Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 1: Thành Phần Nguyên Tử

     

Hướng dẫn giải bài bác 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học sgk chất hóa học 10. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 10 bao hàm đầy đủ phần triết lý và bài tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, siêng đề… gồm trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn hóa học 10, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 1: thành phần nguyên tử

LÍ THUYẾT

1. Tình dục giữa địa chỉ nguyên tố và kết cấu của yếu tố đó

*

2. Quan hệ giữa vị trí và đặc điểm của nguyên tố đó

Khi biết vị trí của một nguyên tố, ta hoàn toàn có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó như: tính sắt kẽm kim loại – phi kim; hóa trị tối đa của thành phần với oxi cùng hiđro; phương pháp oxit cao nhất; công thức hiđroxit tương ứng( trường hợp có)và tính axit – bazơ của chúng

3. So sánh tính chất hóa học tập của một thành phần với những nguyên tố lạm cận

*

BÀI TẬP

Dưới đó là phần chỉ dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 10 tương đối đầy đủ và ngăn nắp nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 51 hóa 10

Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào dưới đây đúng ?

A. X thuộc team VA.

B. A, M thuộc team IIA.

C. M thuộc team IIB.

D. Q thuộc đội IA.

Bài giải:

Ta có:

ZX = 6: 1s22s22p2

ZA = 7: 1s22s22p3

ZM = 20: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19: 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài bác 2 trang 51 hóa 10

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q theo lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Cả 4 yếu tố trên thuộc 1 chu kì.

B. M, Q trực thuộc chu kì 4.

C. A, M trực thuộc chu kì 3.

D. Q thuộc chu kì 3.

Bài giải:

Ta có:

X: 1s22s22p2 → X ở trong chu kì 2

A: 1s22s22p3 → A ở trong chu kì 2

M: 1s22s22p63s23p64s2 → M ở trong chu kì 4

Q: 1s22s22p63s22p64s1  → Q nằm trong chu kì 4

⇒ Đáp án B.

3. Giải bài 3 trang 51 hóa 10

Trong bảng tuần hoàn, yếu tắc X có số máy tự 16, yếu tắc X thuộc

A. Chu kì 3, nhóm IVA.

B. Chu kì 4, đội VIA.

C. Chu kì 3, nhóm VIA.

D. Chu kì 4, đội IIIA.

Chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

X: 1s22s22p63s23p4 →X nằm trong chu kì 3, team VIA

⇒ Đáp án C.

4. Giải bài xích 4 trang 51 hóa 10

Dựa vào địa chỉ của yếu tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.

a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố:

– Tính kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị cao nhất trong hợp hóa học với oxi.

– phương pháp của oxit cao nhất, của hiđroxit khớp ứng và đặc thù của nó.

b) So sánh đặc điểm hóa học tập của nhân tố Mg (Z = 12) với mãng cầu (Z = 11) cùng Al (Z = 13).

Xem thêm: Lạc Vào Khu Rừng Đom Đóm Tap 2 ), Lạc Vào Khu Rừng Đom Đóm Thuyết Minh

Bài giải:

a) cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

– Mg gồm 2e ở phần bên ngoài cùng buộc phải thể hiện tại tính kim loại.

– Hóa trị cao nhất với oxi là II.

– hóa học MgO là oxit bazơ cùng Mg(OH)2 là bazơ.

b) cấu hình electron:

Na: 1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

– gồm 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng buộc phải đều là kim loại.

– Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

– Tính bazơ bớt dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

5. Giải bài 5 trang 51 hóa 10

a) dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) vào bảng tuần hoàn, hãy nêu các đặc thù sau:

– Tính kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi cùng với hiđro.

– cách làm hợp hóa học khí của brom với hiđro.

b) So sánh đặc điểm hóa học tập của Br cùng với Cl (Z = 17) với I (Z = 53).

Bài giải:

a) – Br bao gồm 7e phần bên ngoài cùng bắt buộc là phi kim.

– Hóa trị cao nhất với oxi là VII, hóa trị trong hợp hóa học khí với hiđro là I.

– cách làm hợp hóa học khí của brom cùng với hiđro: HBr.

b) Tính phi kim: Cl > Br > I.

6. Giải bài 6 trang 51 hóa 10

Dựa vào quy luật chuyển đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy vấn đáp các thắc mắc sau:

a) Nguyên tố làm sao là kim loại mạnh mẽ nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh mẽ nhất ?

b) những nguyên tố kim loại được phân bổ ở khoanh vùng nào trong bảng tuần hoàn ?

c) những nguyên tố phi kim được phân bổ ở khoanh vùng nào trong bảng tuần hoàn ?

d) nhóm nào tất cả những nguyên tố kim loại điển hình nổi bật ? đội nào gồm hầu hết những yếu tố phi kim nổi bật ?

e) các nguyên tố khí hãn hữu nằm ở khu vực nào vào bảng tuần trả ?

Bài giải:

a) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim bạo phổi nhất.

b) những kim các loại được phân bố ở khu vực bên trái trong bảng tuần hoàn.

c) các phi kim được phân bố ở khoanh vùng bên phải trong bảng tuần hoàn.

d) team IA có những sắt kẽm kim loại điển hình. Nhóm VIIA gồm những phi kim điển hình.

e) những khí hiếm nằm ở vị trí nhóm VIIIA ở khu vực bên bắt buộc trong bảng tuần hoàn.

7. Giải bài bác 7 trang 51 hóa 10

Nguyên tố atatin At (Z = 85) ở trong chu kì 6, đội VIIA. Hãy dự đoán đặc điểm hóa học tập cơ phiên bản của nó và đối chiếu với những nguyên tố không giống trong nhóm.

Xem thêm: Since Mobile Phones’ Explosion In Popularity, Many Schools Have Resisted, Or Even

Bài giải:

Nguyên tố atatin (Z = 85) trực thuộc chu kì 6, đội VIIA nên gồm 85e phân bố thành 6 lớp, phần ngoài cùng tất cả 7e buộc phải thể hiện nay tính phi kim. At làm việc cuối team VIIA, đề nghị tính phi kim yếu độc nhất trong nhóm.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần chỉ dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài môn hóa học 10 xuất sắc nhất!