C

     

Ý tưởng

Tìm cầu chung to nhấtChia tử số, chủng loại số cho mong chung khủng nhấtCase đặc biệt:Dấu âm ở mẫu số -> đưa lên tử sốTử số phân tách hết mang đến mẫu số

Tìm ước chung khủng nhất

Sử dụng đệ quy để tìm:

Nếu a phân tách hết đến b -> trả về số bNếu a không phân tách hết đến b -> tìm kiếm ước phổ biến của (b, b%a)

Code
Bạn đang xem: C

This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, mở cửa the tệp tin in an editor that reveals hidden Unicode characters. Learn more about bidirectional Unicode characters


Xem thêm: Giải Bài 5 Trang 33 Toán 6 Tập 2 Trang 33 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Toán 6 Trang 33 Cánh Diều

package main
import "fmt"
func ucln(a int, b int) int
if a%b == 0
return b
return ucln(b, a%b)
func main()
// Tử và chủng loại nhập vào. Vị trí này mình mock luôn luôn cho ngắn
tu := 10
mau := 15
if tu % mau == 0
fmt.Println(tu/mau)
return
uc := ucln(tu, mau)
tu = tu / uc
mau = mau / uc
if mau 0
mau *= –1
tu *= –1
fmt.Printf("%v/%v", tu, mau)Xem thêm: Số Nguyên Tố Là Gì? Cách Xác Định Số Nguyên Tố Hay Không Những Thuật Toán Kiểm Tra Tính Nguyên Tố

*
thuocmaxman.vn vào <2022> – tháng 1, tháng…
*
thuocmaxman.vn vào <2022> – mon 1, tháng…
*
Đệ tử học bọn trong <2022> – mon 1, tháng…Lượt xem32540 lượtTheo dõi blog ^^

Bạn nhập vào e-mail để nhận thông báo khi có bài viết mới nha


Giới thiệu

Xin chào, Phong. Mọi bạn thường call tớ là Phong Đỗ/ Phong Độ/ Phong Đại Ca. Lúc này thì tớ sẽ là Go Developer tại OpenCommerce Group.