Giải toán lớp 3 trang 83

     

Biểu thức có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì ta tiến hành theo thiết bị tự trường đoản cú trái thanh lịch phải.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 trang 83

Lời giải đưa ra tiết:

a) (324 – đôi mươi + 61 = 304 + 61 = 365)

(188 + 12 – 50 = 200 – 50 = 150)

b) (21 imes 3 : 9 = 63 : 9 = 7)

(40 : 2 imes 6 = đôi mươi imes 6 = 120)

Bài 2

Tính quý hiếm của biểu thức:

a) (15 + 7 imes 8)

(201 + 39 : 3)

b) (90 + 28 : 2)

(564 – 10 imes 4)

Phương pháp giải:

 Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì tiến hành phép tính nhân, phân tách trước rồi triển khai phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (15 + 7 imes 8 = 15 + 56 = 71)

(201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214)

b) (90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104)

(564 – 10 imes 4 = 564 – 40 = 524).

Bài 3

Tính quý giá của biểu thức:

a) (123 imes (42 – 40 ))

((100 +11 ) imes 9)

b) (72 : (2 imes 4 ))

(64 : (8 : 4))

Phương pháp giải:

 Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì tiến hành tính trong vết ngoặc trước.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Tin Học 12, Giải Bài Tập Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hành 6

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (123 imes (42 – 40 ) = 123 imes 2 = 246)

((100 +11 ) imes 9 = 111 imes 9 = 999)

b) (72 : (2 imes 4 ) = 72 : 8 = 9)

(64 : (8 : 4) = 64 : 2 = 32)

Bài 4

Mỗi số vào ô vuông là quý giá của biểu thức làm sao ?

*

Phương pháp giải:

Tính giá chỉ trị của những biểu thức rồi nối với công dụng tương ứng.

Lời giải đưa ra tiết:

*

Bài 5

 Người ta xếp (800) cái bánh vào các hộp, mỗi hộp (4) cái. Tiếp đến xếp những hộp vào các thùng, mỗi thùng (5) hộp. Hỏi gồm bao nhiêu thùng bánh ?

Phương pháp giải:

 - tìm số hộp bánh : lấy số loại bánh phân tách cho 4.

Xem thêm: Tính Diện Tích Hình Tam Giác Khi Biết 3 Cạnh, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Khi Biết 3 Cạnh

- tìm kiếm số thùng bánh : mang số hộp bánh vừa kiếm được chia mang đến 5.

Lời giải bỏ ra tiết:

800 mẫu bánh xếp được số hộp bánh là:

(800 : 4 = 200) (hộp)

Có số thùng bánh là:

(200 : 5 = 40) (thùng)

Đáp số: (40) thùng. 

Cách không giống :

Số bánh trong những thùng là:

 (4 imes 5 = 20) (bánh)

800 cái bánh xếp vào số thùng bánh là:

(800 : trăng tròn = 40) (thùng)

Đáp số: (40) thùng. 

 


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + thuocmaxman.vn"Ví dụ: "Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 3 thuocmaxman.vn"