Giải sbt tiếng anh lớp 7 mới unit 9: festivals around the world

     

Sắp xếp lại các chữ cái để triển khai thành tại sao tổ chức lễ hội. Kế tiếp nối bọn chúng với những bức ảnh của lễ hội


1. Rearrange the letters to lớn make reasons for holding festivals. Then match them khổng lồ the pictures of the festivals.

Bạn đang xem: Giải sbt tiếng anh lớp 7 mới unit 9: festivals around the world

(Sắp xếp lại các chữ cái để triển khai thành vì sao tổ chức lễ hội. Tiếp nối nối chúng với những bức hình của lễ hội)

*

*

Hướng dẫn giải:

1. Religious

2. Music

3. Superstitious

4. Seasonal

Tạm dịch:

1. Tôn giáo

2. âm nhạc

3. Tin nhảm/ mê tín

4. Theo mùa

2. Complete the sentences with the correct size of the words in brackets.

(Hoàn thành những câu với hình thức từ chính xác trong ngoặc đơn)

*

Hướng dẫn giải:

1. Cultural 2. Parade 3. Celebratory/ celebration

4. Festive 5. Performance 6. Celebration

Tạm dịch:

1. Nhiều hoạt động văn hóa và thẩm mỹ được tổ chức triển khai như là một trong những phần của tiệc tùng hoa làm việc Đà Lạt.

2. Tôi sẽ xem cuộc thể hiện diễu hành hoa lúc tôi tham gia tiệc tùng, lễ hội hoa năm rồi.

3. Công ty chúng tôi đã bao gồm một bữa ăn mừng ngày sinh nhật của ông.

4. Mùa Giáng sinh cũng rất được gọi là mùa lễ hội.

5. Tôi đam mê những màn trình diễn bài hát dân gian.

6. Có một lễ kỷ niệm đến những cô nàng Nhật vào trong ngày 3 tháng cha hàng năm.

3. Complete each question with a suitable H/Wh-question word. More than one question word may be accepted.

(Hoàn thành mỗi câu hỏi với thắc mắc H-WH đam mê hợp. Gồm hơn 1 câu hỏi được chấp nhận)

*

Hướng dẫn giải:

1. What 2. Where 3. How 4. Which

5. Where/ When/ How/ Why 6. When

Tạm dịch:

1. Nhìn vào album này! các bạn đang làm cái gi với hầu hết cây nến vậy?

2. Bạn đã ở ở đâu khi ra Hà Nội?

3. Các bạn phát âm thương hiệu của tiệc tùng, lễ hội như chũm nào?

4. Em trai của bạn muốn Lễ hội hoa Tulip Tesselaar hơn hay tiệc tùng Thời gian hoa Tulip?

5. Bạn ta tổ chức lễ hội Dewali nghỉ ngơi đâu/ lúc nào/ như vậy nào/ để làm gì?

6. Họ đang đi vào Đà Nẵng lúc nào? vào ngày 29 mon Tư.

4. Make your own sentences with the adverbial phrases from the box.

(Tạo thành câu riêng của em với nhiều trạng từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Nguyen Hue flower Street festival is held in Ho chi Minh City.

2. They would like to say thanks for what they have from this festival.

3. I visited this festival last December.

Xem thêm: Cách Vào Lucid Dream Bằng Bóng Đè Và Lạc Vào Lucid Dream, Bị Bóng Đè Là Gì Và Cách Khắc Phục, Xử Lý

4. This town is more beautiful with apricot blossoms.

5. My family come lớn that festival every year.

Tạm dịch:

1. Liên hoan tiệc tùng đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức ở tp Hồ Chí Minh.

2. Người ta muốn nói lời cảm ơn cho những gì họ có được từ liên hoan tiệc tùng này.

3. Tôi sẽ thăm liên hoan tiệc tùng này trong thời điểm tháng 12 năm rồi.

4. Tp thèm đẹp lên với hoa mai.

5. Mái ấm gia đình tôi đến lễ hội đó mỗi năm.

5. Role-play in pairs. Student A is a reporter. Student B is a secondary school student Continue the conversation below.

(Đóng vai theo cặp. Học viên A là 1 trong người phóng viên. Học sinh B là một học viên cấp Hai. Tiếp tục bài đàm thoại mặt dưới)

*

Hướng dẫn giải:

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask you some question about your favourite festival?

Student: Yes, of course. I lượt thích the elephant race festival best.

Reporter: Well, where’s the festival held?

Student: Ah, it’s held in Daklak province.

Reporter: When is it held?

Student: It’s normally held in every March.

Reporter: Is it-crowded?

Student: Yes, it’s very crowded with many tourists and local people.

Xem thêm: " Me Too Có Nghĩa Là Gì - Chiến Dịch Metoo Khởi Nguồn Từ Đâu

Reporter: When did you come there?

Student: I came there last March.

Tạm dịch:

Phóng viên: Tôi là phóng viên báo chí từ tạp chí Văn Hóa. Tôi có thể hỏi các bạn vài câu hỏi về tiệc tùng yêu thích của khách hàng không?