TIẾNG ANH 7 UNIT 2: HEALTHY LIVING

     
- Chọn bài xích -Unit 1: BACK khổng lồ SCHOOLUnit 2: PERSONAL INFORMATIONUnit 3: AT HOMEUnit 4: AT SCHOOLUnit 5: WORK and PLAYUnit 6: AFTER SCHOOLUnit 7: THE WORLD OF WORKUnit 8: PLACESUnit 9: AT trang chủ AND AWAYUnit 10: HEALTH & HYGIENCEUnit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHYUnit 12: LET"S EAT!Unit 13: ACTIVITIESUnit 14: FREETIME FUNUnit 15: GOING OUTUnit 16: PEOPLE and PLACES

Mục lục

4. Listen và read. Then answer the questions.6. Read. Then answer.4. Listen. Then practice with a partner.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 2: healthy living


Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Học tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: PERSONAL INFORMATION giúp bạn giải các bài tập vào sách tiếng anh, sách giải bài xích tập giờ đồng hồ anh 7 tập trung vào bài toán sử dụng ngữ điệu (phát âm, tự vựng và ngữ pháp) để trở nên tân tiến bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc với viết):

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK giờ Anh 7)

1. Read.

(Đọc.)

TELEPHONE DIRECTORY

(DANH BẠ ĐIỆN THOẠI)

*

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với các bạn học, nói số điện thoại cảm ứng thông minh của những người này.)

a) Dao Van An 7345610: seven – three – four – five – six – one – oh.

b) Pham Viet Anh 8269561: eight – two – six – nine – five – six – one.

c) Pham Thanh ba 5267117: five – two – six – seven – one – one – seven.

d) Dinh Thi Bang 9259288: nine – two – five – nine – two – double eight.

e) Vu Thanh Bat 6275564: six – two – seven – double five – six – four.

f) Bui Ngoc Linh 8231236: eight – two – three – one – two – three- six.

2. Listen & write the telephone numbers.

(Lắng nghe cùng viết những số điện thoại.)

Bài nghe:

a) 8 251 654 b) 8 250 514c) 8 521 963 d) 8 351 793e) 8 237 041 f) 8 821 652

3. Listen.

(Nghe.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Xin lỗi Hoa.

Hoa: Gì vậy Lan.

Lan: Số điện thoại của người tiêu dùng là gì?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Cảm ơn. Mình sẽ gọi cho mình sớm.


Now ask your classmates và complete the list. (Bây giờ đồng hồ hỏi các bạn trong lớp của em và chấm dứt danh mục này.)

Ví dụ:

*

4. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe với đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong: Xin chào. Đây là số 8 537 471.

Tâm : Xin chào. Bao gồm phải Phong không?

Phong: Vâng. Ai đấy?

Tâm : trung khu đây. Về tối mai bạn có thảnh thơi không?

Phong: Ừ. Bản thân rảnh.

Tâm : Bạn có muốn đi coi phim không?

Phong: muốn chứ. Mấy giờ phim sẽ bắt đầu?

Tâm : Phim sẽ ban đầu lúc 7 giờ.

bọn họ sẽ chạm mặt nhau dịp 6 giờ 45.

Phong: bọn họ sẽ gặp nhau ngơi nghỉ đâu?

Tâm : chúng ta sẽ chạm chán nhau trước rạp phim.

Phong: hay đấy. Mình sẽ chạm mặt bạn vào ngày mai. Đừng trễ nhé!

Trả lời câu hỏi:

a) Who will meet tomorrow? (Ngày mai ai sẽ chạm mặt nhau?)

=> Tam and Phong will meet each other tomorrow.

b) What will they do? (Họ sẽ làm gì?)

=> They will see a movie.

c) What time will they meet? (Họ sẽ gặp nhau thời điểm nào/ cơ hội mấy giờ?)

=> They will meet at 6.45.

d) Where will they meet? (Họ sẽ chạm chán nhau nghỉ ngơi đâu?)

=> They will meet in front of the movie theatre.

5. Listen. Then write the answers.

(Nghe. Sau đó viết những câu trả lời.)

Bài nghe:

*

6. Read. Then answer.

(Đọc. Kế tiếp trả lời.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Trong đoạn hội thoại này, Hân hoàn toàn có thể là chị hoặc em của Lan. Quan sát trong hình mình thấy Hân còn siêu trẻ cần mình vẫn dịch Hân là em của Lan.

