GIẢI BÀI TẬP HÓA 10 BÀI 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

     

Lý thuyết Hóa 10 bài xích 2. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố chất hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích hạt nhân

a) Proton mang điện tích 1+

- giả dụ hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 2: hạt nhân nguyên tử

⇒ Số đơn vị điện tích phân tử nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi tất cả 8 proton

⇒ Điện tích hạt nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị điện tích hạt nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử th-nc về điện: số proton ngay số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ bao gồm số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ gồm 7 proton và 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối hạt nhân (A) bằng tổng của tổng số hạt proton (Z) cùng tổng số phân tử nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: hạt nhân nguyên tử Liti gồm 3 proton và 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc thù cơ bản cho phân tử nhân cùng nguyên tử

- lúc biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- yếu tắc hóa học tất cả những nguyên tử tất cả cùng điện tích hạt nhân (Z) mà lại khác số khối (A).

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Lớp 8, Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Lớp 8

- Ví dụ: tất cả các nguyên tử có Z=6 đều nằm trong nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều phải có 6 proton và 6 electron.

⇒ Những nguyên tử gồm cùng điện tích hạt nhân thì tất cả cùng đặc thù hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị điện tích phân tử nhân nguyên tử của một thành phần được gọi là số hiệu nguyên tử của nhân tố đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là đông đảo nguyên tử gồm cùng số proton nhưng mà khác số nơtron, cho nên vì vậy số khối của bọn chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro có 3 đồng vị là: 

*

+ Clo bao gồm 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử: đến biết trọng lượng của nguyên tử kia nặng gấp bao nhiêu lần đối chọi vị cân nặng nguyên tử.

- Do trọng lượng của e quá nhỏ tuổi nên nguyên tử khối coi như ngay số khối A.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Thơ Về Phụ Nữ Việt Nam Nhân Ngày 20, Những Bài Thơ Hay Viết Về Phụ Nữ Việt Nam

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối vừa phải (A¯)

- vị một yếu tắc thường có rất nhiều đồng vị buộc phải nguyên tử khối của yếu tố này là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó.