Giả Sử Trái Đất Không Tự Quay Quanh Trục Mà Chỉ

     
*

*

Giả sử Trái Đất ko tự quay quanh trục nhưng đứng im trong quá trình chuyển động quanh khía cạnh Trời thì hiện tượng kỳ lạ ngày tối có diễn ra trên Trái Đất...?


Vũ trụ. Hệ quả các hoạt động của Trái Đất

Câu 17: trả sử Trái Đất không tự quay quanh trục cơ mà đứng yên trong quá trình chuyển động quanh phương diện Trời thì hiện tượng ngày tối có ra mắt trên Trái Đất hay không? Giải thích.

Lời giải

Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục cơ mà đứng yên ổn trong vượt trình chuyển động quanh mặt Trời thì bên trên Trái Đất vẫn có ngày với đêm. Tại mọi vị trí trên Trái Đất lúc đó sẽ chỉ gồm một ngày với một đêm. Vì, trong veo quá trình chuyển động trên hành trình quanh phương diện Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng cùng không đổi phương trong ko gian.