GIẢI TOÁN LỚP 3 TRANG 163

     

Trong biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tiến hành các phép tính trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

Trong biểu thức không có dấu ngoặc mà lại có cả các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Bài giải:

Tính giá trị của biểu thức:

(eginalign a) ,, 69218 – 26736 : 3 &= 69218 - 8912 \ &= 60306 endalign)

(eginalign 30507 + 27876 : 3 &= 30507 + 9292 \ &= 39799 endalign)

(eginalign b) ,, (35281 + 51645) : 2 &= 86926 : 2 \ &= 43463 endalign)

(eginalign (45405 – 8221) :4 &= 37184 : 4 \ &= 9296 endalign)
Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 trang 163

Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập phân tách số tất cả năm chữ số đến số bao gồm một chữ số khác • Giải bài 1 trang 163 - SGK Toán lớp 3 Tính:(left. eginmatrix... • Giải bài 2 trang 163 - SGK Toán lớp 3 Một cửa hàng... • Giải bài bác 3 trang 163 - SGK Toán lớp 3 Tính quý giá của biểu... • Giải bài bác 4 trang 163 - SGK Toán lớp 3
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số cho 10 000 •Chương 4: những số mang lại 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3
Chia số có năm chữ số mang đến số gồm một chữ số
• Giải bài bác 1 trang 163 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 2 trang 163 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 3 trang 163 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 4 trang 163 - SGK Toán lớp 3
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3
Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000 Chương 3: các số đến 10 000 Chương 4: những số đến 100 000 Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8


Xem thêm: Ok Chia Tay Đường Anh Anh Cứ Đi, Ok Mình Chia Tay

Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Ánh Mắt Em Như Xua Màn Đêm Đưa Anh Đi Qua Bao Đau Thương, Hạnh Phúc Cuối Cùng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12