Hân : Xin chào. Đây là số 8 674 758.

Phong: Xin chào. Bao gồm phải Lan đó không?

Hân : Không. Đây là em chị ấy, Hân. Nhiều người đang gọi đấy ạ?

Phong: Anh là Phong. Anh nói cách khác chuyện với Lan được không?

Hân : rất tiếc. Hiện nay chị ấy không có ở nhà.

Phong: lúc nào thì chị ấy sẽ về?

Hân : khoảng chừng 6 giờ chị ấy đã về.


Phong: Được rồi. Vui vẻ nói đến chị ấy là anh sẽ gọi lại sau 6 giờ.

Hân : Vâng ạ. Em đang nói đến chị ấy. Tạm bợ biệt.

Phong: lâm thời biệt.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is caling? (Ai đã gọi?)

=> Phong is calling.

b) Who is answering the phone? (Ai đang vấn đáp điện thoại?)

=> Han, Lan’s sister, answers the phone.

c) Who are they talking about? (Họ đang nói về ai?)

=> They’re talking about Lan.

d) When will she be back? (Khi như thế nào cô ấy trở về?)

=> She will be back about 6 o’clock.

e) When will Phong hotline her again? (Khi làm sao Phong sẽ call lại cho cô ấy?)

=> Phong will điện thoại tư vấn her again after six.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Lập Ý Của Bài Văn Biểu Cảm Ngữ Văn 7, Cách Lập Ý Của Bài Văn Biểu Cảm

7. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

Will you come to my party?

(Bạn sẽ đến dự bữa tiệc của tôi chứ?)

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)


*

B. My birthday (Phần 1-9 trang 24-28 SGK giờ Anh 7)

1. Listen and repeat.

(Nghe với lặp lại.)

Bài nghe:

first (thứ nhất)second (thứ hai)third (thứ ba)
fourth (thứ tư)fifth (thứ năm)sixth (thứ sáu)
seventh (thứ bảy)eighth (thứ tám)ninth (thứ chín)
tenth (thứ mười)eleventh (thứ mười một)twelfth (thứ mười hai)
thirteenth (thứ mười ba)fourteenth (thứ mười bốn)fifteenth (thứ mười năm)
sixteenth (thứ mười sáu)seventeenth (thứ mười bảy)eighteenth (thứ mười tám)
nineteenth (thứ mười chín)twentieth (thứ nhì mươi)twenty-first (thứ nhị mốt)
twenty-second (thứ hai hai)twenty-third (thứ hai ba)twenty-fourth (thứ hai tư)
twenty-fifth (thứ nhị năm)twenty-sixth (thứ nhị sáu)twenty-seventh (thứ hai bảy)
twenty-eighth (thứ nhì tám)twenty-ninth (thứ nhị chín)thirtieth (thứ tía mươi)
thirty-first (thứ ba mốt)

2. Listen & write the dates.

(Nghe và viết các ngày tháng.)

Bài nghe:

*

a) the first of Julyb) the nineteenthc) the sixthd) the fourteenthe) the seventeenthf) the thirty-first

3. Write the months in order from first to lớn twelfth.

(Viết các tháng theo vật dụng tự từ tháng thứ nhất đến tháng vật dụng mười hai.)

*

January : mon MộtJuly : mon Bảy
February: tháng HaiAugust : tháng Tám
March : tháng BaSeptember: mon Chín
April : mon TưOctober : tháng Mười
May : tháng NămNovember : tháng Mười Một
June : mon SáuDecember : tháng Mười Hai

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Thầy Tân: Mời tín đồ kế tiếp.

Hoa : Em kính chào thầy.

Thầy Tân: chào em. Thương hiệu em là gì?

Hoa : Phạm Thị Hoa ạ.

Thầy Tân: Ngày sinh của em là gì?

Hoa : Ngày 8 mon 6. Sinh nhật tới em sẽ được 14 tuổi.

Thầy Tân: Địa chỉ của em?

Hoa : Số 12 đường Trần Hưng Đạo. Em sinh sống với cô chú.

Thầy Tân: Số điện thoại của em?

Hoa : 8 262 019.

