Sách giáo khoa toán lớp 8

     

Giải bài xích tập trang 115 bài 1 Đa giác, nhiều giác gần như sgk toán lớp 8 tập 1. Câu 1: Hãy vẽ một lục giác lồi...

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 8


Bài 1 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Hãy vẽ một lục giác lồi.

Hãy nêu cách nhận thấy một lục giác lồi.

Hướng dẫn giải: 

Vẽ phác một lục giác lồi.

*

Cách phân biệt một nhiều giác lồi: Một đa giác lồi là một trong đa giác thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện sau:

- những cạnh chỉ giảm nhau tại những đỉnh, nghĩa là không tồn tại hai cạnh nào cắt nhau trên một điểm mà không hẳn là đỉnh. Một đa giác thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại này là đa giác đơn.

- Đa giác luôn nằm trong một nửa phương diện phẳng mà lại bờ là đường thẳng đựng một cạnh tùy ý của nó. Một nhiều giác đơn thỏa mãn thêm đk này là đa giác lồi

Bài 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

 Cho lấy một ví dụ về đa giác ko đều trong mỗi trường đúng theo sau:

a) Có tất cả các cạnh bằng nhau;

b) Có toàn bộ các góc bởi nhau.

Xem thêm: Điều Chế O2 Trong Phòng Thí Nghiệm ? Điều Chế Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm

Hướng dẫn giải:

a) Hình thoi có toàn bộ các cạnh cân nhau nhưng các góc có thể không đều bằng nhau nên hình thoi không yêu cầu là nhiều giác đều.

b) Hình chữ nhật có tất cả các góc cân nhau nhưng các cạnh hoàn toàn có thể không đều bằng nhau nên hình chữ nhật không buộc phải là nhiều giác đều.

Bài 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho hình thoi (ABCD) gồm (widehat A = 60^0). Gọi (E, F, G, H) theo lần lượt là trung điểm của những cạnh (AB, BC, CD, DA). Minh chứng rằng đa giác (EBFGDH) là lục giác đều.

Giải

*

(ABCD) là hình thoi, (widehat A = 60^0) nên (widehat B = 120^0), (widehat D = 120^0).

(Delta EAH) là tam giác đa số (vì tam giác cân gồm một góc (60^0) nên (widehat BEH = 120^0),(widehat DHE = 120^0).

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Bậc 3 Có 3 Nghiệm Phân Biệt Với M:, Phương Trình Bậc 3 Có 3 Nghiệm Khi Nào

Tương tự: (widehat BFG = 120^0,widehatF GD = 120^0)

Vậy đa giác (EBFGDH) có toàn bộ các góc bởi nhau, còn mặt khác (EBFGDH) cũng có thể có tất cả những cạnh bằng nhau ( bởi nửa cạnh hình thoi)

Vậy (EBFGDH) là 1 lục giác đều.

 

Bài 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Điền số thích hợp vào những ô trống trong bảng

*

Giải

*

 

Bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, (n)- giác đều

Giải

Tổng số đo những góc của hình (n)- giác bởi ((n - 2).180^circ)

Suy ra số đo từng góc của hình (n)- giác đa số là (fracleft ( n-2 ight ).180^circn)

Áp dụng công thức trên, ta có:

- Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là (fracleft ( 5-2 ight ).180^circ5=108^0)

- Số đo từng góc của lục giác phần lớn là (fracleft ( 6-2 ight ).180^circ6 = 120^circ)