TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC VUÔNG, TAM GIÁC CÂN, TAM GIÁC ĐỀU

     

Để xác định được trung tâm đường tròn nội tiếp, trọng điểm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác bọn họ cần nhớ lại những khái niệm.

Bạn đang xem: Tính chất đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn chổ chính giữa I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi ba cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn với đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: vai trung phong đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác trong.

Trong hình bên trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được chổ chính giữa đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác vào của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác đó là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Urban Development Is Having A Direct Impact On The Weather In Cities Worldwide

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn trung ương I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả ba đỉnh của tam giác. Khi đó ta gồm tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của những cạnh tam giác.

Cách xác định trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Trồng Cây Hàng Năm ► Lamdepchobe Tv, Vẽ Tranh Đề Tài : Trồng Cây Gây Rừng

Trong hình bên trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB với đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.