GIẢI BÀI TẬP TOÁN HÌNH HỌC LỚP 6

     

Đáp án cùng giải bài ôn tập chương 1 hình lớp 6: bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 SGK Toán 6 tập 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình học lớp 6

Bài 1. Đoạn trực tiếp AB là gì?

Đoạn thẳng AB là hình có điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm trong lòng A và B.

Bài 2. Cho ba điểm A,B,C ko thẳng hàng. Vẽ con đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B với C.

*

 + Vẽ mặt đường thẳng qua nhì điểm A,B

+ Vẽ tia AC

+Vẽ đoạnthẳng BC

+Xác định điểm M nằm trong lòng hai điểm B và C

Bài 3 trang 127. a, Đánh vết hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và gần như không trải qua N. Vẽ điểm A trên tia My.


Quảng cáo


b, xác định điểm S trên đường thẳng a làm thế nào cho S, A, N trực tiếp hàng. Trong trường hợp mặt đường thẳng AN tuy nhiên song với mặt đường thẳng a thì bao gồm vẽ ăn điểm S không? bởi vì sao?

*

Khi AN//a thì ko vẽ đạt điểm S vì hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.

Bài 4 . Vẽ tứ đường trực tiếp phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm nếu có.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hack Nick Zing Me Không Cần Mật Khẩu, Hack Nick Zing Me Chỉ Cần Tài Khoản

Trường hòa hợp 1: 4 mặt đường thẳng rõ ràng cắt nhau:


Quảng cáo


*

Trường phù hợp 2: 4 mặt đường thẳng khác nhau không cắt nhau:

*

Bài 5 trang 127 ôn tập chương 1. Cho ba điểm A, B, C làm sao cho B nằm trong lòng A với C. Làm vậy nào để chỉ đo nhị lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn trực tiếp AB, BC, AC? Hãy nêu những cách làm cho khác nhau.

*

+ cách 1: Đo độ nhiều năm đoạnthẳng AB và BC => đoạnthẳng AC = AB + BC

+ cách 2: Đo độ lâu năm đoạnthẳng AB và AC => đoạnthẳng BC = AC – AB

+Cách 3: Đo độ dài đoạn.thẳng AC và BC => đoạnthẳng AB = AC – BC

Bài 6 trang 127 Toán 6 tập 1. Cho đoạn trực tiếp AB nhiều năm 6 cm. Bên trên tia AB đem điểm M sao để cho AM = 3 cm.a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A với B không? vì sao?b) so sánh AM cùng MB.c) M tất cả là trung điểm của AB không?

*

a) Điểm M có nằm trong lòng hai điểm A và B do trên tia AB có AM b) vày M nằm giữa 2 điểm A cùng B, Ta có: AM + MB = AB3 + MB = 6Hay MB = 6 – 3 = 3 (cm) Vậy: AM = MB (vì cùng bởi 3 cm)c) M là trung điểm của AB, vì chưng M nằm giữa A, B (Câu a) cùng AM = MB (câu b).

Bài 7 trang 127. Cho đoạn trực tiếp AB = 7 cm. Vẽ trung điểm I của đoạn trực tiếp AB.

*

Vì I là trung điểm của AB nên: IA + IB = AB và IA= IB

Do đó: IA = IB = AB/2 =7/2=3,5(cm)Trên tia AB, vẽ điểm I làm thế nào cho AI = 3,5 cm.

Bài 8. Vẽ hai tuyến phố thẳng xy với zt giảm nhau tại O. Mang A ở trong tia Ox, B trực thuộc tia Ot, C trực thuộc tia Oy, D trực thuộc tia Oz làm thế nào cho OA = OC = 3 cm, OB = 2 cm, OD = 2 OB.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 88 : Chu Vi Hình Vuông, Bài 1, 2, 3, 4 Trang 88 Sgk Toán 3

*

Vẽ hai tuyến đường thẳng xy và zt giảm nhau tại O.Lấy A ở trong tia Ox, C nằm trong tia Oy sao cho OA = OC = 3 (cm).Lấy B nằm trong tia Ot, D trực thuộc tia Oz làm sao để cho OB = 2 cm, OD = 2 OB = 2.2 = 4 (cm).