Đường trung bình trong tam giác

     
*

+ (Delta ABC) bao gồm (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) yêu cầu (DE) là đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ ví như (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: đường trung bình trong tam giác

Đường vừa phải của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) bao gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) buộc phải (EF) là con đường trung bình của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: chứng tỏ các hệ thức về cạnh và góc. Tính các cạnh và góc.

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm đường trung bình của tam giác với hình thang.


+ Đường vừa đủ của tam giác thì tuy nhiên song cùng với cạnh thứ bố và bằng nửa cạnh ấy.

+ Đường vừa phải của hình thang thì tuy nhiên song với hai đáy và bởi nửa tổng hai đáy.

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh sản phẩm công nghệ hai thì đi qua trung điểm cạnh vật dụng ba.

Xem thêm: Những Câu Châm Ngôn Làm Việc Hiệu Quả, Những Câu Nói Hay Về Công Việc

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một sát bên của hình thang và song song với hai đáy thì trải qua trung điểm ở bên cạnh thứ hai.

Dạng 2: chứng tỏ một cạnh là mặt đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng khái niệm đường vừa đủ của tam giác và hình thang.

+ Đường vừa đủ của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Xem thêm: Top #10 Xem Nhiều Nhất Cách Tính Ngày Giỗ Đầu Năm Nhuận Trong Năm

+ Đường mức độ vừa phải của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia CÁC ĐA THỨC
bài 1: Phép nhân đối kháng thức với đa thức, đa thức với nhiều thức
bài xích 2: đông đảo hằng đẳng thức kỷ niệm
bài bác 3: các hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)
bài bác 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử tầm thường
bài bác 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử
bài 7: kết hợp nhiều cách thức phân tích nhiều thức thành nhân tử
bài bác 8: Chia 1-1 thức cho đối chọi thức
bài xích 9: chia đa thức một trở nên đã bố trí
bài bác 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: Phân thức đại số
bài bác 2: Rút gọn phân thức đại số
bài xích 3: Qui đồng chủng loại thức những phân thức
bài xích 4: Cộng, trừ những phân thức
bài 5: Nhân, chia các phân thức hữu tỉ
bài 6: đổi khác các phân thức hữu tỉ
bài bác 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài xích 1: mở đầu về phương trình
bài xích 2: Phương trình số 1 một ẩn và phương pháp giải
bài 3: Phương trình tích
bài xích 4: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
bài 5: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình
bài 6: Ôn tập chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài bác 1: contact giữa thứ tự và phép cùng
bài bác 2: contact giữa trang bị tự với phép nhân
bài bác 3: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
bài xích 4: Phương trình đựng dấu giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất
bài bác 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
bài bác 1: Tứ giác
bài 2: Hình thang
bài bác 3: Đường trung bình của tam giác, hình thang
bài bác 4: Đối xứng trục
bài xích 5: Hình bình hành
bài bác 6: Đối xứng tâm
bài 7: Hình chữ nhật
bài xích 8: Hình thoi
bài bác 9: hình vuông
bài xích 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
bài xích 1: Đa giác, đa giác phần đông
bài bác 2: diện tích s hình chữ nhật, diện tích tam giác
bài 3: diện tích s hình thang, diện tích s hình thoi
bài xích 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí hòn đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
bài xích 2: tính chất đường phân giác của tam giác
bài xích 3: nhì tam giác đồng dạng
bài xích 4: Trường đúng theo đồng dạng đầu tiên
bài bác 5: Trường đúng theo đồng dạng máy hai
bài bác 6: Trường vừa lòng đồng dạng thứ tía
bài bác 7: những trường thích hợp đồng dạng của tam giác vuông
bài xích 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
bài 1: Hình hộp chữ nhật
bài bác 2: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài 3: Hình lăng trụ đứng
bài xích 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt các
bài xích 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.