the italicized words/phrases in the following sentences.

Xem thêm: Soạn Địa Bài 10 Lớp 9

(Giải thich nghĩa của những từ/cụm tự in nghiêng ở rất nhiều câu sau.)

1. Love is supposed to follow marriage, not precede it.

(Tình yêu được đến là tuân theo hôn nhân, không xảy ra trước nó.)

2. A survey was made to determine their attitudes toward love and marriage.

(Một cuộc điều tra đã được triển khai để xác định thái độ của họ so với tình yêu và hôn nhân.)

3.They agree that it is unwise to confide in their wives.

(Họ gật đầu rằng không chí lý phải tin tưởng vợ mình.)

4. An Indian woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

(Phụ thiếu nữ Ấn Độ phải hy sinh nhiều rộng trong hôn nhân hơn bầy ông.)

5. A husband is obliged to tell his wife where he has been.

(Một bạn chồng có nghĩa vụ phải nói cho vợ mình biết tôi đã ở đâu.)

Lời giải chi tiết:

1. Precede (v) = happen or exist before: xảy ra trước


Task 2

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are the four key values in the survey?

(Bốn giá bán trị chủ yếu trong cuộc khảo sát điều tra là gì?)

2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asians?

(Người làm sao quan tâm nhiều hơn thế nữa tới sự lôi cuốn về thể hóa học khi lựa chọn bà xã hay chồng, bạn teen Mỹ giỏi Châu Á?)

3. What are the Indian students’ attitudes on a partnership of equals?

(Thái độ của sv Ấn Độ về quan hệ đối tác bằng nhau?)

4. Why does the American wife trust her husband to vì the right thing?

(Tại sao những người dân vợ ở Mỹ lại tin yêu vào ông chồng mình có tác dụng điều đúng?)

5. What is the main finding of the survey?

(Phát hiện thiết yếu của cuộc điều tra này là gì?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1.  They are “trust built on love, physical attractiveness, confiding and partnership of equals.”

(Đó là "niềm tin thành lập trên tình yêu, sức lôi kéo về thể chất, sự tin yêu và đối tác doanh nghiệp bằng nhau.")

Thông tin: Câu thứ nhất của đoạn 3,4,5,6.

2. The Americans are much more concerned with it than the Indians & the Chinese when choosing a wife or a husband.

(Người Mỹ quan tâm nhiều hơn đến sự lôi kéo về thể hóa học hơn người Ấn Độ và bạn Hoa lúc lựa chọn vợ hoặc một người chồng.)

Thông tin: Đoạn 3 “The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband.”

3. The Indian students agree that a woman has to lớn sacrifice more in a marriage than a man.

(Các sv Ấn Độ chấp nhận rằng một thiếu nữ đã hy sinh nhiều hơn nữa trong hôn nhân hơn là 1 trong người lũ ông.)

Thông tin: Đoạn 5: “Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has lớn sacrifice more in a marriage than a man.

4.  The American wife trusts her husband to vị the right thing because he loves her not because he has to.

(Người vợ Mỹ tin tưởng vào chồng mình có tác dụng điều đúng bởi vì anh ấy yêu cô ấy không hẳn vì anh ta bị bắt buộc đề xuất làm điều đó.)

Thông tin: Đoạn 6 “The American wife, however, trusts her husband to bởi the right thing because he loves her not because he has to.”

5. The main finding of the survey is young Asians are not as romantic as their American counterparts.

(Phát hiện bao gồm của cuộc điều tra này là những người châu Á con trẻ tuổi ko lãng mạn giống như các người Mỹ.)

Thông tin: Đoạn cuối “The comparison of the four values suggests that young Asians are not as romantic as their American counterparts.”


B: That’s right. First, in my opinion, it"s the size. A traditional family was usually an extended family, that is more than one generation living together under one roof.

(Đúng vậy. Lắp thêm nhất, theo chủ kiến của tôi, sẽ là kích cỡ. Một mái ấm gia đình truyền thống thường là một gia đình mở rộng, có tương đối nhiều hơn một thay hệ cùng phổ biến sống bên dưới một mái nhà.)

C: But now a modern family is usually a nuclear family, consisting of only parents and their children.

(Nhưng hiện giờ một mái ấm gia đình hiện đại thường xuyên là một gia đình hạt nhân, bao hàm chỉ có bố mẹ và con cái của họ.)

D: OK. Và the key fact we should mention is the number of children. A traditional family was usually a large one, with more than three. In some families, people could find the number of children up to ten or even more. On the contrary, a modem family, especially families in big cities, has only one or two children at most.

(OK. Và thực tiễn chính mà chúng ta cần đề cập mang đến là số con trẻ em. Một mái ấm gia đình truyền thống thường xuyên là một mái ấm gia đình lớn, với trên ba người. Ở một trong những gia đình, con người hoàn toàn có thể tìm thấy số trẻ con em lên tới mười hoặc thậm chí còn nhiều hơn. Ngược lại, một gia đình modem, đặc biệt là các gia đình ở các thành phố lớn, chỉ có một hoặc hai trẻ em nhiều nhất.)

A: Next, in a traditional family, the father takes all responsibilities for the family. In other words, father works and earns money to support the whole family. The woman’s tasks are confined within the family: bearing children và doing all the housework.

(Tiếp theo, vào một mái ấm gia đình truyền thống, người cha đảm nhiệm mọi trách nhiệm cho gia đình. Nói phương pháp khác, phụ vương làm việc và kiếm tiền nhằm nuôi sinh sống cả gia đình. Những nhiệm vụ của người phụ nữ bị hạn chế trong gia đình: sinh bé và làm toàn bộ các công việc nhà.)

B: Now in a modern family, both husband and wife have khổng lồ work to tư vấn the family.

(Bây giờ đồng hồ trong một mái ấm gia đình hiện đại, cả hai vợ ông chồng đều phải thao tác để cung ứng gia đình.)

C: And what’s more husband and wife should share household work together.

(Và chồng và vợ nên phân tách sẻ các bước gia đình với nhau nhiều hơn.)

D: That"s the interesting idea about the modern family: everyone in a family has his / her own responsibility khổng lồ do, that is he / she should take part in the maintenance or the building of the family"s happiness.

Xem thêm: Nhận Hack Tank Bang Bang Bang Miễn Phí 2016, Nhận Tank Bangbang Miễn Phí 2016

(Đó là ý tưởng phát minh thú vị về mái ấm gia đình hiện đại: mọi fan trong mái ấm gia đình có trọng trách riêng của bản thân để làm, sẽ là anh / cô ấy bắt buộc tham gia bảo vệ hoặc xây dựng hạnh phúc của gia đình.)

A: OK. The husband và the wife must have the partnership of equals in the family: no one is superior to the other. Both have their corresponding responsibilities for his /her own.

(OK. Người ck và người vợ phải bao gồm quan hệ đối tác doanh nghiệp bằng nhau trong gia đình: không ai vượt trội hơn bạn kia. Cả hai đều có những trọng trách tương ứng cùng với mình.)