ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 1 AMIN ĐƠN CHỨC

  -  

Đốt cháy trọn vẹn một amin 1-1 chức X trong khí oxi dư, chiếm được khí N2; 13,44 lít khí CO2(đktc) cùng 18,9 gam H2O. Số công thức cấu trúc của X là
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức

Khi đốt cháy 4,5 gam một amin solo chức giải phóng 1,12 lítN2CH5N. C2H7N C3H9N C3H7N(đktc). Bí quyết phân tử của amin đó là


Đốt cháy amin X với không khí (N2 và O2 với tỉ lệ mol 4:1) vừa đủ, sau phản ứng thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2(đktc). Khối lượng của amin là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng X của anilin thì tỉ lệ nCO2 : nH2O= 1,4545 . CTPT của X là:


Hỗn hòa hợp X bao gồm amin 1-1 chức cùng O2 gồm tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng X, sau đó cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc, dư thì thu được khí Y có tỉ lệ khối so với H2bằng 15,2. Số công thức cấu tạo của amin là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin solo chức X, nhận được 6,72 lít khí CO2, 1,12 lít khí N2 (các thể tích khí đo sinh sống đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hợp hóa học A (thuộc hàng đồng đẳng của anilin) chiếm được 4,62 gam CO2, a gam H2O với 168 cm3 N2(đktc). Xác định số công thức cấu tạo thỏa mãn của A?


Đốt cháy hoàn toàn amin solo chức Y bằngO2, chiếm được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít khí N2(đktc). Cách làm phân tử của Y là
Xem thêm: Describe An Old Friend You Got In Contact With Again, Please Wait

Đốt cháy hoàn toàn một amin đối kháng chức thì thu đượcCO2 với nước theo tỉ lệ thành phần mol nCO2 : nH2O= 8 : 9 . CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn V lít tương đối amin X (đơn chức, bậc một) yêu cầu vừa đầy đủ 9,25V lít khí O2, thu được 12V toàn diện tích khí với hơi bao gồm N2, CO2 và H2O(các thể tích đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là


Đốt cháy hoàn toàn một amin X solo chức bậc 1 trong khí oxi dư, chiếm được khíN2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) cùng 18,9 gam H2O. Số công thức kết cấu của X là


Đốt cháy hoàn toàn một amin đối kháng chức cất vòng benzen X bắt buộc dùng toàn vẹn 0,925 molO2, sinh ra 0,7 mol CO2 cùng 0,05 mol N2. Số công thức cấu tạo của X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam amin 1-1 chức Q bởi khí O2. Dẫn toàn thể sản phẩm cháy thứu tự qua bình (1) đựng 77,76 gam dung dịch H2SO498% với bình (2) đựng nước vôi trong dư theo sơ đồ dùng hình vẽ:

*

Sau thí nghiệm, nồng độ axit vào bình (1) là 96% với trong bình (2) tạo ra thành 6 gam kết tủa, đồng thời có 224 mL khí (đktc) không trở nên hấp thụ. Cách làm phân tử của Q là


Đốt cháy hoàn toàn amin X, bậc 1 có khả năng tạo kết tủa với dung dịch brom nhận được 3,08 gam CO2,0,81 gam H2O với 112 ml N2(đktc). Công thức cấu tạo của X là


Đốt cháy trọn vẹn một amin đối chọi chức, mạch hở X bằng một lượng bầu không khí (chứa 20% O2 và 80% N2về thể tích) vừa đủ, thu được 0,08 mol CO2; 0,1 mol H2Ovà 0,54 molN2. Xác minh nào sau đấy là đúng ?
Xem thêm: Đôi Khi Tôi Vô Tình Nhìn Thấy Anh, Hợp Âm Vô Tình

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam