Giáo án môn toán lớp 2

     

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 được thuocmaxman.vn sưu tầm và chọn lọc nhằm gửi đến quý thầy cô giáo. Tài liệu gồm 211 trang, được biên soạn từ tuần 1 đến tuần 35 sẽ góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy môn Toán lớp 2 của các thầy cô giáo.


Ngoài ra, tài liệu còn giúp thầy cô giáo dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Sau đây, mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Giáo án môn toán lớp 2

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2

Rèn Toán tuần 1 tiết 1

Bạn đang xem: Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 2 (Cả năm)

Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các số đến 100.

2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.

– Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

– Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.

– Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

– Hát

– Lắng nghe.

– Học sinh quan sát và chọn đề bài.

– Học sinh lập nhóm.

– Nhận phiếu và làm việc.

b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):

Bài 1.a. Viết tiếp các số có một chữ số vào ô trống:

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : ……….

Số bé nhất có hai chữ số là : ……….

Số lớn nhất có hai chữ số là : ……….

Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : ……….

Số liền trước của 51 là : ……….

Số liền trước của 100 là : ……….

Số liền sau của 99 là : ……….

Xem thêm: Describe The First Time You Used A Foreign Language To Communicate Ielts Exam

Kết quả:

Bài 1.b. Số lớn nhất có một chữ số là : 9

Số bé nhất có hai chữ số là : 10

Số lớn nhất có hai chữ số là : 99

Bài 1.c. Số liền sau của 49 là : 50

Số liền trước của 51 là : 50

Số liền trước của 100 là : 99

Số liền sau của 99 là : 100

Bài 2. Viết (theo mẫu):

49 = 40 + 9 74 = ………..

45 = ……….. 62 = ………..

66 = ……….. 38 = ………..

Kết quả:

74 = 70 + 4

45 = 40 + 5 62 = 60 + 2

66 = 60 + 6 38 = 30 + 8

Bài 4. Viết các số sau 45; 54; 36; 63:

a) Từ bé đến lớn : ……………………………………

b) Từ lớn đến bé : ……………………………………

Kết quả:

36; 45; 54; 63

63; 54; 45; 36

c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

– Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.

– Giáo viên chốt đúng – sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

– Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

– Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.

– Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

– Học sinh nhận xét, sửa bài.

– Học sinh phát biểu.

RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Rèn Toán tuần 1 tiết 2

Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về số hạng, tổng.

2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ làm tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.

– Giới thiệu nội dung rèn luyện.

Xem thêm: Tả Ngôi Trường Thân Yêu Đã Gắn Bó Với Em Trong Nhiều Năm Qua Lop 5

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

– Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.