GIẢI BÀI TẬP TOÁN SGK LỚP 9 TẬP 1

     

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng và giải đáp Giải bài bác 8,9,10,11,12,13,14 trang 48 SGK Toán 9 tập 1: Hàm số hàng đầu – chương 2 đại số chín tập 1 – Chương 2 Đại.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán sgk lớp 9 tập 1

1. Định nghĩa:

Hàm số hàng đầu là hàm số được mang lại bởi công thức y = ax + b, trong các số ấy a, b là số đông số mang đến trước cùng a ≠ 0.

2. Tính chất:

Hàm số hàng đầu y = ax + b khẳng định với phần đông giá trị của x nằm trong R cùng có tính chất sau:

a) Đồng trở thành trên R khi a > 0

b) Nghịch vươn lên là trên R lúc a 2 + 3.

Lời giải bài bác 8:

a) y = 1 – 5x là một hàm số bậc nhất với a = -5, b = 1. Đó là một hàm số nghịch trở nên vì -5 0.


Quảng cáo


d) y = 2x2 + 3 ko phải là 1 trong hàm số hàng đầu vì nó không có dạng y = ax + b, cùng với a ≠ 0.

Bài 9. Cho hàm số hàng đầu y = (m – 2)x + 3. Tìm những giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Giải: a) Hàm số số 1 y = (m – 2)x + 3 đồng trở nên khi m -2 > 0 ⇔ m > 2;

b) Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 nghịch biến lúc m -2

Bài 10 trang 48. Một hình chữ nhật bao gồm các form size là 20cm với 30cm. Người ta bớt mỗi kích cỡ của hình kia đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập cách làm tính y theo x.

Xem thêm: Soạn Sinh Bài 1 Lớp 12 Bài 1: Gen, Mã Di Truyền Và Quá Trình Nhân Đôi Adn


Quảng cáo


*
*

Khi sút mỗi size x (cm) thì được một hình chữ nhật có cá kích cỡ là đôi mươi – x (cm) và 30 – x (cm). Lúc đó chu vi của hình chữ nhật là y = 2(20 – x + 30 – x) tốt y = 100 – 4x.

Phần rèn luyện hàm số bậc nhất

Bài 11. Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

*

Bài 12 trang 48. Cho hàm số số 1 y = ax + 3. Tìm hệ số a, hiểu được khi x = 1 thì y = 2,5.

Thay x = 1, y =2,5 vào y = ax + 3 ta có: 2,5 = a . 1 +3. Suy ra a = 2,5 – 3 = -0,5.

Hàm số đã cho rằng y= -0,5x + 3.

Xem thêm: Trận Chiến Sông Như Nguyệt, Âm Vang Chiến Thắng Như Nguyệt

Bài 13. Với mọi giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số hàng đầu ?

*
*

Giải: Muốn cho 1 hàm số là hàm số hàng đầu thì nó phải gồm dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Do đó:

a) Điều khiếu nại là:√5-m ≠ 0 tốt 5 – m > 0. Suy ra m

Bài 14. Cho hàm số bậc nhất y = (1 – √5) x – 1.