Giải Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 E. Read trang 9-10 SGK)

Loạt bài soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 1 Read để giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 9 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 9 unit 1

*

E. Read (Trang 9-10 SGK tiếng Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea và together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur & it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism & Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply asMalay). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.

Xem thêm: Trực Tiếp Mama 2017 Hong Kong, 2017 Mama Premiere In Vietnam Vietsub

Hướng dẫn dịch:

Malaysia là 1 trong trong các tổ quốc nằm trong cộng đồng các non sông Đông phái mạnh Á (ASEAN). Nó được chia làm hai miền tất cả Tây Malaysia, Đông Malaysia. Chúng bị chia giảm bởi khoảng 640km đường thủy và cùng hợp thành một diện tích s rộng 329,758 km2. Malaysia tất cả khí hậu sức nóng đới. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bởi 100 sen.

Xem thêm: 1 Khối Nước Bằng Bao Nhiêu Lít Nước? 1 Khối Nước Bằng Bao Nhiêu Lít

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đó cũng là tp lớn độc nhất nước. Dân sinh của Malaysia năm 2001 là trên 21 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo bằng lòng của nước này. Hình như còn gồm có tôn giáo khác như Phật giáo và Hindu giáo. Quốc ngữ là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia (được viết dễ dàng và đơn giản là giờ đồng hồ Malay). Giờ Anh, giờ đồng hồ Trung với tiếng Tamil cũng rất được sử dụng rộng rãi. Ngôn từ được dạy cho học sinh là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia, tiếng Trung Quốc, hoặc giờ Tamil. Tiếng Bahasa Malaysia là ngữ điệu chính được thực hiện trong việc huấn luyện và giảng dạy ở những trường trung học tập phổ thông, tuy nhiên, một số học viên vẫn có thể tiếp tục học tiếng trung hoa hoặc giờ Tamil. Ngoài ra tiếng Anh là ngôn từ bắt buộc sản phẩm công nghệ hai.

a) Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền thông tin đúng vào bảng nói đến nước Malaysia.)

1. Area: 329,758 km2

2. Population: over 22 million

3. Climate: tropical climate

4. Unit of currency: ringgit

5. Capital city: Kuala Lumpur

6. Official religion: Islam

7. National language: Bahasa Malaysia

8. Compulsory second language: English

b) True or false? check (v) the boxes. Then correct the false statements. (Đúng giỏi sai. Điền lốt (v) vào ô trống. Tiếp đến sửa các câu sai mang lại đúng.)