30 BÀI TẬP BỒI DƯỠNG TOÁN NÂNG CAO LỚP 1

     

Bài 1.

Bạn đang xem: 30 bài tập bồi dưỡng toán nâng cao lớp 1

Bé đi học cơ hội 7 giờ. Khi bé nhỏ đi học về kim lâu năm chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi nhỏ bé học vào mấy giờ ?

Bài giải

Kim lâu năm chỉ số 12 với kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian bé đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ bố số: 3;6;9, hãy lập tất cả những phép tính đúng trong phạm vi 10.

Bài giải

Ta có các phép toán tất cả thể lập từ bố số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta có tác dụng ngược bài bác này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần tìm cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần search bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải tìm là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai tất cả 6 quyển truyện. Mẹ tải cho Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

Bài giải

Mai gồm 6 quyển truyện, mẹ download cho Mai thêm 3 quyển nữa, lúc đó Mai tất cả số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, thời điểm đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và tía cộng lại bằng số tuổi của Hương với Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi tía nhiều hơn tuyệt ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta bao gồm thể viết những yếu tố của đề bài bác như sau:

Tuổi của An + tuổi của cha = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy so sánh tuổi của cha và Hương.

Nếu tuổi của cha lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của bố phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy không thỏa mãn điều kiện bài cho là tổng tuổi của An và bố bằng tổng tuổi của Hương và Lan. Như vậy tuổi của bố phải ít hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, Bình tất cả ít hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn bao gồm mấy hòn bi, biết rằng An gồm 3 hòn bi?

Bài giải

An bao gồm 3 hòn bi, An bao gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình tất cả ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn gồm 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên có ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, Hoài ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh. Hỏi Hiên bao gồm mấy quyển truyện tranh, biết rằng Liên tất cả 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên bao gồm 9 quyển truyện tranh, Hoài gồm ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài có 7 quyển truyện tranh, Hiên ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên tất cả 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Con gà mái nhà bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ nhị ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà căn nhà bạn An cứ nhì ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày gà nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số như thế nào đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối cùng bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ bao gồm đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để coi kết quả có đúng đắn hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hỏi năm nay bạn Nam từng nào tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất gồm một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam bao gồm số tuổi bằng số lớn nhất tất cả một chữ số, đề xuất hiện ni số tuổi của bạn nam là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn nam được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị mình bảo Tết này thì tuổi chị bản thân bằng số lớn nhất gồm một chữ số”. Hà nói: “Còn anh bản thân thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất gồm hai chữ số”. Chị của Hải cùng anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất bao gồm một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất tất cả hai chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải và anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này đề xuất hai người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về thời gian 7 giờ sáng, bố đi làm về thời gian 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về đơn vị sớm hơn, và sớm hơn người tê mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới nhà lúc 7 giờ sáng, còn bố thì về đến nhà thời gian 1o giờ trưa cần bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về nhà sau mẹ 3 giờ giỏi mẹ về trước bố 3 giờ.

Xem thêm: 2 Bộ Đề Thi Môn Lịch Sử Lớp 6 Học Kì 2 Lớp 6 Môn Sử, Đề Thi Học Kì 2 Môn Lịch Sử Lớp 6 Có Đáp Án

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe cơ hội đầu gồm 10 hành khách, đến bến xe pháo chỉ còn 3 hành khách. Hỏi gồm bao nhiều hành khách xuống xe cộ giữa đường?

Bài giải

Số khách xuống xe pháo giữa đường bằng hiệu của số khách lên xe cơ hội ban đầu từ đi số khách xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy bao gồm 7 hành khách xuống xe giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ phân tách bánh mang đến hai anh em. Em được 5 cái, anh ít hơn em 1 cái. Hỏi anh được mấy dòng bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 cái bánh.

Bài 15.Toàn tất cả một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn nhỏ bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn gồm bao nhiêu bi xanh ? bao nhiêu bi đỏ?

Bài giải

Toàn bao gồm một số bi xanh với bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn nhỏ bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy bao gồm một số trường hợp bao gồm thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi màu sắc xanh, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ mang lại Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh đến Dũng 2 viên thì Dũng tất cả tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng bao gồm tất cả bao nhiêu viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ mang đến Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh đến Dũng 2 viên, thì Dũng bao gồm tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được đến là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng tất cả ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng gồm 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một đội học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa nhì bạn, bạn đi sau đi sau nhì bạn.Hỏi team bạn đó tất cả bao nhiêu người ?

Bài giải

Một team học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước hai bạn: có một bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa nhì bạn: Nghĩa là phía trước có 1 bạn cùng phía sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là có một bạn đi sau cùng, phía trước bao gồm 2 bạn.

Nhóm này có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm nhì số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất bao gồm một chữ số, hiệu của chúng cũng là số lớn nhất tất cả một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Ta thấy có cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy nhì số phải tìm kiếm là 0 với 9.

Đáp số: 0 với 9

Bài 19.Tìm nhị số, biết rằng tổng của bọn chúng bằng số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số trừ đi 4, hiệu của bọn chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy nhị số cần tìm kiếm là 3 cùng 2.

Đáp số: 3 cùng 2

Bài 20.Hùng tất cả nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của nhì bạn bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số. Hỏi mỗi bạn gồm bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy có những cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm nhì số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất tất cả một chữ số, hiệu của chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy có cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy nhì số phải tìm kiếm là 5 với 4.

Đáp số: 5 với 4

Bài 22.An thấy gồm một đàn chim sẻ gồm 8 bé đậu trên dây điện, bỗng 3 bé chim cất cánh đi, một lát sau lại gồm 5 nhỏ chim khác bay tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chim đậu trên dây điện bây giờ là từng nào con?

Bài giải

Cách 1.

Sau lúc 3 bé chim bay đi, đàn chim còn lại gồm số bé là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác cất cánh tới nhập vào đàn, thì đàn chim lại có số con là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em gồm thể làm cho tắt phép tính như sau:

Tổng số chim trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 con chim.

Bài 23.Chi bao gồm 7 chiếc kẹo, sau khoản thời gian được Mai cho thêm một số kẹo, thì số kẹo của bỏ ra bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng thời gian đầu Mai bao gồm nhiều hơn bỏ ra 2 mẫu kẹo. Hỏi:

a) Mai đã mang đến Chi từng nào cái kẹo ?

b) dịp đầu Mai gồm bao nhiêu mẫu kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho bỏ ra là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) thời điểm đầu Mai bao gồm số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 chiếc kẹo

b) 9 mẫu kẹo.

Xem thêm: Vẽ Tranh Cổ Động Lớp 8 - Top + 10 Mẫu Tranh Cổ Động Đẹp, Ý Nghĩa Nhất 2022

Bài 24.An và Bình gồm tổng số bút chì màu sắc là 10 bút chì, biết rằng nếu An mang lại Bình 5 cây cây bút chì thì An không còn cây cây bút chì nào. Hỏi lúc đầu An và Bình mỗi bạn có bao nhiêu cây cây viết chì?

Bài giải

Nếu An mang lại Bình 5 cây cây bút chì màu sắc thì An không thể cây cây bút chì nào, có nghĩa là lúc đầu An chỉ có 5 cây cây bút chì. Vậy lúc đầu Bình có số cây bút chì là: