GOOD PRESS PHOTOGRAPHER MUST HAVE AN ‘EYE’ FOR NEWS, JUST AS JOURNALISTS MUST HAVE DRAW UP

     

Câu hỏi :

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 30 to lớn 34.
Bạn đang xem: Good press photographer must have an ‘eye’ for news, just as journalists must have draw up

* lí giải giải

Đáp án C.

Cấu trúc: to sum up sth: khái quát, tóm tắt chiếc gì.

Clues: he or she has to lớn be able to lớn sum up a complicated situation with just one photograph: phóng viên phải có chức năng khái quát mắng một tình huống phức hợp chỉ với một bức ảnh.

Các phương pháp khác ko phù hợp:

- to lớn draw up: chuẩn bị (thường dùng với văn bản)

- lớn put out: dập tắt (lửa), sản xuất

- lớn turn out: sản xuất, dốc cạn
Xem thêm: Be Accustomed To (Do I Have Accustomed Myself To Getting Up Very Early

Tiếng Anh giỏi Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong những ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ trên Anh, thời nay là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt đầu từ Angle, một trong những bộ tộc German vẫn di cư mang lại Anh (chính từ bỏ "Angle" lại xuất phát điểm từ bán đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 12 - Năm cuối ở cấp cho tiểu học, năm học đặc trưng nhất trong đời học viên trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kì vọng của người thân xung quanh ta. đa số nỗi lo về thi đh và kim chỉ nan tương lai thiệt là nặng. Hãy tin vào phiên bản thân là bản thân sẽ có tác dụng được rồi sau này mới mong chờ các em!

*Xem thêm: Từ Sài Gòn Cách Vũng Tàu Bao Nhiêu Km ? Sài Gòn Vũng Tàu Bao Nhiêu Km

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng phù hợp mã bớt giá