Hướng Dẫn Giải Toán Violympic Lớp 3 Có Đáp Án

     
– Posted on September 28, 2021Posted in: Bồi dưỡng HSG cùng Luyện thi Violympic Toán lớp 3 bên trên mạng, Giải toán lớp 3 bên trên mạng, Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng một năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*
a/ nhị trăm linh tứ b/ bốn trăm linh hai

c/ nhị trăm tư mươi d/ nhị không bốn

Câu 3:

Số trên bao gồm cách gọi là:

*
a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu không năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: tìm kiếm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………

Câu 5: kiếm tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………

Câu 6: 82 + 17 = ….

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải toán violympic lớp 3 có đáp án

Kết quả của phép tính trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số tương thích điền vào lốt hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo trước tiên có 35kg gạo. Bao gạo sản phẩm công nghệ hai có 29kg gạo. Hỏi cả hai bao gạo bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả hai bao bao gồm ………kg gạo.

….

Câu 67: Một sợi dây khá dài 7dm 5cm. Tín đồ ta giảm đi 25cm. Hỏi gai dây sót lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: tua dây còn lại dài …………cm

Câu 68: chúng ta Minh tất cả 342 viên bi, Hùng có rất nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi có ………viên bi.

Câu 69: chúng ta Minh gồm 242 viên bi, Hùng có tương đối nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi bạn trẻ có ………viên bi.

Câu 70: học viên lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học tập sinh?

a/ 32 học viên b/ 36 học viên c/ 12 học viên d/ 35 học sinh

Câu 71: bao gồm 28 cái cây bút chì màu, đem chia rất nhiều cho 4 nhóm. Hỏi từng nhóm nhận được từng nào cái bút chì màu?

a/ 6 dòng b/ 7 cái c/ 20 cái d/ 8 cái

Câu 72: tất cả 35 dòng kẹo, chia phần lớn cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 7 cái b/ 6 cái c/ 30 dòng d/ 5 cái

 Câu 73: Ân download kẹo hết 500 đồng, download bánh không còn 200 đồng. Hỏi Ân đề nghị trả bao nhiêu đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Câu 74: bạn hãy điền số thích hợp vào khu vực chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

Câu 75: siêu thị có toàn bộ 57l dầu. Cửa hàng đã bán tốt 27l. Hỏi số lít dầu còn lại nếu đựng đầy vào những can các loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Câu 76: siêu thị có tất cả 67l dầu. Cửa hàng đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn sót lại nếu đựng đông đảo vào những loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Câu 77: Kho thứ nhất có 434kg gạo, kho sản phẩm hai bao gồm 242kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả bố kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả tía kho có ………kg gạo.

Câu 78: Kho trước tiên có 368kg gạo, kho trang bị hai bao gồm 222kg gạo, kho thứ bố có 205kg gạo. Hỏi cả cha kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả cha kho gồm …………kg gạo.

Câu 119: mang đến tam giác ABC tất cả độ dài những cạnh là 14cm, 1dm, 12cm. Hỏi chu vi tam giác ABC là bao nhiêu xăng-ti-mét?

a/ 26cm b/ 35cm c/ 27cm d/ 36cm

Câu 120: Người ta cắt một miếng vài lâu năm 8m ra là 2 phần bằng nhau. Khi đó mỗi phần dài ……..dm

Câu 121: Một nhỏ gà có 2 cái chân. Hỏi 6 bé gà gồm bao nhiêu loại chân?

a/ 8 loại b/ 16 mẫu c/ 12 chiếc d/ 14 cái

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

(ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*

BÀI 3 – LEO DỐC

Câu 1: Bạn hãy lựa chọn đáp án đúng: 4 × 6 = …..

a/ 24 b/ 10 c/ 27 d/ 21

Câu 2:

Số trên bao gồm cách đọc là:

a/ nhị trăm linh tứ b/ tứ trăm linh hai

c/ nhị trăm bốn mươi d/ nhì không bốn

Câu 3:

Số trên có cách gọi là:

a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: search x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………50 : 5 = 10

Điền 10

Câu 5: tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………30 : 3 = 10

Điền 10

Câu 6: 82 + 17 = ….

Xem thêm: How Are You Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? How Are You Dịch Ra Tiếng Việt Là Gì

Kết trái của phép tính bên trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số thích hợp điền vào vệt hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo trước tiên có 35kg gạo. Bao gạo sản phẩm hai bao gồm 29kg gạo. Hỏi cả hai bao gạo bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhì bao bao gồm ………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả nhị bao gồm số gạo là: 35 + 29 = 64 (kg)

Điền 64

Câu 10: 25 : 5 = ? Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: ….

