GIẢI BÀI TẬP TOÁN 12 TRANG 18

     

(y"=1-dfrac1x^2=dfracx^2-1x^2;,y"=0Leftrightarrow x^2-1=0Leftrightarrow x=pm 1)

Bảng đổi thay thiên

*

Hàm số đạt cực đại tại(x=-1)và(y_ extCĐ=-2).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 trang 18

Hàm số đạt rất tiểutại(x=1)và(y_CT=2 ).

d)(y=x^3left( 1-x ight)^2)

Tập xác định:(D=mathbbR ).

(y"=3x^2left( 1-x ight)^2-2x^3left( 1-x ight)=x^2left( 1-x ight)left( 3-5x ight);,y"=0Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=1 \ và x=dfrac35 \ endalign ight. )

Bảng biến chuyển thiên

*

Hàm số đạt cực to tại(x=dfrac35)và(y_ extCĐ=dfrac1083125).

Xem thêm: Bội Chung Nhỏ Nhất Lớp 6 - Giải Toán Lớp 6 Bài 18: Bội Chung Nhỏ Nhất

Hàm số đạt rất tiểutại(x=1)và(y_CT=0).

e)(y=sqrtx^2-x+1)

Tập xác định:(D=mathbbR ).

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x+1;,y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)

Bảng trở nên thiên

*

Hàm số đạt cực tiểutại(x=dfrac12)và(y_CT=dfracsqrt32).

Xem thêm: Thiên Yết Là Tháng Mấy - Cung Bọ Cạp Sinh Tháng Mấy

Ghi nhớ: nguyên tắc xét tìm cực trị: nguyên tắc I.1. Tìm tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm các điểm tại đó đạo hàm bởi 0 hoặc không xác định.3. Lập bảng trở thành thiên.4. Từ bỏ bảng trở thành thiên suy ra các điểm cực trị.


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 2: rất trị của hàm số khác • Giải bài bác 1 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng quy tắc I, hãy... • Giải bài 2 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Áp dụng luật lệ II, hãy... • Giải bài xích 3 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 minh chứng hàm... • Giải bài 4 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng tỏ rằng với... • Giải bài xích 5 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm(a)và... • Giải bài bác 6 trang 18 – SGK môn Giải tích lớp 12 xác minh giá trị của...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ thứ thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, phương diện trụ, mặt cầu - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: cách thức tọa độ trong không khí - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài xích trước bài xích sau