Giải bài tập hóa 9 sgk trang 143

     

giải bài xích 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa 9: Axit axetic – Chương 5 hóa.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 sgk trang 143

Bài 1: Hãy điền hồ hết từ phù hợp vào các chỗ trống:

a) Axit axetic là hóa học …, ko màu, vị…, rã … trong nướcb) Axit axetic là nguyên vật liệu để điều chế…c) Giấm nạp năng lượng là dung dịch …. Từ bỏ 2% – 5%d) bằng phương pháp … butan với hóa học xúc tác tương thích người ta chiếm được axit axetic

*
a) Axit axetic là chất LỎNG, không màu, vị CHUA, tung VÔ HẠN vào nướcb) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm phẩm nhuộmc) Giấm ăn uống là hỗn hợp ..axit axetic… trường đoản cú 2% – 5%d) bằng phương pháp OXI HÓA butan với hóa học xúc tác thích hợp người ta nhận được axit axetic

Bài 2: Trong các chất sau đây:

a) C2H5OH ; b)CH3COOH; c) CH3CH2CH2 – OH d) CH3 – CH2…

Chất nào tác dụng được với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết những phương trình hóa học

Đáp án:Chất công dụng được với na là a b c d. (có gốc OH)

Chất tính năng được với NaOH là: b với d (có gốc COOH)

Chất tính năng được cùng với Mg là: b và d

Chất tác dụng được cùng với CaO là: b cùng d

Phương trình:

Tác dụng với NaOH

Bài 3: Axit axetic bao gồm tính axit bởi vì trong phân tử:

a) có hai nguyên tử oxib) gồm nhóm – OHc) CÓ đội – OH và nhóm >C = Od) bao gồm nhóm – OH kết phù hợp với nhóm >C = O chế tạo ra thành …

Chọn d.


Quảng cáo


Bài 4: Trong những chất dưới đây chất nào tất cả tính axit. Giải thích?

Trả lời: Trường đúng theo a có tính axit do trong phân tử bao gồm nhóm COOH.

Bài 5 Hóa 9 trang 143: Axit axetic tất cả thể chức năng được với số đông chất nào trong số chất tiếp sau đây : ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, sắt ?

Viết những phương trình làm phản ứng chất hóa học nếu gồm :

Giải bài 5:

Axit axetic có thể chức năng được với rất nhiều chất : ZnO,  KOH, Na2CO3, Fe

2CH3COOH + ZnO -> (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + KOH -> CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 -> 2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + fe -> (CH3COO)2Fe + H2.

Bài 6 trang 143: Hãy viết phương trình hóa học pha trộn axit axetic trường đoản cú :

a) natri axetat cùng axit sunfuric.


Quảng cáo


b) rượu etylic.

Đáp án:

a) CH3 – CH2OH + H2SO4 đ -> 2CH3COOH + Na2SO4.

b) CH3 – CH2OH + O2 –men-> CH3COOH + H2O

Bài 7 : Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH chiếm được 55 gam CH3 –COOC2H5.

a) Viết phương trình hóa học và call tên thành phầm của bội nghịch ứng.

Xem thêm: Câu Stt Bờ Vai Cần Một Bờ Vai Để Tựa Vào Mỗi Khi Buồn, Thơ Radio: Em Cần Một Bờ Vai Để Tựa Anh Ơi!

b) Tính hiệu suất của phản nghịch ứng trên.

Giải bài 7:

Số mol CH3COOH = 60 : 60 = 1 mol; số mol C2H5OH = 100 : 46 ≈ 2,17 mol.

a) Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng.

CH3COOH + C2H5OH —H2SO4 sệt –>CH3 –COOC2H5  + H2O.

(etylaxetat)

b) Theo phương trình bội nghịch ứng, do lượng C2H5OH dư đề nghị lượng CH3 –COOC2H5  theo lí thuyết đề xuất tính theo lượng CH3COOH. Theo phản ứng số mol của CH3COOH là một mol.

Khối lượng CH3COOH theo lí thuyết = 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ thu được 55 gam.

Vậy công suất của phản nghịch ứng là : H% = 55/88 .100% = 62,5%.

Xem thêm: Đi Săn Cá Lớn - Lưỡi Câu Cá Số 9

Bài 8 : Cho dung dich axit axetic mật độ a% tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH mật độ 10%, chiếm được dung dịch tất cả nồng độ 10,25%. Hãy tính a.