Điền 5

Câu 11: 5 × 1 = ? Số phù hợp điền vào lốt hỏi chấm là: ….

a/ 7 b/ 5 c/ 6 d/ 15

Câu 67: Một sợi dây rất dài 7dm 5cm. Người ta giảm đi 25cm. Hỏi gai dây còn lại dài từng nào xăng-ti-mét?

Trả lời: tua dây còn lại dài …………cm

Hướng dẫn

Đổi: 7dm 5cm = 75cm.

gai dây còn sót lại số xăng-ti-mét là: 75 – 25 = 50 (cm)

Điền 50

Câu 68: bạn Minh có 342 viên bi, Hùng có rất nhiều hơn Minh 13 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi bạn trẻ có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng tất cả số viên bi là: 342 + 13 = 355 (viên)

Cả đôi bạn trẻ có số viên bi là: 342 + 355 = 697 (viên)

Điền 697

Câu 69: chúng ta Minh gồm 242 viên bi, Hùng có tương đối nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng tất cả số viên bi là: 242 + 15 = 257 (viên)

Cả đôi bạn có số viên bi là: 242 + 257 = 499 (viên)

Điền 499

Câu 70: học viên lớp 3A xếp thành 8 hàng, từng hàng có 4 học tập sinh. Hỏi lớp 3A tất cả bao nhiêu học sinh?

a/ 32 học sinh b/ 36 học viên c/ 12 học viên d/ 35 học tập sinh

Hướng dẫn

Lớp 3A có số học sinh là: 4 × 8 = 32 (học sinh)

Câu 71: có 28 cái cây bút chì màu, đem chia hồ hết cho 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm dấn được bao nhiêu cái cây viết chì màu?

a/ 6 chiếc b/ 7 mẫu c/ đôi mươi cái d/ 8 cái

Hướng dẫn

từng nhóm nhận ra số cây viết chì color là: 28 : 4 = 7 (cái)

Câu 72: có 35 chiếc kẹo, chia phần lớn cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 7 loại b/ 6 mẫu c/ 30 loại d/ 5 cái

Hướng dẫn

Mỗi bạn nhân được số cái kẹo là: 35 : 5 = 7 (cái)

 Câu 73: Ân tải kẹo không còn 500 đồng, sở hữu bánh không còn 200 đồng. Hỏi Ân đề xuất trả bao nhiêu đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Hướng dẫn

Số tiền An yêu cầu trả là: 500 + 200 = 700 (đồng)

Câu 74: các bạn hãy điền số tương thích vào địa điểm chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

40cm + 6dm = 4dm + 6dm = 10dm = 1m

Điền 1

Câu 75: siêu thị có tất cả 57l dầu. Shop đã bán được 27l. Hỏi số lít dầu còn sót lại nếu đựng đầy vào những can loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Hướng dẫn

shop còn lại số dầu là: 57 – 27 = 30 (lít)

Số dầu còn sót lại đựng được vào số can 5l là: 30 : 5 = 6 (can)

Điền 6

Câu 76: shop có toàn bộ 67l dầu. Siêu thị đã bán tốt 27l. Hỏi số lít dầu còn sót lại nếu đựng hầu như vào các loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Hướng dẫn

siêu thị còn lại số dầu là: 67 – 27 = 40 (lít)

Số dầu sót lại đựng được vào số can 5l là: 40 : 5 = 8 (can)

Điền 8

Câu 77: Kho trước tiên có 434kg gạo, kho thứ hai gồm 242kg gạo, kho thứ ba có 205kg gạo. Hỏi cả bố kho có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả ba kho bao gồm ………kg gạo.

Xem thêm: Từ Hà Nội Đến Bắc Ninh Bao Nhiêu Km & Đi Đường Nào, Chơi Đâu?

Hướng dẫn

Cả ba kho có số ki-lô-gam gạo là: 434 + 242 + 205 = 881 (kg)

Điền 881

Câu 78: Kho trước tiên có 368kg gạo, kho sản phẩm công nghệ hai gồm 222kg gạo, kho thứ bố có 205kg gạo. Hỏi cả ba kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả cha kho bao gồm …………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả cha kho tất cả số ki-lô-gam gạo là: 368 + 222 + 205 = 795 (kg)

Điền 795