Sách giải bài tập toán lớp 8 bài 1: mở đầu về phương trình

     

Bài 1 Chương 3 Phần Đại Số: Giải bài xích 1,2,3 trang 6; bài xích 4,5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 – Mở đầu về phương trình 

– Một phương trình cùng với ẩn x là hệ thức bao gồm dạng A(x) = B(x), trong các số ấy A(x) gọi là vế trái, B(x) điện thoại tư vấn là vế phải.

Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán lớp 8 bài 1: mở đầu về phương trình

– Nghiệm của phương trình là giá trị của ẩn x thoả mãn (hay nghiệm đúng) phương trình.

Chú ý:

a) Hệ thức x = m (với m là một số trong những nào đó) cũng là một trong phương trình. Phương trình này chứng minh rằng m là nghiệm duy nhất của nó.

b) Một phương trình hoàn toàn có thể có một nghiệm, nhì nghiệm, cha nghiệm,…nhưng cũng rất có thể không gồm nghiệm như thế nào hoặc gồm vô số nghiệm. Phương trình không có nghiệm nào được call là phương trình vô nghiệm.

I. Giải phương trình

– Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình.

– kiếm tìm tập hợp toàn bộ các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương trình đó. Tập hợp những nghiệm của phương trình kí hiệu là S.

II. Phương trình tương đương

Hai phương trình tương đương nếu chúng bao gồm cùng một tập phù hợp nghiệm.

Kí hiệu gọi là tương đương

Giải bài bắt đầu về phương trình trang 6,7 Toán 8 tập 2

Bài 1. Với từng phương trình sau, hãy xét coi x = -1 tất cả là nghiệm của chính nó không?

a) 4x – 1 = 3x – 2; b) x + 1 = 2(x – 3); c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x?

*
a) a) 4x – 1 = 3x – 2

Vế trái: 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5


Quảng cáo


Vế phải: 3x – 2 = 3(-1) -2 = -5

Vì vế trái bằng vế phải yêu cầu x = -1 là nghiệm của phương trình.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập

b) VT: x + 1 = -1 + 1 = 0

VP: 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vì VT ≠ VP đề xuất x = -1 ko là nghiệm của phương trình.

c) VT: 2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3

VP: 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vì VT =VP nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 2 trang 6. Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, quý giá nào là nghiệm của phương trình.

(t + 2)2 = 3t + 4


Quảng cáo


Lời giải: * cùng với t = -1

VT = (t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

VP = 3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

=> VT = VP cần t = -1 là nghiệm

* với t = 0

VT = (t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

VP = 3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

=> VT = VP đề xuất t = 0 là nghiệm.

* với t = 1

VT = (t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

VP = 3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

=> VT ≠ VP phải t = 1 không là nghiệm của phương trình.

Bài 3. Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy gần như số gần như là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với tất cả x. Hãy cho thấy tập nghiệm của phương trình đó.

Xem thêm: Tạm Biệt Nhé Tuổi Học Trò - Lời Bài Hát Tạm Biệt Tuổi Học Trò

Vì phương trình x + 1 = 1 + x nghiệm đúng với tất cả x ε R. Vậy tập đúng theo nghiệm của phương trình trên là: S = x ε R

Bài 4 trang 7. Nối mỗi phương trình sau với những nghiệm của nó:

Đáp án: (a) ——> (2)

(b) ——> (3)

(c) ——-> (-1) (3)

Bài 5. Hai phương trình x = 0 cùng x(x – 1) = 0 có tương đương không? vì chưng sao?

Phương trình x = 0 bao gồm tập nghiệm S1 = 0.

Xét phương trình x(x – 1) = 0. Vị một tích bởi 0 khi mọt trong nhị thừa số bằng 0 tức là: x = 0 hoặc x = 1