Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3

     

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 3: My friends - kết nối tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3: My friends bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài xích tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài xích tập về đơn vị trong SBT tiếng Anh 6 dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 6 unit 3

*

A. Pronunciation (trang 16 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. What can you see? Label the pictures (They all begin with p. Or b). Then read the words aloud. (Em hoàn toàn có thể thấy gì? Hãy dán nhãn những bức tranh (tất cả đều ban đầu với phường hoặc b). Tiếp đến đọc to các từ)

*

Đáp án:

1. Pen (cái bút)

2. Book (cuốn sách)

3. Baby (em bé)

4. Pig (con lợn)

5. Bee (con ong)

6. Ball (quả bóng)

7. Picture (bức hình)

8. Bed (cái giường)

9. Pizza (bánh pizza)

10. Peas (đậu hà lan)

11. Bus (xe buýt)

12. Piano (đàn piano)

Exercise 2. Practise these tongue twisters. (Thực hành các động tác uốn nắn lưỡi)

1. Plain bun, plum bun, bun without plum.

2. The big bug bit the big bear.

The big bear bit the big bug back!

3. Picky people pick plain peanut butter.

Xem thêm: Chủ Thể Áp Dụng Pháp Luật Là Gì? Có Gì Khác Với Áp Dụng Pháp Luật?

Plain peanut butter is the peanut butter picky people pick.

Hướng dẫn: học sinh tự thực hành những câu.

Xem thêm: Những Từ Vựng Bắt Đầu Bằng Chữ E Thông Dụng, Những Từ Vựng Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E

B. Vocabulary và Grammar (trang 16, 17, 18 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Complete the table with the words in the box. Some words may belong khổng lồ more than one column (Hãy ngừng bảng với các từ vào hộp. Một số từ rất có thể thuộc về nhiều hơn một cột)

*

Đáp án:

has

is

Describing parts of the body

(Mô tả bộ phận cơ thể)

Parts of the body

(Các bộ phận cơ thể)

Describing the person

(Mô tả người)

Big (to)

Long (dài)

Small (nhỏ)

Short (ngắn)

Slim (mảnh khảnh)

Arms (cánh tay)

Legs (chân)

Shoulders (vai)

Hands (tay)

Eyes (mắt)

Ears (tai)

Hair (tóc)

Head (đầu)

Feet (bàn chân)

Big (to)

Short (ngắn)

Weak (yếu)

Slim (mảnh khảnh)

Small (nhỏ)

Cute (dễ thương)

Smart (thông minh)

Sporty (khoái hoạt)

Fast (nhanh nhẹn)

Strong (mạnh mẽ)

Tall (cao)

Exercise 2. Read the definition & find an adjective lớn fill each gap. The first letter of each adjective is given. (Đọc quan niệm và search một tính từ để điền vào mỗi khoảng tầm trống. Chữ cái thứ nhất của từng tính từ bỏ được chuyển ra.)

1. This person gives a lot of attention khổng lồ what he / she is doing so that he / she does not have an accident, make a mistake, or damage something. (c)

2. This person has original và unusual ideas. (c)

3. This person is generous, helpful và thinking about other people’s feelings. (k)

4. This person shows a lot of love towards other people. (l)

5. This person always does a lot of work. (h)

6. This person is nervous & uncomfortable with other people. (s)

Đáp án với giải thích:

1. Fan này rất chăm chú đến phần đông gì anh ấy / cô ấy đang làm cho để không xảy ra tai nạn, không đúng sót hoặc làm cho hỏng lắp thêm gì đó.