Giải Toán 12 Trang 84

  -  

+) Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa: (a^m.a^n = a^m + n;;;fraca^ma^n = a^m - n;;;a^0 = 1.)

+) Đưa phương trình về dạng: (a^fleft( x ight) = a^gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = gleft( x ight);;left( * ight)) kế tiếp giải phương trình (*) tìm kiếm nghiệm của phương trình rồi kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết:

(, , , left( 0,3 ight)^3x - 2 = 1 \ Leftrightarrow left( 0,3 ight)^3x - 2= left( 0,3 ight)^0\ Leftrightarrow 3x - 2=0 \ ⇔ x = dfrac23.)

Vậy phương trình có nghiệm: (x = dfrac23. )
Bạn đang xem: Giải toán 12 trang 84

LG b

b) (left ( dfrac15 ight )^x= 25);

Lời giải chi tiết:

(eginarraylleft( dfrac15 ight)^x = 25 Leftrightarrow dfrac15^x = 5^2\ Leftrightarrow 5^ - x = 5^2 Leftrightarrow x = - 2endarray)

Vậy phương trình gồm nghiệm (x=-2.)


LG c

c) (2^x^2-3x+2= 4);

Lời giải đưa ra tiết:

(, , , 2^x^2-3x+2 = 4 \ Leftrightarrow 2^x^2-3x+2 = 2^2⇔ x^2 - 3x +2=2 \Leftrightarrow x^2-3x=0 \ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = 3endarray ight..)

Vậy phương trình tất cả nghiệm (x=0) hoặc (x=3.)


LG d

d) (left( 0,5 ight)^x + 7.left( 0,5 ight)^1 - 2x = 2).

Lời giải bỏ ra tiết:

( left( 0,5 ight)^x + 7.left( 0,5 ight)^1 - 2x = 2 \ Leftrightarrow left( dfrac12 ight)^x + 7.left( dfrac12 ight)^1 - 2x = 2\ ⇔ left ( dfrac12 ight )^x+7+1-2x= 2 \ Leftrightarrow left ( dfrac12 ight )^-x+8= 2 \ ⇔ 2^x - 8 = 2^1 \ Leftrightarrow x - 8 = 1 \ Leftrightarrow x = 9.)

Vậy phương trình tất cả nghiệm (x=9.)

thuocmaxman.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 48 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Địa Chỉ Trường Thcs Lê Lợi Hà Đông, Trường Thcs Lê Lợi (Quận Hà Đông, Hn)


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thuocmaxman.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng thuocmaxman.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: How Often Should I Paint The Exterior Of My House Has Painted Since Last Tuesday

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.