TOÁN NÂNG CAO LỚP 3 TÌM X

     

Mỗi năm mẹ thêm 1 tuổi thì con cũng thêm một tuổi vì vậy hiệu số tuổi của hai người mẹ con không đổi khác theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa bà mẹ vẫn hơn con 25 tuổi

Ví dụ 2.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 tìm x

bây giờ tuổi bà mẹ hơn tổng số tuổi hai nhỏ là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi người mẹ hơn tổng số tuổi của hai bé là từng nào tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa bà bầu thêm 5 tuổi dẫu vậy tổng số tuổi hai con thêm 10 tuổi.

Vậy sau 5 năm nữa tuổi người mẹ hơn tổng số tuổi hai bé là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. trong năm này (2020) Lan 10 tuổi cùng em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – năm ngoái = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của cha Mai, chị em Mai cùng tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Bà bầu và Mai co toàn bộ 35 tuổi. Cha hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của từng người?

Giải:

Tuổi của cha Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của chị em Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. hiện nay em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Giải:

Anh rộng em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp đôi tuổi em thì anh vẫn rộng em 6 tuổi, ta có sơ đồ:

*

Tuổi anh dịp sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau số năm nữa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. bây giờ con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ bây giờ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Khi tuổi nhỏ bằng 01/05 tuổi mẹ thì chị em vẫn hơn bé 24 tuổi.

Xem thêm: Meaning Of ' Xâu Kim Hay Sâu Kim, Tập Tư Thế Xâu Kim (Sucirandhrasana) Để Làm Gì

Ta tất cả sơ đồ gia dụng tuổi chị em và tuổi con khi đó:

*

Tuổi con trước đây là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy từ thời điểm cách đó số năm tuổi nhỏ bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7. Tuổi của Hoa sau đây 3 năm gấp 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm. Hỏi bây giờ Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa dưới đây 3 năm nhiều hơn nữa tuổi Hoa trước đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa cách đó 3 năm là 1 trong những phần, ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi Hoa cách đây 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện nay nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của cha và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Cha hơn người mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là một phần thì tuổi ba là 10 phần, tuổi mẹ là 8 phần. Ta có sơ đồ:

*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. mẹ sinh nhỏ năm bà bầu 24 tuổi. Khi tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con thì người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài 2. hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng gấp rất nhiều lần thì lúc đó tuổi anh vội mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn nhỏ 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi nhỏ hiện nay.

Bài 4.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Vật Lý Lớp 8 Hk1 Có Đáp Án Năm Học 2020, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 8 Môn Lý Mới Nhất

bố hơn nhỏ 32 tuổi. Khi con từng nào tuổi thì tuổi bố gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi chị em gấp 5 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi con gấp lên 4 lần thì tuổi mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi chị em gấp 6 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi con gấp lên 5 lần thì tuổi mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hai năm trước, tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bé hiện nay.

Bài 8. Hiện ni tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp rất nhiều lần thì tuổi anh cấp mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay con 12 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 01/05 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay con 6 tuổi, tuổi chị em gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bởi 1/7 tuổi mẹ?