Thầy Tân: Cảm ơn em, Hoa. Em gồm thích trường chúng ta không?

Hoa : Dạ có. Nó hết sức đẹp. Tuy thế em khôn xiết lo lắng.

Em không tồn tại người bạn nào cả. Em không được vui mang đến lắm.

Thầy Tân: Đừng lo. Thầy chắc hẳn rằng chẳng bao thọ nữa em sẽ có khá nhiều bạn mới.


*

Trả lời câu hỏi:

a) How old is Hoa now? (Bây giờ đồng hồ Hoa từng nào tuổi?)

=> She is thirteen now.

b) How old will she be on her next birthday? (Cô ấy sẽ bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới?)

=> She will be 14 on her next birthday.

c) When is her birthday? (Sinh nhật của cô ấy ấy vào ngày nào?)

=> It’s on the eighteenth of June.

d) Who does Hoa live with? (Hoa sinh sống với ai?)

=> She lives with her uncle và aunt.

e) Why is Hoa worried? (Tại sao Hoa lại lo lắng?)

=> She’s worried because she doesn’t have any friends.

Về em.)

f) How old will you be on your next birthday? (Em sẽ bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới?)

=> I’ll be fourteen on my next birthday.

g) Who bởi vì you live with? (Em sống với ai?)

=> I live with my parents.

h) What is your address? (Địa chỉ của em?)

=> My address is 1102 Giai Phong Street.

5. Read the dialogue again. Then complete this form.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Sau đó ngừng phiếu sau.)

Student Registration Form

(Phiếu đăng kí học sinh)

Name : Pham Thi Hoa

Date of birth : June 8th

Address : 12 Tran Hung Dao Street

Telephone number: 8 262 019

6. Read. Then complete the card.

(Đọc. Sau đó hoàn thành thiệp mời này.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Lan 12 tuổi. Vào nhà Nhật, 25 tháng 5, cô ấy sẽ được 13 tuổi. Cô ấy sẽ tổ chức triển khai một bữa tiệc cho sinh nhật của cô ý ấy. Cô ấy đã mời một vài tín đồ bạn.

Cô ấy sống nghỉ ngơi số 24 con đường Lý thường Kiệt. Bữa tiệc sẽ ra mắt tại nhà đất của cô ấy. Nó sẽ bước đầu lúc 5 tiếng chiều và ngừng lúc 9 giờ.

Complete this invitation card to Lan’s party. (Hoàn thành tấm thiệp mời tham dự lễ hội sinh nhật của Lan.)

Dear Nam,

I am having a birthday buổi tiệc nhỏ on Sunday, May 25th. The tiệc ngọt will be at my house at 24 Ly Thuong Kiet Street from 5 pm to lớn 9 pm.

I hope you will come and join the fun.

Love,

Lan Telephone: 8 674 758

7. Think & write. Imagine you will be a guest at Lan’s birthday party.

(Suy nghĩ cùng viết. Hãy tưởng tượng em sẽ là khách mời dự bữa tiệc sinh nhật của Lan.)

a) What will you give Lan? (Bạn sẽ khuyến mãi gì đến Lan?)

=> I’ll give her a beautiful pen-box. (hộp đựng bút)

b) How will you get to her home? (Bạn mang đến nhà Lan bằng phương tiện gì?)

=> I’ll get to lớn her trang chủ by bicycle.

c) What games will you play? (Bạn sẽ chơi trò chơi gì?)

=> I’ll plays the game “Let’s sing”.

d) What will you eat? (Bạn sẽ ăn gì?)

=> I’ll eat cakes, sweets & fruits.


e) What will you drink? (Bạn đã uống gì?)

=> I’ll drink soft drink.

f) What time will you leave? (Khi nào chúng ta ra về?)

=> I’ll leave at about 8.30 pm.

8. Now write an invitation to your birthday party.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Bài Lão Hạc - Hướng Soạn Bài Lão Hạc Ngắn Gọn Và Đầy Đủ

(Bây giờ hãy viết một thiệp mời tới tiệc sinh nhật của bạn.)

June 25th

Dear Thanh,

I am having a birthday buổi tiệc ngọt next Sunday, June 27th. The tiệc nhỏ will be at my house at 112 Le Duan street, from 6 pm to 10 pm. Will you come to join in with us? I hope you will come và have a great time.