Giải sbt toán 8

     
Giải SBT toán lớp 8 trang 11, 12 tập 1: Chia đối kháng thức cho 1-1 thức bằng phương pháp phối hợp nhiều phương thức đầy đủ cung ứng các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và phát âm rõ phương pháp giải các dạng bài bác tập vào sách bài bác tập


Bạn đang xem: Giải sbt toán 8

Giải bài bác tập Sách bài xích tập Toán 8 tập 1 bài 10: Chia đối chọi thức cho 1-1 thức được sưu tầm, tổng hợp chi tiết và rõ ràng. Dưới đây là lời giải hay mang đến các câu hỏi năm vào sách bài bác tập của chương trình đào tạo và huấn luyện môn Toán lớp 8 đang được chúng tôi tổng hợp và chọn lọc, mời quý thầy cô cùng các em học viên tham khảo. 

Giải Bài 39 trang 11 Tập 1 SBT Toán lớp 8 

Làm tính chia:

a. X2yz : xyz

b. X3y4 : x3y

Lời giải:

a. X2yz : xyz = (x2 : x)(y : y)(z : z) = x

b. X3y4 : x3y = (x3 : x3)(y4 : y) = y3

Giải Bài 40 Toán lớp 8 trang 11 SBT Tập 1

Làm tính chia:

a. (x + y)2 : (x + y)

b. (x – y)5 : (y – x)4

c. (x – y + z)4 : (x – y + z)3

Lời giải:

a. (x + y)2 : (x + y) = x + y

b. Ta có: y – x= -1.(x – y) yêu cầu ( y - x)4 = <-1. (x - y)4> = (- 1)4. (x - y)4 = (x - y)4

(x – y)5 : (y – x)4 = (x – y)5 : (x – y)4 = x – y

c. (x – y + z)4 : (x – y + z)3 = (x – y + z)

Giải Bài 41 Toán lớp 8 SBT trang 11 Tập 1

Làm tính chia:

a.

Xem thêm: Hình Ảnh Siêu Trộm Kid Giá Tốt Tháng 5, 2022, 500 Siêu Trộm Kid 1412 Ý Tưởng


Xem thêm: Bài 29 Bệnh Và Tật Di Truyền Ở Người, Sinh Học 9 Bài 29: Bệnh Và Tật Di Truyền Ở Người


18x2y2z : 6xyz

b. 5a3b : (-2a2b)

c. 27x4y2z : 9x4y

Lời giải:

a. 18x2y2z : 6xyz = (18 : 6)(x2 : x)(y2 : y)(z : z) = 3xy

b. 5a3b : (-2a2b) = <5 : (-2)>.(a3 : a2)(b : b) = - 5/2.a

c. 27x4y2z : 9x4y = (27 : 9)(x4 : x4)(y2 : y).z = 3yz

Giải Bài 42 SBT trang 11 Toán lớp 8 Tập 1

Tìm số tự nhiên n nhằm mỗi phép phân chia sau là phép chia hết:

a. X4 : xn

b. Xn : x3

c. 5xny3 : 4x2y2

d. Xnyn+1 : x2y5

Lời giải:

a. X4 : xn = x4-n là phép phân tách hết buộc phải 4 – n ≥ 0 ⇒ 0 ≤ n ≤ 4

suy ra: n ∈ 0; 1; 2; 3; 4

b. Xn : x3 = xn- 3 là phép chia hết đề nghị n – 3 ≥ 0 ⇒ n ≥ 3

c. 5xny3 : 4x2y2 = 5/4 (xn : x2)(y3 : y2) = 5/4 xn-2.y là phép phân tách hết

Suy ra: n – 2 ≥ 0 ⇒ n ≥ 2

d. Xnyn + 1 : x2y5 = (xn : x2)(yn+1 : y5) = xn-2.yn-4 là phép phân tách hết

Giải Bài 43 SBT Toán lớp 8 trang 11 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức sau:

(- x2y5)2 : (- x2y5) tại x = một nửa và y = - 1

Lời giải:

Ta có: (- x2y5)2 : (- x2y5) = - x2y5

Thay x = 1/2 và y = - 1 vào biểu thức ta được:

-(1/2 )2.(-1)5 = -1/4 .(-1) = 1/4

Giải Bài tập vấp ngã sung trang 12 SBT Tập 1 Toán 8

1. Làm tính chia:

a) (5/7 x2 y)3 : (1/7 xy)3

b) (-x3 y2 z)4 : (-xy2 z)3

Lời giải:

b. (-x3 y2 z)4 : (-xy2 z)3

= <(-1)4.x3.4 .y2.4.z4 >: ( - x1.3.y2.3.z1.3)

= x12 y8 z4 : (-x3 y6 z3) = -x9 y2z

2. Tính cực hiếm của biểu thức:

−(x7 y5 z)2 : (-xy3 z)2 tại x = 1; y = −10; z = 101

Lời giải:

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải sách bài xích tập toán lớp 8 tập 1 trang 11, 12 file word, pdf hoàn toàn miễn phí